ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ยินดีต้อนรับสู่ myoncare พอร์ทัลสุขภาพแบบดิจิทัลเพื่อการดูแลผู้ป่วยตามความต้องการอย่างมีประสิทธิภาพ ข้อกำหนดและเงื่อนไขมาตรฐานนี้ (“ข้อกำหนดมาตรฐาน”) สร้างข้อตกลงพื้นฐานระหว่างคุณและ Oncare GmbH ในฐานะที่เป็นผู้ให้บริการพอร์ทัล myoncare และอธิบายข้อกำหนดเมื่อคุณใช้งานพอร์ทัล myoncare

โปรดอ่านข้อกำหนดมาตรฐานนี้ด้วยความรอบคอบเพื่อให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจเงื่อนไขแต่ละข้อ เนื่องจากคุณจะต้องยอมรับเงื่อนไขมาตรฐานนี้เมื่อลงทะเบียน ติดตั้ง และใช้งานพอร์ทัล myoncare ถ้าคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดมาตรฐานนี้ คุณจะไม่สามารถใช้บริการ myoncare ได้

คำนิยาม

ผู้ใช้แอป” หมายถึง ผู้ใช้แอป myoncare (ผู้ป่วย)

“บล็อกเชนเทคโนโลยี” เป็นบริการทางเลือกที่มีให้ไม่ใช่บริการจำเป็น ผู้ให้บริการทางการแพทย์ของคุณอาจเลือกที่จะเพิ่มบริการบล็อกเชนที่เป็นตัวเลือกตามข้อกำหนดของข้อตกลงนี้

ผู้ให้บริการทางการแพทย์” หมายถึง คุณหรือแพทย์ท่านอื่น คลินิก สถาบันดูแลสุขภาพ หรือบุคลากรทางการแพทย์อื่น ๆ ที่กระทำการด้วยตัวเองหรือในนามของคุณหรือแพทย์ท่านอื่น คลินิก หรือสถาบันดูแลสุขภาพ (ผู้ใช้ที่กำหนด)

แอป myoncare” หมายถึง แอปพลิเคชัน myoncare สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ซึ่งมีวัตถุประสงค์สำหรับให้ใช้งานโดยผู้ป่วยที่ต้องการใช้บริการของ Oncare

myoncare สโตร์” หมายถึง แพลตฟอร์มที่ดำเนินงานโดย Oncare ซึ่งให้แนวคิดการดูแลแบบดิจิทัล (Careplan) เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยที่ลงทะเบียนผ่านทางพอร์ทัล myoncare ทันทีที่พร้อมใช้งาน

พอร์ทัล myoncare” หมายถึง เว็บพอร์ทัล myoncare ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการใช้งานทางวิชาชีพโดยผู้ใช้พอร์ทัล และทำงานในฐานะอินเตอร์เฟซระหว่างผู้ใช้พอร์ทัลดังกล่าวกับผู้ป่วยในฐานะผู้ใช้แอป

บริการ myoncare” หมายถึง บริการ ประโยชน์ใช้งาน และสิ่งอื่น ๆ ที่มีหรืออาจเสนอให้แก่ผู้ใช้พอร์ทัลทางพอร์ทัล myoncare และ/หรือ ให้แก่ผู้ใช้แอป myoncare ตามความเหมาะสม

เครื่องมือ myoncare” หมายถึง ทั้งแอป myoncare และพอร์ทัล myoncare

Oncare” หมายถึง ONCARE GmbH ประเทศเยอรมนี

ผู้ใช้พอร์ทัล” หมายถึง คุณหรือผู้ให้บริการทางการแพทย์อื่นใดที่ใช้พอร์ทัล myoncare บนเว็บ

คำประกาศความเป็นส่วนตัว” หมายถึง คำแถลงของเราต่อคุณในฐานะผู้ใช้ที่กำหนดของพอร์ทัล myoncare ซึ่งจะอธิบายถึงวิธีการที่เราเก็บรวบรวม ใช้ และเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคลของคุณ รวมทั้งการให้ข้อมูลแก่คุณเกี่ยวกับสิทธิ์ของคุณอย่างครอบคลุม

“myoncare PWA” หมายถึงแอปพลิเคชัน myoncare Progressive Web App สำหรับผู้ป่วยที่ต้องการใช้บริการที่ Oncare จัดให้ด้วย PWA ไม่ใช่แอป myoncare

ผู้ป่วยที่ลงทะเบียน” หมายถึง ผู้ใช้แอปใด ๆ ที่ได้รับการรักษาและเชื่อมต่อโดยผู้ให้บริการทางการแพทย์ทางพอร์ทัล myoncare

ข้อกำหนดมาตรฐาน” หมายถึง ข้อกำหนดและเงื่อนไขมาตรฐานเหล่านี้สำหรับการใช้งานพอร์ทัล myoncare

ข้อมูลทั่วไป

Oncare GmbH เป็นบริษัทจดทะเบียนกับศาลท้องถิ่นเมืองมิวนิก หมายเลขจดทะเบียน 219909 โดยมีสำนักงานตั้งอยู่ที่ Balanstrasse 71a, 81541 Munich,, Germany, (“Oncare” หรือ “เรา” “ของเรา”) ให้บริการและปฏิบัติงานเกี่ยวกับพอร์ทัลแบบโต้ตอบ (พอร์ทัล myoncare) และแอปพลิชันสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ (แอป myoncare) ซึ่งทำให้เข้าถึงบริการ myoncare ได้ โดยที่ myoncare ก็คือพอร์ทัลสุขภาพและแพลตฟอร์มข้อมูลแบบดิจิทัลซึ่งช่วยในการดูแลผู้ป่วยตามความต้องการอย่างมีประสิทธิภาพ พอร์ทัล myoncare จะทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ช่วยสนับสนุนการโต้ตอบและเครือข่ายผู้ให้บริการทางการแพทย์กับผู้ป่วยทางบริการไมโครที่แตกต่างกัน

ด้วย myoncare คุณจะสามารถโต้ตอบกับผู้ป่วยและให้การสนับสนุนพวกเขาด้วยการรักษาได้ คุณในฐานะผู้ให้บริการทางการแพทย์จะสามารถเข้าถึง myoncare ได้ทางพอร์ทัล myoncare ผู้ป่วยของคุณจะสามารถใช้ myoncare ได้ทางแอป myoncare จุดมุ่งหมายของ myoncare ก็คือการจัดกลุ่มข้อมูลสุขภาพและการรวมศูนย์การรักษาทางการแพทย์ ความคิดเห็นทั้งหมดของผู้ป่วย และประมวลผลในที่ที่ปลอดภัย

ในการใช้พอร์ทัล myoncare คุณจะได้รับรายละเอียดการเข้าสู่ระบบหลังจากการติดตั้งพอร์ทัล myoncare เสร็จสมบูรณ์ การติดตั้งอาจทำในสถานที่ใช้งานหรือบนโซลูชันระบบคลาวด์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อตกลงของคุณกับ Oncare นอกจากนั้นผู้ป่วยของคุณยังจำเป็นต้องลงทะเบียนในแอป myoncare และเชื่อมต่อกับคุณเพื่อใช้บริการ myoncare เพื่อจุดประสงค์ในการลงทะเบียนและการเชื่อมต่อดังกล่าว พอร์ทัล myoncare จะช่วยคุณในการสร้างรหัสให้แก่ผู้ปวย

ขอบเขต

ในการใช้พอร์ทัล myoncare จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดมาตรฐานเหล่านี้เสมอ โดยไม่มีข้อโต้แย้งหรือบิดเบือนไปจากข้อกำหนดและเงื่อนไขมาตรฐาน

โปรดทราบว่าก่อนใช้บริการ myoncare ครั้งแรก คุณต้องยอมรับข้อกำหนดมาตรฐานเหล่านี้ก่อน กระบวนการลงทะเบียนจะไม่เสร็จสมบูรณ์หากคุณไม่ให้ความยินยอมต่อข้อกำหนดมาตรฐานนี้

ผลิตภัณฑ์ของเรา

พอร์ทัล myoncare ช่วยให้คุณติดตามและเฝ้าระวังข้อมูุลสุขภาพของผู้ป่วยที่ลงทะเบียนโดยการใช้แพลตฟอร์มสุขภาพแบบดิจิทัลเดียว ด้วยพอร์ทัล myoncare คุณจะมีข้อมูลทั้งหมด เช่น การวินิจฉัย ยา ข้อมูลสัญญาณชีพ การรักษา และแผนการพยาบาล จากผู้ป่วยที่ลงทะเบียนแบบพร้อมใช้ พอร์ทัล myoncare ได้รับการออกแบบมาเพื่อทำให้ประวัติการป่วยและการรักษาของคุณเป็นข้อมูลดิจิทัล และเพื่อช่วยปรับปรุงผลการรักษาของคุณให้ดียิ่งขึ้น

การติดตามแบบดิจิทัลด้วย myoncare จะช่วยคัดแยกและจัดลำดับความสำคัญผู้ป่วยที่ลงทะเบียนของคุณ นอกจากนั้นยังช่วยให้คุณตรวจพบภาวะแทรกซ้อนและผลข้างเคียง

และคุณยังมีโอกาสที่จะให้ข้อมูล การรักษา และแผนการดูแล และอื่น ๆ แก่ผู้ป่วยที่ลงทะเบียน หรือดำเนินการในการกระบวนการชดเชยกับผู้ชำระค่าใช้จ่ายอีกด้วย

เครื่องมือแพทย์

พอร์ทัล myoncare จัดเป็นเครื่องมือแพทย์ตามข้อกำหนดเครื่องมือแพทย์ของยุโรปและได้รับการติดฉลากด้วยเครื่องหมาย CE ซึ่งหมายความว่าเราได้ดำเนินการประเมินตามขั้นตอนที่สอดคล้องกับที่กฎหมายกำหนดไว้เรียบร้อยแล้ว เพื่อยืนยันการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่จำเป็นของแอป ในบางกรณี myoncare ยังสามารถใช้งานแบบไม่ใช่เครื่องมือแพทย์ ซึ่งจะไม่ได้ให้บริการทุกอย่างแต่จะให้บริการเฉพาะการทำงานที่มีการดัดแปลงแล้วเท่านั้น การทำงานบางอย่างของพอร์ทัล myoncare ไม่จัดว่าเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องมือแพทย์ โปรดอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ในคำแนะนำการใช้งาน

การคุ้มครองข้อมูลของคุณ

สำหรับเราแล้วที่ Oncare การคุ้มครองความเป็นส่วนตัวหรือข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคุณมีความหมายและมีความสำคัญอย่างยิ่ง เราตระหนักถึงความรับผิดชอบที่เกิดจากความไว้วางใจที่คุณมีให้เราเพื่อให้และเก็บรักษาข้อมูลของคุณในพอร์ทัล myoncare ดังนั้นระบบเทคโนโลยีของเราในการให้บริการ myoncare จึงได้รับการจัดตั้งด้วยมาตรฐานสูงสุด

โปรดอ่านคำประกาศความเป็นส่วนตัวของเราเพื่อทำความเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับจุดประสงค์และวิธีการที่เราเก็บรวบรวม ใช้ และคุ้มครองข้อมูลของคุณ หลังจากอ่านคำประกาศความเป็นส่วนตัวแล้ว คุณจะสามารถเลือกที่จะให้ความยินยอมในคำประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ หากคุณให้ความยินยอม คำประกาศความเป็นส่วนตัวนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาระหว่างคุณและ Oncare ถ้าคุณไม่ยอมรับ คุณจะไม่สามารถใช้พอร์ทัล myoncare ได้

myoncare PWA

Progressive Web App (PWA) คือเว็บไซต์ที่มีลักษณะและการทำงานเหมือนแอปเคลื่อนที่ PWA สร้างขึ้นเพื่อนำข้อดีของคุณสมบัติพื้นฐานที่อุปกรณ์เคลื่อนที่มีมาใช้ให้เป็นประโยชน์ โดยผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องไปที่แอปสโตร์ เป้าหมายของ PWA คือเพื่อรวมข้อแตกต่างระหว่างแอปและเว็บทั่วไปไว้ด้วยกัน โดยการนำประโยชน์จากคุณสมบัติพื้นฐานที่แอปเคลื่อนที่มีมาใช้ให้เป็นประโยชน์มากที่สุดบนเบราว์เซอร์ของอุปกรณ์เคลื่อนที่ PWA ทำงานโดยใช้เทคโนโลยี “React Native for Web” เป็นหลัก “React Native for Web” เป็นซอฟต์แวร์แบบโอเพนซอร์สสำหรับแอปพลิเคชัน progressive PWA

ผู้ป่วยจำเป็นต้องมีคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟนและการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ใช้งานได้ จึงจะสามารถใช้ myoncare PWA ได้ โดยไม่จำเป็นต้องดาวน์โหลดแอป

บริการแอป myoncare บางบริการไม่สามารถใช้ใน myoncare PWA ได้ ตามคำอธิบายด้านล่างนี้ บริการหรือข้อกำหนดมีดังต่อไปนี้:

– การสนทนากับแคร์ทีม

– การสนทนาทางวิดีโอ

– การรักษาความปลอดภัยด้วย PIN โค้ด

– การติดตามข้อมูลกิจกรรม (เช่น AppleHealth, GoogleFit, Withings)

ข้อมูลเกี่ยวกับแอป myoncare ต่อไปนี้ใช้กับ myoncare PWA ด้วยเช่นเดียวกัน ยกเว้นมีการระบุไว้เป็นอย่างอื่นในหัวข้อนี้

พอร์ทัล myoncare ให้บริการอะไรบ้าง

พอร์ทัล myoncare จะช่วยให้คุณรวมข้อมูลสุขภาพของผู้ป่วยที่มีอย่างต่อเนื่องและข้อมูลของผู้ป่วยที่ลงทะเบียนได้ในแพลตฟอร์มเดียว

พอร์ทัล myoncare ให้บริการดังต่อไปนี้:

• การสื่อสารโดยตรงกับผู้ป่วยที่ลงทะเบียน เช่น ผ่านสัญญาณวิดีโอและการสนทนา: คุณและผู้ป่วยที่ลงทะเบียนจะสามารถโต้ตอบกันในสภาพแวดล้อมทางเทคนิคที่ปลอดภัย เพื่อแบ่งปันคำถาม ผล แผนการรักษา และข้อมูลอื่น ๆ ทั้งหมดที่มีโอกาสแลกเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องมาพบด้วยตนเอง ผู้ป่วยที่ลงทะเบียนของคุณจะสามารถสื่อสารกับคุณได้ทางแอป myoncare ผู้ป่วยสามารถเลือกได้ภายในแอป myoncare ว่าต้องการแบ่งปันข้อมูลใดกับคุณในฐานะผู้ให้บริการทางการแพทย์ และการเข้าถึงและสิทธิในการสื่อสารใดที่พวกเขาอยากให้คุณมี คุณจะสามารถให้ข้อมูล แผนการรักษา แคร์แพลน เป็นต้น แก่ผู้ป่วยที่ลงทะเบียนแต่ละราย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่พวกเขาให้คุณและตามการสื่อสารที่ได้รับอนุญาตและสิทธิในการแบ่งปันข้อมูลเหล่านี้

• ตัวเตือนการรับประทานยาประจำ: คุณจะสามารถตั้งค่าสัญญาณเตือนยาเพื่อเตือนผู้ป่วยที่ลงทะเบียนให้รับประทานยาที่คุณได้สั่งไว้ให้ครบถ้วนและตรงเวลา

• การตรวจสุขภาพผ่านทางการสำรวจในแอปโดยตรง: คุณจะสามารถขอพารามิเตอร์สุขภาพบางประการ (เช่น การวัดความดันโลหิต) หรืองานอื่น ๆ และแบบสอบถามซึ่งผู้ป่วยที่ลงทะเบียนสามารถตอบได้ ด้วยเหตุนี้คุณจึงสามารถตรวจสอบได้ว่าผู้ป่วยของคุณเป็นอย่างไร

• เปิดใช้งานการถ่ายโอนข้อมูลกิจกรรมสำหรับพารามิเตอร์ที่เลือกได้จากอุปกรณ์ของผู้ป่วยไปยังพอร์ทัล ซึ่งคุณสามารถใช้งานเพื่อดูข้อมูลตามบริบทพร้อมกับข้อมูลอื่น (โดยถ่ายโอนจากอุปกรณ์ Android เช่น Google Fit, Withings และจากอุปกรณ์ Apple เช่น Apple Health, Withings)

• การบริหารจัดการกระบวนการชดเชยของคุณกับผู้ชำระค่าใช้จ่าย (ไม่ว่าจะเป็นสมาคมประกันสุขภาพตามกฎหมาย และ/หรือ บริษัทประกันสุขภาพของคุณก็ตาม)

• myoncare สโตร์จะช่วยให้คุณแลกเปลี่ยนแคร์แพลนซึ่งจะช่วยปรับปรุงผลการรักษาให้ดีขึ้น คุณจะสามารถส่งแคร์แพลนของคุณหรือของผู้ให้บริการแคร์แพลนรายอื่น (เช่น ผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์) ซึ่งคุณได้เลือกแล้วว่าเหมาะสมกับผู้ป่วยของคุณแต่ละรายไปให้ผู้ป่วยที่ลงทะเบียนได้

เรากำลังทำงานเกี่ยวกับบริการ myoncare ใหม่ ๆ และการปรับปรุงบริการอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นจึงอาจมีการปรับปรุงและเพิ่มเติมบริการของ myoncare เมื่อมีการอัปเดตพอร์ทัล myoncare ในอนาคต

สิทธิการใช้งานและสิทธิ์ของคุณ

สิทธิ์ กรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์ ในและต่อเครื่องมือ myoncare บริการ myoncare ซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รหัส วิธีการ ระบบ สาระสำคัญอื่น ๆ ทั้งหมดรวมทั้งเนื้อหาที่อาจแสดงหรือเข้าถึงได้ผ่านทางพอร์ทัล myoncare หรือแอป myoncare และค่าความนิยมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ได้กล่าวมาก่อนหน้า (“สาระสำคัญ”) เป็นกรรมสิทธิ์ของ Oncare บุคคลภายนอกที่ให้ข้อมูลสำคัญนั้นแก่เครื่องมือ myoncare และให้สิทธิการใช้งานแก่ Oncare หรือผู้ให้บริการภายนอกเท่านั้น (เช่น ซอฟต์แวร์จากบุคคลที่สามหรือแคร์แพลนจากบุคคลที่สาม) ยกเว้นสาระสำคัญที่มีใน myoncare สโตร์และจำกัดเฉพาะการใช้งานในบริการ myoncare ผ่านทางเครื่องมือ myoncare เท่านั้น สาระสำคัญดังกล่าวจะได้รับความคุ้มครองโดยกฎหมายลิขสิทธิ์และกฎหมายการแข่งขันทางการค้า และห้ามทำซ้ำ คัดลอก ดัดแปลง ผลิตซ้ำ ตีพิมพ์ซ้ำ ประกาศ ถ่ายโอน ใบอนุญาต แปล ขาย หรือจัดทำขึ้นเป็นอย่างอื่น ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ให้แก่บุคคลที่สาม หากไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดแจ้งหรือชอบด้วยกฎหมาย นอกจากนั้นคุณยังไม่ได้รับอนุญาตให้กระทำการใด ๆ เพื่อหลีกเลี่ยงหรือทำลายความปลอดภัยหรือกฎในการใช้งานเนื้อหาที่มีหรือพยายามให้ได้มาซึ่งรหัสต้นทางจากพอร์ทัล myoncare

ด้วยการลงทะเบียนและการเปิดใช้งานบัญชีของคุณในพอร์ทัล myoncare เราอนุญาตให้คุณมีสิทธิ์ที่จำกัด เพิกถอนได้ ไม่ผูกขาด ถ่ายโอนไม่ได้ และไม่อนุญาตให้ใช้สิทธิ์ช่วง ในการบันทึกและใช้สำเนาของพอร์ทัล myoncare และบริการ myoncare บนฐานของข้อกำหนดมาตรฐานเหล่านี้และในระหว่างช่วงเวลาตามสัญญาของเรากับคุณ คุณต้องไม่ขายหรือถ่ายโอนบัญชีส่วนบุคคลให้กับบุคคลที่สาม

Oncare เป็นเจ้าของข้อมูลความลับ การใช้งาน การใช้เพื่อหาผลประโยชน์ และสิทธิในการกู้คืนเครื่องมือ myoncare และสาระสำคัญใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือ

คุณไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้โลโก้ เครื่องหมายการค้าใด ๆ ชื่อโดเมน หรือสิทธิในทรัพย์สินทางการค้าอื่น ๆ ของ Oncare

ค่าใช้จ่ายในการใช้พอร์ทัล myoncare

การใช้พอร์ทัล myoncare จะมีการชำระเงินตามรูปแบบราคาที่ได้ตกลงกันระหว่าง Oncare และผู้ให้บริการทางการแพทย์ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายจากบุคคลที่สาม และการชำระเงินค่าอินเทอร์เน็ตและผู้ให้บริการการสื่อสารทางไกลแบบมาตรฐาน) คุณจะสามารถใช้พอร์ทัลได้ในระหว่างช่วงเวลาที่ทำสัญญาร่วมกับ Oncare

อาจมีการคิดค่าใช้จ่ายสำหรับบริการเพิ่มเติมที่ได้รับความยินยอมจากผู้ให้บริการทางการแพทย์

การชำระเงินสำหรับบริการเพิ่มเติมดังกล่าวต้องอ้างอิงตามรายการสินค้าที่ระบุในเวลาที่ผู้ให้บริการทางการแพทย์ยอมรับ และต้องเสียภาษีสรรพสามิตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข้อกำหนดการชำระเงิน

การชำระเงินสามารถทำได้เมื่อครบกำหนดและได้รับใบแจ้งหนี้จาก Oncare เว้นแต่จะมีการตกลงเกี่ยวกับรูปแบบราคาระหว่าง Oncare และผู้ให้บริการทางการแพทย์เป็นอย่างอื่น ราคาทั้งหมดที่แจ้งไว้ในข้อกำหนดมาตรฐานหรือในพอร์ทัล myoncare เป็นสกุลเงินยูโรและการชำระเงินทั้งหมดเป็นสกุลยูโร เว้นแต่จะมีการระบุไว้อย่างชัดแจ้งเป็นอย่างอื่น Oncare ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดดอกเบี้ยสำหรับการชำระเงินที่ล่าช้าไม่เกินหนึ่งจุดห้าเปอร์เซ็นต์ (1.5%) ต่อเดือนหรือตามสัดส่วนของสิ่งนั้น หรืออัตราสูงสุดที่ชอบด้วยกฎหมายสำหรับการไม่ชำระเงินภายในสามสิบ (30) วันนับจากวันที่ได้รับใบแจ้งหนี้ ภาระผูกพันของผู้ให้บริการทางการแพทย์ในการชำระค่าใช้จ่ายที่ค้างชำระทั้งหมดจะยังคงอยู่หลังจากหมดอายุสัญญาหรือสัญญาสิ้นสุดลง

ไม่มีคำแนะนำทางการแพทย์

เครื่องมือ myoncare ดังกล่าวไม่ได้ให้คำแนะนำหรือการวินิจฉัยทางการแพทย์ใด ๆ นอกจากให้แพลตฟอร์มในการเฝ้าระวังผู้ป่วยที่ลงทะเบียนแบบดิจิทัลเกี่ยวกับโรคประจำตัวและช่วยให้ตรวจพบโอกาสเกิดผลข้างเคียงแต่เนิ่น ๆ

ผู้ให้บริการทางการแพทย์สามารถใช้เครื่องมือ myoncare เพื่อเฝ้าระวังโอกาสกลับมาเป็นโรคหรือสภาวะที่เคยได้รับการวินิจฉัยมาก่อนในผู้ป่วย ด้วยจุดประสงค์นี้ จึงมีการให้บริการข้อบ่งชี้สถานะสุขภาพโดยรวมของผู้ป่วยที่ลงทะเบียนและแจ้งเตือนผู้ให้บริการทางการแพทย์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสถานะนี้

พอร์ทัล myoncare จะใช้การสนับสนุนเพิ่มเติมแก่คุณโดยการให้ข้อมูลที่จะช่วยในการตัดสินใจทางการแพทย์และการให้การรักษา

พอร์ทัล myoncare ได้รับการออกมาเพื่อให้ข้อมูลที่แตกต่างกันสองชุดแก่ผู้ป่วยที่ลงทะเบียน นั่นคือ (i) ข้อมูลที่ให้ฟรีแก่ผู้ใช้ทุกคน (ซึ่งรวมถึงด้วยผู้ใช้ที่ลงทะเบียนด้วยตนเอง) และ (ii) ข้อมูลที่คุณในฐานะผู้ให้บริการทางการแพทย์ให้แก่ผู้ป่วยที่ลงทะเบียนของคุณ

• ข้อมูลและสาระสำคัญที่มีให้ใช้แบบอิสระบนแอป myoncare มีจุดประสงค์เพื่อให้ข้อมูลและความรู้เท่านั้น ข้อมูลเหล่านี้ไม่สามารถใช้แทนคำแนะนำการรักษาจากแพทย์ได้

• ข้อมูลและสาระสำคัญที่มีบนแอป myoncare ซึ่งคุณให้แก่ผู้ป่วยที่ลงทะเบียน (เช่น แคร์แพลน) คุณจะเป็นผู้ตรวจสอบและเลือกตามการวินิจฉัยและคำแนะนำทางการแพทย์ที่เหมาะสมสำหรับสุขภาพของผู้ป่วยที่ลงทะเบียนแต่ละราย ดังนั้น Oncare จึงไมตรวจสอบเนื้อหาด้านการแพทย์ใด ๆ และไม่มีความรับผิดชอบต่อเนื้อหาด้านการแพทย์ใด ๆ ที่มีอยู่บนเครื่องมือ myoncare คุณในฐานะผู้ให้บริการทางการแพทย์ที่ใช้ myoncare เพื่อโต้ตอบกับผู้ป่วยที่ลงทะเบียนและเพื่อให้ข้อเสนอทางการรักษา แคร์แพลน หรือคำแนะนำทางการแพทย์อื่น ๆ สำหรับผู้ป่วยแต่ละราย จะเป็นผู้รับผิดชอบในคำแนะนำทางการแพทย์ที่คุณให้แก่ผู้ป่วยที่ลงทะเบียนของคุณทาง myoncare แต่เพียงผู้เดียว

Oncare ไม่ให้สัญญาหรือรับประกันผลลัพธ์ใด ๆ เป็นพิเศษที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพซึ่งเชื่อมโยงกับการใช้แอป myoncare ของผู้ป่วยที่ลงทะเบียนของคุณ การใช้แอป myoncare ของผู้ป่วยที่ลงทะเบียนไม่สามารถทดแทนการปรึกษาหรือการวินิจฉัยโดยแพทย์ได้

ห้ามผู้ใช้ที่กำหนดใช้ myoncare เป็นหลักเพียงอย่างเดียวในการวินิจฉัยหรือตัดสินใจให้การรักษา ห้ามใช้แอป MYONCARE เพื่อแจ้งภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์

ใครบ้างที่สามารถใช้บริการ myoncare

ผู้ให้บริการทางการแพทย์สามารถใช้พอร์ทัล myoncare ได้

ผู้ป่วยที่ลงทะเบียนของคุณต้องมีอายุอย่างน้อย 18 ปีในการใช้งานแอป myoncare แบบเครื่องมือแพทย์

ข้อห้ามใช้: ห้ามใช้เครื่องมือ myoncare กับผู้ป่วยซึ่งระบบประสาทส่วนกลาง (CNS) ได้รับผลกระทบจากโรคหรือสภาวะใด ๆ อันส่งผลให้ผู้ป่วยไม่เหมาะสมที่จะใช้งานอุปกรณ์มือถือโดยปราศจากการดูแลควบคุมอันเนื่องมาจากความพิการทางกายหรือทางจิต ห้ามใช้ myoncare ถ้ามีโรคหรือสภาวะอื่นใดที่ทำให้ผู้ป่วยไม่เหมาะสมทางกายหรือทางจิตในการใช้อุปกรณ์มือถือโดยไม่มีการควบคุมดูแล

คุณมีหน้าที่ในการใช้เครื่องมือ myoncare เฉพาะตามมาตรฐานทางการแพทย์เท่านั้นในการดูแลผู้ป่วยตามปกติ ก่อนใช้เครื่องมือ myoncare กับผู้ป่วยที่ลงทะเบียน คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ป่วยมีความเหมาะสมในการใช้งานเครื่องมือ myoncare

การบำรุงรักษาและการสนับสนุนโดย Oncare

การบำรุงรักษาและการสนับสนุนเครื่องมือ myoncare: ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหัวข้อนี้ Oncare จะให้การบำรุงรักษาและบริการสนับสนุนเครื่องมือ Oncare แก่ผู้ให้บริการทางการแพทย์ดังต่อไปนี้:

(i) ตรวจสอบการติดตั้งพอร์ทัล myoncare และจัดเตรียมมาตรการฝึกอบรมหรือสาระสำคัญของเครื่องมือ myoncare เบื้องต้นในสถานที่ของผู้ให้บริการที่ระบุ

(ii) ให้การสนับสนุนที่จำเป็นในการจัดเตรียมพื้นฐานสำหรับพอร์ทัล myoncare ตามเอกสาร โดยการให้ “การแก้ไข” “การซ่อมแซม” หรือ “หลบหลีก” ปัญหา หรือกระบวนการในรอบการเปิดตัวเวอร์ชันต่อไปของพอร์ทัล myoncare ตามเอกสาร เวอร์ชันล่าสุดที่จะออกมาจะมีให้ผู้ให้บริการทางการแพทย์ใช้งานโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (แต่เพื่อให้มีการสนับสนุนดังที่ได้อธิบายไว้ในหัวข้อ (ii) ผู้ให้บริการทางการแพทย์ตกลงที่จะรายงานปัญหาให้ Oncare ทราบทันทีและเห็นด้วยกับข้อกำหนดที่ได้ตั้งไว้ตามคำแนะนำในการใช้

(iii) ฝ่ายสนับสนุนที่ทำหน้ารับปัญหาจากผู้ให้บริการทางการแพทย์เพื่อวินิจฉัยปัญหาผลิตภัณฑ์เบื้องต้น ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 9.00-17.00 น. ตามเวลามิวนิค ยกเว้นวันหยุดประจำชาติของเยอรมนี ถ้า Oncare ไม่สามารถทำให้เครื่องมือ myoncare ทำงานตามปกติหรือสอดคล้องกับเอกสารได้ หลังจากที่ได้ใช้ความพยายามตามสมควรแล้ว สัญญานี้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือ myoncare ถือเป็นอันยุติ (โดยที่ได้ให้การช่วยเหลือทั้งหมดตามหัวข้อนี้แล้ว) ทั้งนี้ตามดุลยพินิจของ Oncare ในกรณีดังกล่าวนี้ผู้ให้บริการทางการแพทย์จะไม่มีภาระผูกพันที่ต้องชำระค่าใบอนุญาตสำหรับบริการ myoncare ในสถานการณ์ที่สัญญายุติลงระหว่างระยะเวลารับประกันเครื่องมือ Oncare ในหนึ่งปีแรก Oncare จะชดเชยค่าใบอนุญาตให้ผู้ให้บริการทางการแพทย์ตามสัดส่วนที่ผู้ให้บริการทางการแพทย์ได้ชำระค่าใบอนุญาตเครื่องมือ myoncare หรือบริการ myoncare ไว้ Oncare ไม่รับผิดชอบต่อการใช้ในทางที่ไม่ถูกต้องหรือการดัดแปลงเครื่องมือ myoncare โดยผู้ให้บริการทางการแพทย์หรือการดัดแปลงการติดตั้งในสถานปฏิบัติงานโดยผู้ดูแลด้านไอทีของผู้ให้บริการทางการแพทย์ บริการใหม่ของ myoncare ไม่รวมอยู่ในบริการบำรุงรักษาและการสนับสนุนมาตรฐานของ Oncare และจะเสนอต่อผู้ให้บริการทางการแพทย์ด้วยราคาที่ Oncare แจ้งล่าสุด

ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและการสนับสนุน: การบำรุงรักษาและการสนับสนุนระหว่างระยะเวลารับประกันเครื่องมือ Oncare ซึ่งมีระยะเวลาจำกัดหนึ่ง (1) ปี รวมอยู่ในราคาขายแล้ว หลังระยะเวลารับประกันหนึ่ง (1) ปีแล้ว Oncare จะให้ยังคงเสนอการสนับสนุนด้านบริการให้ผู้ให้บริการทางการแพทย์ โดยจะขยายเวลาบำรุงรักษาและความช่วยเหลือตามที่อธิบายในหัวข้อข้างต้นเป็นรายปี เมื่อผู้ให้บริการทางการแพทย์ที่ชำระค่าบริการบำรุงรักษาและการสนับสนุนรายปีล่วงหน้า

การต่ออายุอัตโนมัติ: ภาระผูกพันของ Oncare ในการให้บริการบำรุงรักษาและการสนับสนุน และภาระผูกพันของผู้ให้บริการทางการแพทย์ในการชำระค่าบริการบำรุงรักษาและสนับสนุนที่เกี่ยวข้องในที่นี้จะได้รับการต่ออายุอัตโนมัติเมื่อครบรอบปี เว้นแต่ Oncare หรือผู้ให้บริการทางการแพทย์จะแจ้งให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าอย่างน้อยสามสิบ (30) วัน ถ้าค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและการสนับสนุนรายปีเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ผู้ให้บริการทางการแพทย์อาจคัดค้านการต่ออายุอัตโนมัติดังกล่าวโดยการแจ้งขอยุติสัญญาภายในสิบห้า (15) วันหลังจากได้รับใบแจ้งหนี้แบบเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Oncare การที่ Oncare ล้มเหลวในการให้บริการบำรุงรักษาหรือการสนับสนุนรายปีอย่างต่อเนื่องไม่เป็นเหตุผลหลักในการยุติสัญญานี้ แต่จะเป็นเหตุผลในการยุติภาระผูกพันในอนาคตของฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบำรุงรักษาหรือการสนับสนุน

ข้อจำกัดในภาระผูกพันของ Oncare: ผู้ให้บริการทางการแพทย์เข้าใจและยอมรับว่า Oncare อาจพัฒนาและวางตลาดผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีของ Oncare บางส่วนหรือทั้งหมดซึ่งจะหน้าที่ของเครื่องมือ myoncare บางส่วนหรือทั้งหมด ไม่มีส่วนใดในข้อตกลงนี้ที่ให้สิทธิ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่หรือผลิตภัณฑ์อื่นแก่ผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพ

ภาระผูกพันของผู้ให้บริการทางการแพทย์: ผู้ให้บริการทางการแพทย์ต้อง:

(i) ดำเนินการบำรุงรักษาเป็นประจำตามที่เอกสารเครื่องมือ myoncare กำหนด

(ii) ตรวจดให้สภาพแวดล้อมในตำแหน่งที่มีการใช้งานเป็นไปตามเอกสาร

(iii) อนุญาตให้ Oncare ติดตั้งการอัปเดตใหม่ให้กับผลิตภัณฑ์เครื่องมือ myoncare ทันทีที่ได้รับการร้องขอจาก Oncare

(iv) ให้เวลาในช่วงเวลาทำการปกติที่เพียงพอในการการติดตั้งและการฝึกอบรมที่จำเป็นในสถานที่ และ

(v) ดำเนินการตามขั้นตอนบำรุงรักษาที่ทำเป็นประจำอื่น ๆ ตามที่ Oncare อาจร้องขอตามสมควรเป็นครั้งคราว

Oncare ไม่รับผิดชอบหรือรับผิดตามกฎหมายถ้าผู้ให้บริการที่สามไม่สามารถให้หรือรักษาการให้บริการผลิตภัณฑ์จากบุคคลที่สามได้

วิธีการลงทะเบียนในพอร์ทัล myoncare

คุณจำเป็นต้องลงทะเบียนก่อนจึงจะสามารถใช้พอร์ทัล myoncare ได้ คุณจะได้รับรายละเอียดการลงทะเบียนจาก Oncare หลังจากที่ติดตั้งพอร์ทัล myoncare สำเร็จและหลังการผ่านการฝึกอบรมการใช้งานผลิตภัณฑ์แล้ว

การเห็นชอบในสัญญา

เมื่อคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วและได้ให้ความยินยอมกับข้อกำหนดมาตรฐานและคำประกาศความเป็นส่วนตัวแล้ว ถือว่าข้อเสนอนั้นมีผลผูกพันกับ Oncare ในการใช้งานพอร์ทัล myoncare โปรดทราบว่าเราไม่จำเป็นต้องอนุมัติการลงทะเบียนหรือรับข้อเสนอสัญญาของคุณ เราจะยอมรับข้อเสนอของคุณโดยการอนุมัติข้อมูลการลงทะเบียนและโดยการเปิดใช้งานการเข้าถึงพอร์ทัล myoncare ครั้งแรกของคุณ

วิธีการใช้พอร์ทัล myoncare

หลังจากลงทะเบียนและเปิดใช้งานบัญชีในพอร์ทัล myoncare สำเร็จคุณจะสามารถเข้าถึงและเริ่มใช้พอร์ทัลได้
การใช้พอร์ทัล myoncare ถือเป็นความเสี่ยงของคุณเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณคือผู้รับผิดชอบเต็มที่ต่อกิจกรรมทุกอย่างที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีของคุณ

เนื้อหาส่วนบุคคล เช่น ข้อมูลสุขภาพ รูปภาพ รูป รูปถ่าย ข้อความตัวอักษร เป็นต้น ต้องได้รับการจัดเก็บ ประกาศ ถ่ายโอน หรือกระจายในเครื่องมือ myoncare ถ้าผู้ให้บริการทางการแพทย์มีสิทธิ์ในการดำเนินการนั้น

บล็อกเชนเทคโนโลยี

Oncare ให้บริการเสริมด้วยบล็อกเชนเทคโนโลยีจากพอร์ตโครงการบริการ Oncare แก่ผู้ให้บริการทางการแพทย์

บล็อกเชนเทคโนโลยี (สิทธิบัตรยุโรปหมายเลข 4 002 787) เป็นบริการทางเลือกไม่ใช่บริการจำเป็น ผู้ให้บริการทางการแพทย์ของคุณอาจเลือกที่จะเพิ่มบริการบล็อกเชนที่เป็นตัวเลือกตามข้อกำหนดของข้อตกลงนี้ บล็อกเชนในระบบ myoncare เป็นฐานข้อมูลเพิ่มเติมที่เก็บรักษาข้อมูลจากการติดตั้งทั้งหมด และเป็นโซลูชันบล็อกเชนส่วนตัว (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในคำประกาศความเป็นส่วนตัว) สามารถเพิ่มบริการนี้ได้ทุกเมื่อในระหว่างระยะเวลาของสัญญา บล็อกเชนมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการที่ช่วยพิสูจน์ความสมบูรณ์ของข้อมูลที่เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว โพรไฟล์ผู้ป่วย สินทรัพย์ รวมทั้งแคร์ทาสก์และยาที่มอบหมาย ตรงกันข้ามกับบล็อกเชนสาธารณะที่เปิดให้ใช้ได้ทุกคน บล็อกเชนส่วนตัวจำเป็นต้องได้รับการอนุญาตบางอย่าง ซึ่งจะทำให้ได้ประโยชน์ในด้านการรักษาความปลอดภัยและความมั่นคงของบล็อกเชนเทคโนโลยี ขณะเดียวกันก็ยังเป็นไปตามระเบียบด้านความเป็นส่วนตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (General Data Protection Regulation, GDPR) บันทึกบล็อกเชนส่วนตัวสามารถที่จะแก้ไข เขียนทับ หรือลบได้

หากคุณในฐานะที่เป็นผู้ให้บริการทางการแพทย์ เลือกที่จะเพิ่มและใช้บล็อกเชนเทคโนโลยี หมายความว่าคุณตกลง รับรอง และรับประกันว่า:

– คุณมีความเข้าใจเพียงพอในเรื่องการทำงาน การใช้งาน การเก็บ กลไกการเปลี่ยนแปลง ความเสี่ยง และความซับซ้อนต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับบล็อกเชน และระบบซอฟต์แวร์ที่ทำงานโดยใช้บล็อกเชน

– การใช้บล็อกเชนเทคโนโลยีไม่ผิดกฎหมาย หรือไม่ได้ถูกห้ามภายใต้กฎหมายของเขตอำนาจตามกฎหมายของคุณ หรือตามกฎหมายของเขตอำนาจตามกฎหมายใด ๆ ที่คุณอาจอยู่ภายใต้ และการใช้บล็อกเชนเทคโนโลยีของคุณต้องเป็นไปตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดทุกประการ

ในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาต:

– เราไม่รับรองหรือรับประกันว่าบล็อกเชนเทคโนโลยีจะเชื่อถือได้ เป็นปัจจุบัน หรือปราศจากข้อผิดพลาด หรือข้อผิดพลาดใด ๆ จะได้รับการแก้ไข และ

– เราไม่รับผิดชอบต่อความแม่นยำของข้อมูล และการใช้บล็อกเชนเทคโนโลยีนั้นเป็นดุลยพินิจและความเสี่ยงของคุณเอง

วิธีลงทะเบียนในแอป myoncare ของผู้ป่วย

ก่อนที่ผู้ป่วยจะใช้แอป myoncare จำเป็นจะต้องมีสมาร์ทโฟน การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต และระบบปฏิบัติการ iOS (เวอร์ชัน 13 หรือใหม่กว่า) หรือ Android (เวอร์ชัน 8 หรือใหม่กว่า) เพื่อดาวน์โหลดแอปผู้ป่วยต้องเข้าไปที่ App Store (Apple) หรือ Google Play Store (Android) และค้นหาแอป “myoncare” แล้วพวกเขาต้องติดตั้งแอปลงในสมาร์ทโฟน

ผู้ป่วยจะสามารถลงทะเบียนใน myoncare ด้วยตนเองหรือคุณในฐานะผู้ให้บริการทางการแพทย์จำเป็นต้องให้รายละเอียดการลงทะเบียนแก่ผู้ป่วย (QR โค้ด เช่น ในจดหมายเชิญ หรือผ่านทางพอร์ทัล myoncare)

• การสร้าง QR โค้ด: ในการสร้างรายละเอียดการลงทะเบียน คุณจำเป็นต้องสร้างโพรไฟล์ผู้ป่วยใหม่ในพอร์ทัล myoncare (“เพิ่มผู้ป่วย”) หรือมีการถ่ายโอนข้อมูลผู้ป่วยทางรูปแบบ HL7 เมื่อคุณกรอกข้อมูลที่จำเป็นแล้ว คุณจำเป็นต้องคลิกที่ “สร้างจดหมายที่ใช้ลงทะเบียน” แล้ว พอร์ทัล myoncare จะสร้าง QR โค้ด

• สแกน QR โค้ด: ผู้ป่วยของคุณจำเป็นต้องอนุญาตให้เข้าถึงกล้องในสมาร์ทโฟนของพวกเขา และสแกน QR โค้ดโดยการเอามือถือส่องไปที่โค้ดผ่านหน้าต่างบนหน้าจอ

• การลงทะเบียนด้วยตนเองของผู้ป่วย: ผู้ป่วยที่ลงทะเบียนแอป myoncare ด้วยตนเองสามารถเชื่อมต่อกับพอร์ทัล myoncare ได้โดยการสแกน QR โค้ดที่คุณสร้างขึ้นหลังจากเพิ่มผู้ป่วยเข้าในพอร์ทัล myoncare (ดูด้านบน)

ด้วยการลงทะเบียนคุณได้ยืนยันว่าข้อมูลที่อยู่ในกระบวนการลงทะเบียนเป็นความจริง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน และสมบูรณ์ คุณมีภาระผูกพันที่จะต้องปรับปรุงข้อมูลส่วนตัวของคุณและข้อมูลไซตในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง

บัญชีของคุณ

ในฐานะผู้ใช้ที่ลงทะเบียนของพอร์ทัล myoncare คุณจะมีข้อมูลเข้าสู่ระบบ ซึ่งประกอบด้วยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน

คุณต้องปกป้องข้อมูลการลงทะเบียนของคุณและต้องไม่แบ่งปันบัญชีและข้อมูลเข้าสู่ระบบกับบุคคลที่สาม นอกจากนั้นคุณจะต้องไม่อนุญาตให้บุคคลที่สามใช้บัญชีของคุณเข้าถึงพอร์ทัล myoncare ยกเว้นแต่จะจำเป็นต้องทำตามกฎหมายหรือได้รับการยืนยันโดยชัดแจ้งในข้อกำหนดมาตรฐานเหล่านี้ Oncare ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อผลสืบเนื่องจากการใช้บัญชีของคุณโดยบุคคลที่สาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณมีความรับผิดชอบเต็มที่ในกิจกรรมทุกอย่างภายใต้บัญชีของคุณที่เกิดจากการการเข้าถึงหรือใช้พอร์ทัล myoncare โดยมิชอบด้วยกฎหมายโดยบุคคลที่คุณให้ข้อมูลเพื่อเข้าสู่ระบบ

คุณจะต้องแจ้งเราทันทีที่มีการละเมิดความเป็นส่วนตัวของข้อมูลเข้าสู่ระบบของคุณ หรือถ้าหากคุณมีเหตุผลให้เชื่อว่ามีการเข้าถึงบัญชีของคุณโดยบุคคลอื่น โดยการส่งอีเมลถึงเราที่ privacy@myoncare.com

พฤติกรรมของคุณ

เราขอสงวนสิทธิในการล็อกชั่วคราวหรือเพิกถอนสิทธิ์การเข้าถึงพอร์ทัล myoncare เป็นการถาวร โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและยุติสัญญารวมทั้งดำเนินการตามกฎหมายกับคุณทันทีในกรณีที่คุณละเมิดข้อกำหนดมาตรฐานอย่างร้ายแรง การละเมิดร้ายแรงนั้น ได้แก่

• การให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง ล้าสมัย หรือไม่สมบูรณ์ในระหว่างขั้นตอนการลงทะเบียน

• การละเมิดกรรมสิทธิ์ หรือทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ (เช่น การถ่ายโอน การทำซ้ำ การเผยแพร่ หรือการขายข้อมูลที่มีบนพอร์ทัล myoncare)

• ความพยายามที่จะถอดรหัส ลบออก ปิดใช้งาน ทำให้ชำรุด หลีกเลี่ยงหรือแทรกแซงความปลอดภัยของพอร์ทัล myoncare

• ทำให้หยุดชะงัก ทำลาย หรือจำกัดการทำงานที่เหมาะสมของพอร์ทัล myoncare

• ดำเนินการใด ๆ ที่บังคับให้มีการโหลดข้อมูลในปริมาณมากอย่างไม่สมเหตุสมผลหรือไม่ได้สัดส่วนบนโครงสร้างพื้นฐานของพอร์ทัล myoncare

• ใช้พอร์ทัล myoncare ในลักษณะที่จะส่งผลหรืออาจจะส่งผลให้เกิดความขัดแย้ง การเรียกร้อง ค่าปรับ การลงโทษ หรือความรับผิดชอบอื่นต่อ Oncare หรือบุคคลอื่น

• กระทำการในลักษณะที่ผิดกฎหมายอื่นใด

คุณมีหน้าที่ในการใช้พอร์ทัล myoncare เฉพาะตามกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ (ซึ่งประกอบด้วย กฎหมายแรงงานและการคุ้มครองข้อมูล) เท่านั้น

คุณจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อเรียกร้อง ค่าบริการ ค่าปรับ และความรับผิดชอบอื่นซึ่งเกิดขึ้นแล้วจากเราหรือผู้อื่นที่เป็นผลจากการที่คุณละเมิดข้อกำหนดมาตรฐานเหล่านี้รวมทั้งการใช้พอร์ทัล myoncare ของคุณแต่เพียงผู้เดียว

หน้าที่ในการให้ข้อมูล

คุณมีหน้าที่ที่จะแจ้งให้ Oncare ทราบถึง “อุบัติการณ์” ใด ๆ หรือ “อุบัติการณ์ร้ายแรง” ภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากรับรู้ว่ามีอุบัติการณ์นั้น คุณต้องแจ้งอุบัติการณ์ดังกล่าวที่คุณประเมินแล้วว่าเกี่ยวข้องกับเครื่องมือ myoncare ต่อ Oncare เท่านั้น ‘อุบัติการณ์’ หมายถึงการทำงานผิดพลาดหรือความเสื่อมสภาพของคุณลักษณะเฉพาะหรือประสิทธิภาพของเครื่องมือที่วางจำหน่ายในท้องตลาด ซึ่งรวมถึงการใช้งานผิดพลาดจาำคุณสมบัติตามหลักสรีรศาสตร์ รวมทั้งความบกพร่องของข้อมูลที่ผู้ผลิตจัดหาให้ และผลข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์ใด ๆ และ ‘อุบัติการณ์ร้ายแรง’ หมายถึงอุบัติการณ์ใด ๆ และ ‘อุบัติการณ์ร้ายแรง’ มายถึงอุบัติการณ์ใด ๆ ที่นำไปสู่หรืออาจนำไปสู่เหตุการณ์ต่อไปนี้ทั้งทางตรงและทางอ้อม: (i) การเสียชีวิตของผู้ป่วย ผู้ใช้ หรือบุคคลอื่น (ii) การเสื่อมสภาพอย่างร้ายแรงชั่วคราวหรือถาวรของสถานะสุขภาพของผู้ป่วย ผู้ใช ้หรือบุคคลอื่น (iii) การคุกคามต่อสาธารณสุขอย่างร้ายแรง

คุณยังต้องให้บันทึกนิรนามที่มีข้อมูลซึ่งไม่สามารถระบุตัวตนได้ตามที่จำเป็นและมีความสำคัญในการที่ Oncare จะปฏิบัติตามภาระหน้าที่ในการรายงานตามภาระผูกพันภายใต้กฎหมายเครื่องมือแพทย์ได้ ให้แก่ Oncare ในทันที

การให้ความร่วมมือ

Oncare และผู้ให้บริการทางการแพทย์มีหน้าที่ที่จะต้องปฎิบัติตามตัวบทกฎหมายต่อต้านการทุจริตที่มีผลบังคับใช้ทั้งหมด เมื่อให้บริการหรือใช้งานเครื่องมือ myoncare และบริการ myoncare โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาระผูกพันนี้รวมถึง ข้อห้ามในการชำระเงินที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือการเอื้อประโยชน์อื่น ๆ ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐ พันธมิตรทางธุรกิจ พนักงาน สมาชิกในครอบครัว หรือพันธมิตรอื่น ๆ และข้อห้ามในการชำระเงินแบบเร่งด่วนให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐหรือบุคคลอื่น

Oncare และผู้ให้บริการทางการแพทย์ต้องให้การสนับสนุนซึ่งกันและกันในการใช้มาตรการต่าง ๆ เพื่อป้องกันการทุจริตและโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องแจ้งอีกฝ่ายหนึ่งทันทีที่ทราบหรือมีข้อสงสัยที่เป็นรูปธรรมว่ามีการทุจริตซึ่งสัมพันธ์กับข้อกำหนดมาตรฐานเหล่านี้ ข้อตกลงทางการค้า หรือการปฏิบัติภารกิจเหล่านี้ที่เป็นรูปธรรม

การเชื่อมโยงกับบุคคลที่สามและบริการ

เครื่องมือ myoncare อาจรวมซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สาม และ/หรือ บริการด้วย ในกรณีนี้การใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการดังกล่าวต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของบุคคลที่สามเหล่านั้น ซึ่งคุณต้องอ่านอย่างรอบคอบก่อนยอมรับ

การรับประกันแบบจำกัด

Oncare รับประกันว่าเครื่องมือ myoncare จะปฏิบัติงานได้ตามเอกสารล่าสุดเป็นเวลาหนึ่ง (1) ปี นับจากวันที่มีการติดตั้งหรือที่กำหนดไว้ในบันทึกการติดตั้งที่ให้ไว้เพื่อระบุว่ามีการติดตั้งและการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง

ในกรณีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการแก้ไขเพื่อความปลอดภัย Oncare (หรือผู้ให้บริการทางการแพทย์ในนามของ Oncare) มีสิทธิ์ที่จะจำกัดการเข้าถึงเครื่องมือ myoncare อัปเดตเครื่องมือ โดยการแจ้งในเวลาอันสั้นหรือดำเนินการอื่นตามที่จำเป็น

ผู้ให้บริการทางการแพทย์มีภาระผูกพันที่จะแจ้งให้ ONCARE ทราบทันทีและอธิบายถึงข้อผิดพลาดอย่างเพียงพอ
หากเครื่องมือ myoncare ดังกล่าวทำงานผิดพลาดในช่วงระยะเวลาหนึ่ง (1) ปี คำอธิบายที่เพียงพอยังรวมถึงคำอธิบายเกี่ยวกับพฤติการณ์เมื่อเกิดข้อผิดพลาดนั้นขึ้น ภาระผูกพันเพียงอย่างเดียวของ Oncare และผู้ให้บริการทางการแพทย์ในกรณีนี้คือให ้Oncare ดำเนินการแก้ไขเพื่อความปลอดภัยโดยไม่มีค่าใช้จ่ายตามภาระผูกพันในการบำรุงรักษาและการสนับสนุนของ Oncare ที่ให้ไว้ข้างต้น Oncare ไม้รับประกันว่าเครื่องมือ myoncare ี้ปราศจากข้อบกพร่องหรือการใช้งานจะไม่มีการขัดข้อง Oncare ไม่จำเป็นต้องแก้ไขข้อบกพร่องใด ๆ ของเครื่องมือ myoncare ซึ่งไม่สามารถผลิตซ้ำได้ การรับประกันในหัวข้อนี้ไม่มีผลใช้กับเครื่องมือ myoncare ซึ่ง:

(i) ได้รับการดัดแปลง; ยกเว้นโดย Oncare หรือตามคำแนะนำเป็นลายลักษณ์อักษรของ Oncare

(ii) ใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์อื่นนอกเหนือจากอุปกรณ์ที่กำหนดหรือผลิตภัณฑ์อื่น

(iii) ปฏิบัติงานโดยใช้ขั้นตอน/กระบวนการที่ผิดปกติหรือไม่ถูกต้อง หรือไม่ตรงกับบันทึกคำแนะนำและคำเตือนที่กำหนดไว้ในคำแนะนำในการใช้งาน หรือ

(iv) ได้รับความเสียหายจากการจ่ายพลังงานไฟฟ้าที่ไม่เหมาะสมหรืออยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม ใช้งานในทางที่ผิด อุบัติเหตุ หรือการละเลย

การจำกัดความรับผิดชอบ

Oncare จะรับผิดชอบเฉพาะความสูญเสีย ความเสียหาย หรืออันตรายที่เกิดจากความผิดพลาดหรือเลินเล่ออย่างร้ายแรงในส่วนของ Oncare เท่านั้น Oncare ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงและที่เป็นผลสืบเนื่อง ยกเว้นในกรณีที่กระทำโดยตั้งใจหรือละเมิดภาระผูกพันตามสัญญาพื้นฐานหรือมีอันตรายต่อชีวิตหรือสุขภาพรวมทั้งความรับผิดชอบตามกฎหมายความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยของประเทศเยอรมัน

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Oncare ไม่รับผิดชอบใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความซื่อสัตย์ ความถูกต้อง (ด้านการแพทย์) หรือความน่าเชื่อถือในเนื้อหาที่เผยแพร่ เปิดเผย หรือแนะนำโดยผู้ใช้พอร์ทัล หรือบุคคลที่สามอื่นใด (เช่น ผู้ให้บริการเกี่ยวกับยาหรือเครื่องมือแพทย์) ผู้ให้บริการทางการแพทย์ยอมรับว่าจะรับผิดชอบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากความเชื่อถือสาระสำคัญที่เผยแพร่โดยผู้ใช้พอร์ทัลหรือบุคคลที่สามด้วยตัวผู้ให้บริการทางการแพทย์เอง

ผู้ให้บริการทางการแพทย์ทราบดีว่า พวกเขา/องค์กร มีความเหมาะสมมากกว่า Oncare ในการที่จะใช้ความระมัดระวังตามสมควรเพื่อป้องกันผู้ให้บริการทางการแพทย์ต่อความสูญเสียหรือความเสียหายของซอฟต์แวร์หรือข้อมูล หรือความสูญเสียที่เป็นผลมาจากความล้มเหลวของระบบคอมพิวเตอร์ ผู้ให้บริการทางการแพทย์ตกลงว่าในช่วงเวลาที่เหมาะสม พวกเขา/องค์กร จะ:

• จะทำสำเนาของ (i) เครื่องมือและบริการ myoncare และข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด; และ (ii) ซอฟต์แวร์หรือข้อมูลอื่นใดที่ติดตั้งในระบบ ในช่วงเวลาที่เหมาะสมตามปกติ (ขึ้นอยู่กับความสำคัญของซอฟต์แวร์หรือข้อมูลที่กล่าวถึงและความเร็วที่เปลี่ยนแปลงระหว่างการใช้งาน)

• นำระบบสำรองข้อมูลมาใช้งาน (ทั้งแบบคอมพิวเตอร์และทำด้วยตนเอง) เพื่อเปิดใช้งานในกรณีที่การทำงานของส่วนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ในเหตุการณ์ทีมีเครื่องมือ myoncare ที่ใช้งานทำงานผิดพลาด

Oncare จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียที่เกิดขึ้นแล้วจากผู้ให้บริการทางการแพทย์ในขอบเขตที่ความสูญเสียดังกล่าวสามารถป้องกันได้โดยการใช้ความระมัดระวังตามสมควรตามหัวข้อนี้

ความพร้อมในการใช้งานและเหตุสุดวิสัย

บริการ myoncare และเครื่องมือ myoncare ได้รับการออกแบบมาให้พร้อมใช้งาน 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์ เราได้จัดตั้งและจะทำให้บริการ myoncare รวมทั้งเครื่องมือ myoncare มีพร้อมใช้งาน โดยสอดคล้องกับขีดความสามารถด้านเทคนิค การดำเนินการ และความสามารถที่มีขององค์กรในปัจจุบัน อนึ่ง เราขอสงวนสิทธิ์โดยไม่มีภาระผูกพันที่จะเฝ้าระวังและอัปเดตการตั้งค่าเป็นประจำเพื่อให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานที่แท้จริง อย่างไรก็ตาม เราไม่สามารถขจัดการขัดข้อง รบกวน ล่าช้า การส่งไม่ถูกต้อง หรือการจัดเก็บล้มเหลว ที่เกี่ยวกับกับการใช้บริการ myoncare หรือเครื่องมือ myoncare (เช่น ในระหว่างขั้นตอนการอัปเดต) และจะไม่รับผิดชอบหรือยอมรับการประกันหรือความรับผิดชอบใด ๆ จากการขัดข้องดังกล่าว ซึ่งอาจจำกัดหรือทำให้ไม่มีความพร้อมใช้งานในช่วงเวลาหนึ่ง เช่นเดียวกับข้อจำกัดในการเข้าถึงหรือการยกเลิกการวางตลาดทั้งแบบชั่วคราวและสุดท้ายหรือถอนการวางตลาดเนื่องจากความจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติการแก้ไขเพื่อความปลอดภัย เราไม่รับผิดชอบหรือยอมรับการประกันหรือความรับผิดชอบใด ๆ จากการจำกัด ขีดจำกัด หรือการขัดข้องที่เกิดจากผู้ให้บริการเว็บของคุณ

เช่นเดียวกับการขัดข้อง หรือการจำกัดใด ๆ ในขอบเขตของพอร์ทัล myoncare ของ Oncare ที่เป็นผลมาจากเหตุสุดวิสัย (เช่น สงคราม ภัยธรรมชาติ การประท้วง เป็นต้น) ในกรณีนี้ Oncare จะได้รับการปลดเปลื้องจากภาระผูกพันตามสัญญาใด ๆ ตราบเท่าที่เหตุสุดวิสัยนั้นยังดำเนินอยู่ ในเหตุการณ์เช่นนี้ คุณอาจยกเลิกการใช้พอร์ทัล myoncare ในบางส่วนหรือทั้งหมดได้

การแก้ไขข้อกำหนดมาตรฐาน

เราขอสงวนสิทธิอย่างชัดเจนในการแก้ไขข้อกำหนดมาตรฐานนี้ในอนาคตตามดุลยพินิจของเรา ตัวอย่างของการแก้ไขหรือเพิ่มเติมอาจเป็นเพื่อให้ตรงตามข้อบังคับของกฎหมายตามความจำเป็น เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาด้านเทคนิคและเศรษฐกิจ หรือเพื่อให้ได้ประโยชน์กับผู้ใช้แอปหรือพอร์ทัล

การแก้ไขใด ๆ อาจเกิดขึ้นเมื่อใดก็ได้และจะได้รับการเผยแพร่ด้วยวิธีการและกรอบเวลาที่เหมาะสมแก่คุณก่อนที่จะมีผล (เช่น โดยการประกาศข้อกำหนดมาตรฐานฉบับปรับปรุงเมื่อเข้าสู่ระบบ หรือโดยการแจ้งเตือนให้ทราบล่วงหน้าว่ามีการเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญ)

เราอาจขอร้องให้คุณตรวจสอบและตอบรับหรือปฏิเสธการแก้ไขข้อกำหนดมาตรฐานนี้ให้ชัดเจน ในกรณีนี้ การแก้ไขจะมีผลเมื่อคุณให้ความยินยอมต่อเวอร์ชันแก้ไขนั้น ถ้าคุณไม่ให้ความยินยอมต่อข้อกำหนดมาตรฐานที่ได้รับการแก้ไขนั้น คุณจะไม่สามารถใช้พอร์ทัล myoncare และบริการ myoncare ได้

การยุติการใช้งาน

การยุติการใช้งานโดย Oncare: Oncare มีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาฉบับนี้ได้โดยการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าสาม (3) เดือนให้แก่ผู้ให้บริการทางการแพทย์

Oncare มีสิทธิที่จะยุติสัญญานี้ทันทีโดยการให้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้แก่ผู้ให้บริการทางการแพทย์ และไม่มีภาระผูกพันหรือหน้าที่เพิ่มเติมต่อผู้ให้บริการทางการแพทย์

• ถ้าผู้ให้บริการทางการแพทย์ผิดนัดการชำระเงินจำนวนใด ๆ ที่ต้องชำระภายใต้สัญญานี้ และการละเมิดนี้ไม่ได้รับการแก้ไขภายในสามสิบ (30) วันนับจากการเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Oncare หรือ

• ถ้าผู้ให้บริการทางการแพทย์กระทำการละเมิดอื่นในข้อตกลงนี้

การยุติการใช้งานโดยผู้ให้บริการทางการแพทย์: ผู้ให้บริการทางการแพทย์มีสิทธิที่จะยุติสัญญานี้โดยการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้แก่ Oncare ถึงผลดังกล่าว โดยไม่มีภาระผูกพันหรือหน้าที่เพิ่มเติมต่อ Oncare ถ้า Oncare ละเมิดภาระผูกพันภายใต้สัญญานี้และไม่แก้ไขการละเมิดสัญญาภายในสามสิบ (30) วันของการแจ้งเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร์ซึ่งอธิบายถึงการละเมิดโดยละเอียดตามสมควรโดยผู้ให้บริการทางการแพทย์

ผลสืบเนื่องจากการยุติการใช้งาน: ถ้าสัญญานี้ยุติลงไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม ใบอนุญาตและสิทธิ์อื่น ๆ ที่อนุญาตให้ผู้ให้บริการทางการแพทย์ใช้เครื่องมือ myoncare และบริการ myoncare จะหมดอายุทันทีและผู้ให้บริการทางการแพทย์ต้องหยุดใช้เครื่องมือ myoncare ทันที นอกจากนี้ ผู้ให้บริการทางการแพทย์ต้องดำเนินการต่อไปนี้ในทันที:

(i) คืนพอร์ทัล myoncare ให้กับ Oncare พร้อมกับการผลิตซ้ำและการแก้ไข myoncare พอร์ทัลและสำเนาเอกสาร บันทึก และสาระสำคัญอื่น ๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับพอร์ทัล Oncare

(ii) ลบสำเนาพอร์ทัล Oncare หรือส่วนใด ๆ ของ Oncare พอร์ทัล ออกจากเครื่องมือที่ใช้งานทั้งหมดและอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลของคอมพิวเตอร์ หรือสื่อเก็บข้อมูลซึ่งผู้ให้บริการทางการแพทย์ใช้โดยบุคคลอื่น และ

(iii) ให้การรับรองเป็นลายลักษณ์อักษรว่าผู้ให้บริการทางการแพทย์ได้ปฏิบัติตามภาระผูกพันทั้งหมดภายใต้หัวข้อนี้แล้ว

Oncare จะให้ไฟล์สำรองของข้อมูลปัจจุบันในรูปแบบที่อ่านได้ซึ่งเป็นที่นิยม

แบบฟอร์มเป็นลายลักษณ์อักษร

ในข้อกำหนดมาตรฐานเหล่านี้ ถ้ามีการใช้คำศัพท์ “เป็นลายลักษณ์อักษร” หมายรวมถึงการสื่อสารทางอีเมลหรือแฟกซ์

การเป็นโมฆะบางส่วน

ในเหตุการณ์ที่ข้อกำหนดหรือเงื่อนไขในข้อกำหนดมาตรฐานเหล่านี้ได้รับการประกาศว่าเป็นโมฆะหรือไม่สามารถบังคับใช้เนื่องจากคำตัดสินตามขอบเขตอำนาจของศาล โดยส่วนที่เหลือของเงื่อนไขจะยังคงมีผลบังคับใช้อย่างเต็มที่และมีผลบังคับใช้ในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่บังคับใช้อนุญาต เมื่อมีเงื่อนไขที่ไม่สมบูรณ์หรือไม่มีผลบังคับใช้หรือเพื่อเติมเต็มช่องว่างของสัญญา เงื่อนไขที่สมบูรณ์หรือที่มีผลบังคับใช้ต้องนำมาใช้เพื่อให้แสดงผลที่ใกล้เคียงกับผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจของทั้งสองฝ่ายให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

ติดต่อเรา

ในกรณีที่คุณต้องการติดต่อเราเกี่ยวกับคำถามทั่วไปเรื่องบริการ myoncare หรือเรื่องข้อกำหนดมาตรฐานโดยเฉพาะ โปรดส่งอีเมลมาให้เราที่ info@myoncare.com

การเลือกกฎหมายและเขตอำนาจตามกฎหมาย

กฎหมายที่บังคับใช้ต้องเป็นกฎหมายของเยอรมนี โดยไม่คำนึงถึงหลักการขัดกันแห่งกฎหมายและไม่รวมการบังคับใช้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสัญญาซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ (1980) เขตอำนาจตามกฎหมายคือเมืองมิวนิก ประเทศเยอรมนี

ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันที่ 21 สิงหาคม 2023

ข้อกำหนดและเงื่อนไขมาตรฐาน (ประเทศสหรัฐอเมริกา)

ยินดีต้อนรับสู่ myoncare พอร์ทัลสุขภาพแบบดิจิทัลเพื่อการดูแลผู้ป่วยตามความต้องการอย่างมีประสิทธิภาพ ข้อกำหนดและเงื่อนไขมาตรฐานนี้ (“ข้อกำหนดมาตรฐาน”) สร้างข้อตกลงพื้นฐานระหว่างคุณและ Oncare GmbH ในฐานะที่เป็นผู้ให้บริการพอร์ทัล myoncare และอธิบายข้อกำหนดเมื่อคุณใช้งานพอร์ทัล myoncare

โปรดอ่านข้อกำหนดมาตรฐานนี้ด้วยความรอบคอบเพื่อให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจเงื่อนไขแต่ละข้อ เนื่องจากคุณจะต้องยอมรับเงื่อนไขมาตรฐานนี้เมื่อลงทะเบียน ติดตั้ง และใช้งานพอร์ทัล myoncare ถ้าคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดมาตรฐานนี้ คุณจะไม่สามารถใช้บริการ myoncare ได้

เราอาจเปลี่ยนแปลงข้อหนดเหล่านี้หรือปรับปรุงคุณสมบัติการให้บริการเมื่อใดก็ได้

บริการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้งานโดยผู้ที่พักอาศัยอยู่ในประเทศสหรัฐ ข้อมูลและบริการของเราไม่ได้มุ่งเน้นที่และไม่ให้ใช้หรือเผยแพร่แก่บุคคลที่พักอาศัยหรือปรากฏตัวในรัฐต่อไปนี้ของประเทศสหรัฐอเมริกา: รัฐแคลิฟอร์เนีย โคโลราโด ฮาวาย ลุยเซียนา โอไฮโอ แมรีแลนด์ มอนทานา เนบราสกา เนวาดา นิวยอร์ก เทนเนสซี เท็กซัส ยูทาห์ เวอร์จิเนีย วอชิงตัน ไวโอมิง

คำนิยาม

ผู้ใช้แอป” หมายถึง ผู้ใช้แอป myoncare (ผู้ป่วย)

ผู้ให้บริการทางการแพทย์” หมายถึง คุณหรือแพทย์ท่านอื่น คลินิก สถาบันดูแลสุขภาพ หรือบุคลากรทางการแพทย์อื่น ๆ ที่กระทำการด้วยตัวเองหรือในนามของคุณหรือแพทย์ท่านอื่น คลินิก หรือสถาบันดูแลสุขภาพ (ผู้ใช้ที่กำหนด)

แอป myoncare” หมายถึง แอปพลิเคชัน myoncare สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ซึ่งมีวัตถุประสงค์สำหรับให้ใช้งานโดยผู้ป่วยที่ต้องการใช้บริการของ Oncare

พอร์ทัล myoncare” หมายถึง เว็บพอร์ทัล myoncare ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการใช้งานทางวิชาชีพโดยผู้ใช้พอร์ทัล และทำงานในฐานะอินเตอร์เฟซระหว่างผู้ใช้พอร์ทัลดังกล่าวกับผู้ป่วยในฐานะผู้ใช้แอป

“myoncare PWA” หมายถึงแอปพลิเคชัน myoncare Progressive Web App สำหรับผู้ป่วยที่ต้องการใช้บริการที่ Oncare จัดให้ด้วย PWA ไม่ใช่แอป myoncare

บริการ myoncare” หมายถึง บริการ ประโยชน์ใช้งาน และสิ่งอื่น ๆ ที่มี ซึ่งเป็นหรืออาจเสนอให้แก่ผู้ใช้พอร์ทัลทางพอร์ทัล myoncare และ/หรือ ให้แก่ผู้ใช้แอป myoncare หากเกี่ยวข้อง

เครื่องมือ myoncare” หมายถึง ทั้งแอป myoncare และพอร์ทัล myoncare

Oncare” หมายถึง ONCARE GmbH ประเทศเยอรมนี

ผู้ใช้พอร์ทัล” หมายถึง คุณหรือผู้ให้บริการทางการแพทย์อื่นที่ใช้พอร์ทัล myoncare บนเว็บ

คำประกาศความเป็นส่วนตัว” หมายถึง คำแถลงของเราต่อคุณในฐานะผู้ใช้ที่กำหนดของพอร์ทัล myoncare ซึ่งจะอธิบายถึงวิธีการที่เราเก็บรวบรวม ใช้ และเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคลของคุณ รวมทั้งการให้ข้อมูลแก่คุณเกี่ยวกับสิทธิ์ของคุณอย่างครอบคลุม

ผู้ป่วยที่ลงทะเบียน” หมายถึง ผู้ใช้แอปใด ๆ ที่ได้รับการรักษาและเชื่อมต่อโดยผู้ให้บริการทางการแพทย์ทางพอร์ทัล myoncare

ข้อกำหนดมาตรฐาน” หมายถึง ข้อกำหนดและเงื่อนไขมาตรฐานเหล่านี้สำหรับการใช้งานพอร์ทัล myoncare

ข้อมูลทั่วไป

Oncare GmbH เป็นบริษัทจดทะเบียนกับศาลท้องถิ่นเมืองมิวนิก หมายเลขจดทะเบียน 219909 โดยมีสำนักงานตั้งอยู่ที่ Balanstrasse 71a, 81541 Munich,, Germany, (“Oncare” หรือ “เรา” “ของเรา”) ให้บริการและปฏิบัติงานเกี่ยวกับพอร์ทัลแบบโต้ตอบ (พอร์ทัล myoncare) และแอปพลิชันสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ (แอป myoncare) ซึ่งทำให้เข้าถึงบริการ myoncare ได้ โดยที่ myoncare ก็คือพอร์ทัลสุขภาพและแพลตฟอร์มข้อมูลแบบดิจิทัลซึ่งช่วยในการดูแลผู้ป่วยตามความต้องการอย่างมีประสิทธิภาพ พอร์ทัล myoncare จะทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ช่วยสนับสนุนการโต้ตอบและเครือข่ายผู้ให้บริการทางการแพทย์กับผู้ป่วยทางบริการไมโครที่แตกต่างกัน

ด้วย myoncare คุณจะสามารถโต้ตอบกับผู้ป่วยและให้การสนับสนุนพวกเขาด้วยการรักษาได้ คุณในฐานะผู้ให้บริการทางการแพทย์จะสามารถเข้าถึง myoncare ได้ทางพอร์ทัล myoncare ผู้ป่วยของคุณจะสามารถใช้ myoncare ได้ทางแอป myoncare จุดมุ่งหมายของ myoncare ก็คือการจัดกลุ่มข้อมูลสุขภาพและการรวมศูนย์การรักษาทางการแพทย์ ความคิดเห็นทั้งหมดของผู้ป่วย และประมวลผลในที่ที่ปลอดภัย

ในการใช้พอร์ทัล myoncare คุณจะได้รับรายละเอียดการเข้าสู่ระบบหลังจากการติดตั้งพอร์ทัล myoncare เสร็จสมบูรณ์ การติดตั้งอาจทำในสถานที่ใช้งานหรือบนโซลูชันระบบคลาวด์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อตกลงของคุณกับ Oncare นอกจากนั้นผู้ป่วยของคุณยังจำเป็นต้องลงทะเบียนในแอป myoncare และเชื่อมต่อกับคุณเพื่อใช้บริการ myoncare เพื่อจุดประสงค์ในการลงทะเบียนและการเชื่อมต่อดังกล่าว พอร์ทัล myoncare จะช่วยคุณในการสร้างรหัสให้แก่ผู้ปวย

คุณเป็นผู้รับผิดชอบความเสี่ยงในการใช้บริการ บริการที่ให้ “ตามสภาพที่เป็น” โดยไม่มีการรับประกันใด ๆ ทั้งสิ้นไม่ว่าจะโดยการแสดงออกอย่างชัดแจ้งหรือโดยนัย ซึ่งรวมถึงโดยไม่มีข้อจำกัด การรับประกันชื่อ คุณภาพที่ยอมรับได้ในเชิงพาณิชย์ ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ การไม่ละเมิดสิทธิ หรือการฝ่าฝืนสิทธิอื่น ๆ เราไม่รับประกันความเพียงพอ การใช้งานที่แพร่หลาย ความเที่ยงตรง ผลลัพธ์ที่อาจจะเป็น หรือความสมบูรณ์ของบริการ หรือไซต์ของบุคคลที่สามทุกไซต์ที่เชื่อมโยงไปยังหรือจากบริการนี้ หรือไม่รับประกันว่าการทำงานนี้จะไม่มีการหยุดชะงัก ไม่มีไวรัส หรือไม่มีข้อผิดพลาด

ขอบเขต

ในการใช้พอร์ทัล myoncare จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดมาตรฐานเหล่านี้เสมอ โดยไม่มีข้อโต้แย้งหรือบิดเบือนไปจากข้อกำหนดและเงื่อนไขมาตรฐาน

โปรดทราบว่าก่อนใช้บริการ myoncare ครั้งแรก คุณต้องยอมรับข้อกำหนดมาตรฐานเหล่านี้ก่อน กระบวนการลงทะเบียนจะไม่เสร็จสมบูรณ์หากคุณไม่ให้ความยินยอมต่อข้อกำหนดมาตรฐานนี้

ผลิตภัณฑ์ของเรา

พอร์ทัล myoncare ช่วยให้คุณติดตามและเฝ้าระวังข้อมูุลสุขภาพของผู้ป่วยที่ลงทะเบียนโดยการใช้แพลตฟอร์มสุขภาพแบบดิจิทัลเดียว ด้วยพอร์ทัล myoncare คุณจะมีข้อมูลทั้งหมด เช่น การวินิจฉัย ยา ข้อมูลสัญญาณชีพ การรักษา และแผนการพยาบาล จากผู้ป่วยที่ลงทะเบียนแบบพร้อมใช้ตามที่ผู้ป่วยที่ลงทะเบียนอนุญาต พอร์ทัล myoncare ได้รับการออกแบบมาเพื่อทำให้ประวัติการป่วยและการรักษาของคุณเป็นข้อมูลดิจิทัล และเพื่อช่วยปรับปรุงผลการรักษาของคุณให้ดียิ่งขึ้น

การติดตามแบบดิจิทัลด้วย myoncare จะช่วยคัดแยกและจัดลำดับความสำคัญผู้ป่วยที่ลงทะเบียนของคุณ นอกจากนั้นยังช่วยให้คุณตรวจพบภาวะแทรกซ้อนและผลข้างเคียง

และคุณยังมีโอกาสที่จะให้ข้อมูล การรักษา และแผนการดูแล และอื่น ๆ แก่ผู้ป่วยที่ลงทะเบียน หรือดำเนินการในการกระบวนการชดเชยกับผู้ชำระค่าใช้จ่ายอีกด้วย

เครื่องมือแพทย์

พอร์ทัล myoncare จัดเป็นเครื่องมือแพทย์ตามข้อกำหนดเครื่องมือแพทย์ของยุโรปและได้รับการติดฉลากด้วยเครื่องหมาย CE ซึ่งหมายความว่าเราได้ดำเนินการประเมินตามขั้นตอนที่สอดคล้องกับที่กฎหมายกำหนดไว้เรียบร้อยแล้ว เพื่อยืนยันการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่จำเป็นของแอป ในตลาดสหรัฐอเมริกา FDA แนะนำให้ใช้ดุลยพินิจในการบังคับใช้ myoncare และ myoncare ได้รับการยกเว้น 510(k) myoncare ไม่มีจำหน่ายทุกรัฐในสหรัฐอเมริกา ในบางกรณี myoncare ยังสามารถใช้งานแบบไม่ใช่เครื่องมือแพทย์ ซึ่งจะไม่ได้ให้บริการทุกอย่างแต่จะให้บริการเฉพาะการทำงานที่มีการดัดแปลงแล้วเท่านั้น โปรดอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ในคำแนะนำการใช้งาน

การคุ้มครองข้อมูลของคุณ

สำหรับเราแล้วที่ Oncare การคุ้มครองความเป็นส่วนตัวหรือข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคุณมีความหมายและมีความสำคัญอย่างยิ่ง เราตระหนักถึงความรับผิดชอบที่เกิดจากความไว้วางใจที่คุณมีให้เราเพื่อให้และเก็บรักษาข้อมูลของคุณในพอร์ทัล myoncare ดังนั้นระบบเทคโนโลยีของเราในการให้บริการ myoncare จึงได้รับการจัดตั้งด้วยมาตรฐานสูงสุด

บริการนี่เคารพส่งเสริมการรักษาความลับของผู้ป่วยด้วยความเคารพต่อข้อมูลด้านสุขภาพที่ได้รับการคุ้มครองตามที่สรุปไว้โดยกฎหมายควบคุมและส่งผ่านข้อมูลทางด้านการประกันสุขภาพ (“HIPAA”) และอยู่ภายใต้การควบคุมของ HIPAA จะรับคำยินยอมโดยชัดแจ้งจากผู้ป่วยก่อนแบ่งปันข้อมูลใด ๆ ที่สามารถระบุตัวตนได้ของผู้ป่วยให้กับบุคคลที่สามเพื่อจุดประสงค์นอกเหนือจากการรักษา ค่าใช้จ่าย หรือการดำเนินการดูแลสุขภาพ

โปรดอ่านคำประกาศความเป็นส่วนตัวของเรา เพื่อทำความเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับจุดประสงค์และวิธีการที่เราเก็บรวบรวม ใช้ และคุ้มครองข้อมูลของคุณ หลังจากอ่านคำประกาศความเป็นส่วนตัวแล้ว คุณจะสามารถเลือกที่จะให้ความยินยอมในคำประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ หากคุณให้ความยินยอม คำประกาศความเป็นส่วนตัวนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาระหว่างคุณและ Oncare ถ้าคุณไม่ยอมรับ คุณจะไม่สามารถใช้พอร์ทัล myoncare ได้

myoncare PWA

Progressive Web App (PWA) คือเว็บไซต์ที่มีลักษณะและการทำงานเหมือนแอปเคลื่อนที่ PWA สร้างขึ้นเพื่อนำข้อดีของคุณสมบัติพื้นฐานที่อุปกรณ์เคลื่อนที่มีมาใช้ให้เป็นประโยชน์ โดยผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องไปที่แอปสโตร์ เป้าหมายของ PWA คือเพื่อรวมข้อแตกต่างระหว่างแอปและเว็บทั่วไปไว้ด้วยกัน โดยการนำประโยชน์จากแอปที่แอปเคลื่อนที่มีมาใช้ให้เป็นประโยชน์มากที่สุดบนเบราว์เซอร์ของอุปกรณ์เคลื่อนที่ PWA ทำงานโดยใช้เทคโนโลยี “React Native for Web” เป็นหลัก “React Native for Web” เป็นซอฟต์แวร์แบบโอเพนซอร์สสำหรับแอปพลิเคชัน PWA

ผู้ป่วยจำเป็นต้องมีคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟนและการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ใช้งานได้ จึงจะสามารถใช้ myoncare PWA ได้ โดยไม่จำเป็นต้องดาวน์โหลดแอป

บริการแอป myoncare บางบริการไม่สามารถใช้ใน myoncare PWA ได้ ตามคำอธิบายด้านล่างนี้ บริการหรือข้อกำหนดมีดังต่อไปนี้:

– การสนทนากับแคร์ทีม

– การสนทนาทางวิดีโอ

– การรักษาความปลอดภัยด้วย PIN โค้ด

– การติดตามข้อมูลกิจกรรม (เช่น AppleHealth, GoogleFit, Withings)

ข้อมูลเกี่ยวกับแอป myoncare ต่อไปนี้ใช้กับ myoncare PWA ด้วยเช่นเดียวกัน ยกเว้นมีการระบุไว้เป็นอย่างอื่นในหัวข้อนี้

พอร์ทัล myoncare ให้บริการอะไรบ้าง

พอร์ทัล myoncare จะช่วยให้คุณรวมข้อมูลสุขภาพของผู้ป่วยที่มีอย่างต่อเนื่องและข้อมูลของผู้ป่วยที่ลงทะเบียนได้ในแพลตฟอร์มเดียว

พอร์ทัล myoncare ให้บริการดังต่อไปนี้:

 • การสื่อสารโดยตรงกับผู้ป่วยที่ลงทะเบียน เช่น ผ่านสัญญาณวิดีโอและการสนทนา: คุณและผู้ป่วยที่ลงทะเบียนจะสามารถโต้ตอบกันในสภาพแวดล้อมทางเทคนิคที่ปลอดภัย เพื่อแบ่งปันคำถาม ผล แผนการรักษา และข้อมูลอื่น ๆ ทั้งหมดที่แลกเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องมาพบด้วยตนเอง ผู้ป่วยที่ลงทะเบียนของคุณจะสามารถสื่อสารกับคุณได้ทางแอป myoncare ผู้ป่วยสามารถเลือกได้ภายในแอป myoncare ว่าต้องการแบ่งปันข้อมูลใดกับคุณในฐานะผู้ให้บริการทางการแพทย์ และการเข้าถึงและสิทธิในการสื่อสารใดที่พวกเขาอยากให้คุณมี คุณจะสามารถให้ข้อมูล แผนการรักษา แคร์แพลน เป็นต้น แก่ผู้ป่วยที่ลงทะเบียนแต่ละราย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่พวกเขาให้คุณและตามการสื่อสารที่ได้รับอนุญาตและสิทธิในการแบ่งปันข้อมูลเหล่านี้
 • ตัวเตือนการรับประทานยาประจำ: คุณจะสามารถตั้งค่าสัญญาณเตือนยาเพื่อเตือนผู้ป่วยที่ลงทะเบียนให้รับประทานยาที่คุณได้สั่งไว้ให้ครบถ้วนและตรงเวลา
 • การตรวจสุขภาพผ่านทางการสำรวจในแอปโดยตรง: คุณจะสามารถขอพารามิเตอร์สุขภาพบางประการ (เช่น การวัดความดันโลหิต) หรืองานอื่น ๆ และแบบสอบถามซึ่งผู้ป่วยที่ลงทะเบียนสามารถตอบได้ ด้วยเหตุนี้คุณจึงสามารถตรวจสอบได้ว่าผู้ป่วยของคุณเป็นอย่างไร
 • การบริหารจัดการกระบวนการชดเชยของคุณกับผู้ชำระค่าใช้จ่าย (ไม่ว่าจะเป็นสมาคมประกันสุขภาพตามกฎหมาย และ/หรือ บริษัทประกันสุขภาพของคุณก็ตาม)

เรากำลังทำงานเกี่ยวกับบริการ myoncare ใหม่ ๆ และการปรับปรุงบริการอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นจึงอาจมีการปรับปรุงและเพิ่มเติมบริการของ myoncare เมื่อมีการอัปเดตพอร์ทัล myoncare ในอนาคต

ใบอนุญาตการใช้งานและสิทธิ์ของคุณ

สิทธิ์ กรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์ ในและต่อเครื่องมือ myoncare บริการ myoncare ซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รหัส วิธีการ ระบบ สาระสำคัญอื่น ๆ ทั้งหมดรวมทั้งเนื้อหาที่อาจแสดงหรือเข้าถึงได้ผ่านทางพอร์ทัล myoncare หรือแอป myoncare และค่าความนิยมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ได้กล่าวมาก่อนหน้า (“สาระสำคัญ”) เป็นกรรมสิทธิ์ของ Oncare บุคคลภายนอกที่ให้ข้อมูลสำคัญนั้นแก่เครื่องมือ myoncare และให้สิทธิการใช้งานแก่ Oncare หรือผู้ให้บริการภายนอกเท่านั้น (เช่น ซอฟต์แวร์จากบุคคลที่สามหรือแคร์แพลนจากบุคคลที่สาม) สาระสำคัญดังกล่าวจะได้รับความคุ้มครองโดยกฎหมายลิขสิทธิ์และกฎหมายการแข่งขันทางการค้า และห้ามทำซ้ำ คัดลอก ดัดแปลง ผลิตซ้ำ ตีพิมพ์ซ้ำ ประกาศ ถ่ายโอน ใบอนุญาต แปล ขาย หรือจัดทำขึ้นเป็นอย่างอื่น ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ให้แก่บุคคลที่สาม หากไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดแจ้งหรือโดยชอบด้วยกฎหมาย นอกจากนั้นคุณยังไม่ได้รับอนุญาตให้กระทำการใด ๆ เพื่อหลีกเลี่ยงหรือทำลายความปลอดภัยหรือกฎในการใช้งานเนื้อหาที่มีหรือพยายามให้ได้มาซึ่งรหัสต้นทางจากพอร์ทัล myoncare

ด้วยการลงทะเบียนและการเปิดใช้งานบัญชีของคุณในพอร์ทัล myoncare เราอนุญาตให้คุณมีสิทธิ์ที่จำกัด เพิกถอนได้ ไม่ผูกขาด ถ่ายโอนไม่ได้ และไม่อนุญาตให้ใช้สิทธิ์ช่วง ในการบันทึกและใช้สำเนาของพอร์ทัล myoncare และบริการ myoncare บนฐานของข้อกำหนดมาตรฐานเหล่านี้และในระหว่างช่วงเวลาตามสัญญาของเรากับคุณ คุณต้องไม่ขายหรือถ่ายโอนบัญชีส่วนบุคคลให้กับบุคคลที่สาม

Oncare เป็นเจ้าของข้อมูลความลับ การใช้งาน การใช้เพื่อหาผลประโยชน์ และสิทธิในการกู้คืนเครื่องมือ myoncare และสาระสำคัญใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือ

โลโก้เครื่องหมายระบุเชิงพาณิชย์อื่น ๆ ที่เราใช้ในการเชื่อมต่อกับพอร์ทัลและแอปเป็นเครื่องหมายการค้าทั้งหมด และ/หรือ ชื่อการค้าเป็นของเราหรือผู้ออกใบอนุญาตที่เป็นบุคคลที่สาม ไม่ว่าจะมีได้ลงทะเบียนไว้หรือไม่ก็ตาม ไม่มีสิทธิ์ ใบอนุญาต หรือผลประโยชน์ เนื่องจากเครื่องหมายการค้าหรือชื่อการค้าดังกล่าวได้รับอนุญาตในที่นี้ และคุณตกลงที่จะไม่อ้างสิทธิ์ใน สิทธิ์ ใบอนุญาต หรือผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายการค้า และ/หรือ ชื่อการค้าดังกล่าว

นอกจากนี้ คุณจะไม่คัดลอกเอกสารใด ๆ ของบุคคลที่สาม โดยในที่นี้คุณยินยอมว่าเนื้อหาใด ๆ ที่คุณให้กับพอร์ทัลหรือผู้ป่วยไม่และจะไม่ละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สามไว้ว่าจะด้วยกรณีใด ๆ โดยในที่นี้คุณมีหน้าที่ที่จะจ่ายค่าชดเชยให้กับ ONCARE หากมีการกล่าวอ้างใด ๆ จากบุคคลที่สามซึ่งเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิ์ทางปัญญาทุกประการ

ค่าใช้จ่ายในการใช้พอร์ทัล myoncare

การใช้พอร์ทัล myoncare จะมีการชำระเงินตามรูปแบบราคาที่ได้ตกลงกันระหว่าง Oncare และผู้ให้บริการทางการแพทย์ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายจากบุคคลที่สาม และการชำระเงินค่าอินเทอร์เน็ตและผู้ให้บริการการสื่อสารทางไกลแบบมาตรฐาน) คุณจะสามารถใช้พอร์ทัลได้ในระหว่างช่วงเวลาที่ทำสัญญาร่วมกับ Oncare

อาจมีการคิดค่าใช้จ่ายสำหรับบริการเพิ่มเติมที่ได้รับความยินยอมจากผู้ให้บริการทางการแพทย์

การชำระเงินสำหรับบริการเพิ่มเติมดังกล่าวต้องอ้างอิงตามรายการสินค้าที่ระบุในเวลาที่ผู้ให้บริการทางการแพทย์ยอมรับ และต้องเสียภาษีสรรพสามิตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข้อกำหนดการชำระเงิน

การชำระเงินสามารถทำได้เมื่อครบกำหนดและได้รับใบแจ้งหนี้จาก Oncare เว้นแต่จะมีการตกลงเกี่ยวกับรูปแบบราคาระหว่าง Oncare และผู้ให้บริการทางการแพทย์เป็นอย่างอื่น ราคาทั้งหมดที่แจ้งไว้ในข้อกำหนดมาตรฐานหรือในพอร์ทัล myoncare เป็นสกุลเงินยูโรและการชำระเงินทั้งหมดเป็นสกุลยูโร เว้นแต่จะมีการระบุไว้อย่างชัดแจ้งเป็นอย่างอื่น Oncare ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดดอกเบี้ยสำหรับการชำระเงินที่ล่าช้าไม่เกินหนึ่งจุดห้าเปอร์เซ็นต์ (1.5%) ต่อเดือนหรือตามสัดส่วนของสิ่งนั้น หรืออัตราสูงสุดที่ชอบด้วยกฎหมายสำหรับการไม่ชำระเงินภายในสามสิบ (30) วันนับจากวันที่ได้รับใบแจ้งหนี้ ภาระผูกพันของผู้ให้บริการทางการแพทย์ในการชำระค่าใช้จ่ายที่ค้างชำระทั้งหมดจะยังคงอยู่หลังจากหมดอายุสัญญาหรือสัญญาสิ้นสุดลง

ไม่มีคำแนะนำทางการแพทย์

เครื่องมือ myoncare ดังกล่าวไม่ได้ให้คำแนะนำหรือการวินิจฉัยทางการแพทย์ใด ๆ นอกจากให้แพลตฟอร์มในการเฝ้าระวังผู้ป่วยที่ลงทะเบียนแบบดิจิทัลเกี่ยวกับโรคประจำตัวและช่วยให้ตรวจพบโอกาสเกิดผลข้างเคียงแต่เนิ่น ๆ

ผู้ให้บริการทางการแพทย์สามารถใช้เครื่องมือ myoncare เพื่อเฝ้าระวังโอกาสกลับมาเป็นโรคหรือสภาวะที่เคยได้รับการวินิจฉัยมาก่อนในผู้ป่วย ด้วยจุดประสงค์นี้ จึงมีการให้บริการข้อบ่งชี้สถานะสุขภาพโดยรวมของผู้ป่วยที่ลงทะเบียนและแจ้งเตือนผู้ให้บริการทางการแพทย์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสถานะนี้

พอร์ทัล myoncare จะใช้การสนับสนุนเพิ่มเติมแก่คุณโดยการให้ข้อมูลที่จะช่วยในการตัดสินใจทางการแพทย์และการให้การรักษา

พอร์ทัล myoncare ได้รับการออกมาเพื่อให้ข้อมูลที่แตกต่างกันสองชุดแก่ผู้ป่วยที่ลงทะเบียน นั่นคือ (i) ข้อมูลที่ให้ฟรีแก่ผู้ใช้ทุกคน (ซึ่งรวมถึงด้วยผู้ใช้ที่ลงทะเบียนด้วยตนเอง) และ (ii) ข้อมูลที่คุณในฐานะผู้ให้บริการทางการแพทย์ให้แก่ผู้ป่วยที่ลงทะเบียนของคุณ

 • ข้อมูลและสาระสำคัญที่มีให้ฟรีบนแอป myoncare มีจุดประสงค์เพื่อให้ข้อมูลและความรู้เท่านั้น ข้อมูลเหล่านี้ไม่สามารถใช้แทนคำแนะนำหรือการรักษาจากแพทย์ได้
 • ข้อมูลและสาระสำคัญที่มีบนแอป myoncare ซึ่งคุณให้แก่ผู้ป่วยที่ลงทะเบียน (เช่น แคร์แพลน) คุณจะเป็นผู้ตรวจสอบและเลือกตามการวินิจฉัยและคำแนะนำทางการแพทย์ที่เหมาะสมสำหรับสุขภาพของผู้ป่วยที่ลงทะเบียนแต่ละราย ดังนั้น Oncare จึงไม่ตรวจสอบเนื้อหาด้านการแพทย์ใด ๆ และไม่มีความรับผิดชอบต่อเนื้อหาด้านการแพทย์ใด ๆ ที่มีอยู่บนเครื่องมือ myoncare คุณในฐานะผู้ให้บริการทางการแพทย์ที่ใช้ myoncare เพื่อโต้ตอบกับผู้ป่วยที่ลงทะเบียนและเพื่อให้ข้อเสนอทางการรักษา แคร์แพลน หรือคำแนะนำทางการแพทย์อื่น ๆ สำหรับผู้ป่วยแต่ละราย จะเป็นผู้รับผิดชอบในคำแนะนำทางการแพทย์ที่คุณให้แก่ผู้ป่วยที่ลงทะเบียนของคุณทาง myoncare แต่เพียงผู้เดียว

Oncare ไม่ให้สัญญาหรือรับประกันผลลัพธ์ใด ๆ เป็นพิเศษที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพซึ่งเชื่อมโยงกับการใช้แอป myoncare ของผู้ป่วยที่ลงทะเบียนของคุณ การใช้แอป myoncare ของผู้ป่วยที่ลงทะเบียนไม่สามารถทดแทนการปรึกษาหรือการวินิจฉัยโดยแพทย์ได้

ห้ามใช้แอป MYONCARE เพื่อแจ้งภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์

ใครบ้างที่สามารถใช้บริการ myoncare

ผู้ให้บริการทางการแพทย์สามารถใช้พอร์ทัล myoncare ได้

ผู้ป่วยที่ลงทะเบียนของคุณต้องมีอายุอย่างน้อย 18 ปีในการใช้งานแอป myoncare

ข้อห้ามใช้: จะไม่มีการนำเครื่องมือ myoncare ไปใช้ในการเชื่อมต่อกับผู้ป่วยซึ่งได้รับผลกระทบจากโรคของระบบประสาทส่วนกลาง (โรคที่เกี่ยวกับระบบประสาทส่วนกลาง) หรือโรค หรือผู้ป่วยที่ไม่เหมาะสมที่จะใช้อุปกรณ์มือถือโดยปราศจากการดูแลควบคุมอันเนื่องจากมีความพิการทางร่างกายหรือทางจิต

คุณมีหน้าที่ในการใช้เครื่องมือ myoncare เฉพาะตามมาตรฐานทางการแพทย์เท่านั้นในการดูแลผู้ป่วยตามปกติ ก่อนใช้เครื่องมือ myoncare กับผู้ป่วยที่ลงทะเบียน คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ป่วยมีความเหมาะสมในการใช้งานเครื่องมือ myoncare

การบำรุงรักษาและการสนับสนุนโดย Oncare

การบำรุงรักษาและการสนับสนุนเครื่องมือ myoncare: ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหัวข้อนี้ Oncare จะให้การบำรุงรักษาและบริการสนับสนุนเครื่องมือ Oncare แก่ผู้ให้บริการทางการแพทย์ดังต่อไปนี้:

(i) ตรวจสอบการติดตั้งพอร์ทัล myoncare และจัดเตรียมมาตรการฝึกอบรมหรือสาระสำคัญของเครื่องมือ myoncare เบื้องต้นในสถานที่ของผู้ให้บริการที่ระบุ

(ii) ให้การสนับสนุนที่จำเป็นในการจัดเตรียมพื้นฐานสำหรับพอร์ทัล myoncare ตามเอกสาร โดยการให้ “การแก้ไข” “การซ่อมแซม” หรือ “หลบหลีก” ปัญหา หรือกระบวนการในรอบการเปิดตัวเวอร์ชันต่อไปของพอร์ทัล myoncare ตามเอกสาร เวอร์ชันล่าสุดที่จะออกมาจะมีให้ผู้ให้บริการทางการแพทย์ใช้งานโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (แต่เพื่อให้มีการสนับสนุนดังที่ได้อธิบายไว้ในหัวข้อ (ii) ผู้ให้บริการทางการแพทย์ตกลงที่จะรายงานปัญหาให้ Oncare ทราบทันทีและเห็นด้วยกับข้อกำหนดที่ได้ตั้งไว้ตามคำแนะนำในการใช้

(iii) ฝ่ายสนับสนุนที่ทำหน้ารับปัญหาจากผู้ให้บริการทางการแพทย์เพื่อวินิจฉัยปัญหาผลิตภัณฑ์เบื้องต้น ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 9.00-17.00 น. ตามเวลามิวนิค ยกเว้นวันหยุดประจำชาติของเยอรมนี ถ้า Oncare ไม่สามารถทำให้เครื่องมือ myoncare ทำงานตามปกติหรือสอดคล้องกับเอกสารได้ หลังจากที่ได้ใช้ความพยายามตามสมควรแล้ว สัญญานี้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือ myoncare ถือเป็นอันยุติ (โดยที่ได้ให้การช่วยเหลือทั้งหมดตามหัวข้อนี้แล้ว) ทั้งนี้ตามดุลยพินิจของ Oncare ในกรณีดังกล่าวนี้ผู้ให้บริการทางการแพทย์จะไม่มีภาระผูกพันที่ต้องชำระค่าใบอนุญาตสำหรับบริการ myoncare ในสถานการณ์ที่สัญญายุติลงระหว่างระยะเวลารับประกันเครื่องมือ Oncare ในหนึ่งปีแรก Oncare จะชดเชยค่าใบอนุญาตให้ผู้ให้บริการทางการแพทย์ตามสัดส่วนที่ผู้ให้บริการทางการแพทย์ได้ชำระค่าใบอนุญาตเครื่องมือ myoncare หรือบริการ myoncare ไว้ Oncare ไม่รับผิดชอบต่อการใช้ในทางที่ไม่ถูกต้องหรือการดัดแปลงเครื่องมือ myoncare โดยผู้ให้บริการทางการแพทย์หรือการดัดแปลงการติดตั้งในสถานปฏิบัติงานโดยผู้ดูแลด้านไอทีของผู้ให้บริการทางการแพทย์ บริการใหม่ของ myoncare ไม่รวมอยู่ในบริการบำรุงรักษาและการสนับสนุนมาตรฐานของ Oncare และจะเสนอต่อผู้ให้บริการทางการแพทย์ด้วยราคาที่ Oncare แจ้งล่าสุด

ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและการสนับสนุน: การบำรุงรักษาและการสนับสนุนระหว่างระยะเวลารับประกันเครื่องมือ Oncare ซึ่งมีระยะเวลาจำกัดหนึ่ง (1) ปี รวมอยู่ในราคาขายแล้ว หลังระยะเวลารับประกันหนึ่ง (1) ปีแล้ว Oncare จะให้ยังคงเสนอการสนับสนุนด้านบริการให้ผู้ให้บริการทางการแพทย์ โดยจะขยายเวลาบำรุงรักษาและความช่วยเหลือตามที่อธิบายในหัวข้อข้างต้นเป็นรายปี เมื่อผู้ให้บริการทางการแพทย์ที่ชำระค่าบริการบำรุงรักษาและการสนับสนุนรายปีล่วงหน้า

การต่ออายุอัตโนมัติ: ภาระผูกพันของ Oncare ในการให้บริการบำรุงรักษาและการสนับสนุน และภาระผูกพันของผู้ให้บริการทางการแพทย์ในการชำระค่าบริการบำรุงรักษาและสนับสนุนที่เกี่ยวข้องในที่นี้จะได้รับการต่ออายุอัตโนมัติเมื่อครบรอบปี เว้นแต่ Oncare หรือผู้ให้บริการทางการแพทย์จะแจ้งให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าอย่างน้อยสามสิบ (30) วัน ถ้าค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและการสนับสนุนรายปีเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ผู้ให้บริการทางการแพทย์อาจคัดค้านการต่ออายุอัตโนมัติดังกล่าวโดยการแจ้งขอยุติสัญญาภายในสิบห้า (15) วันหลังจากได้รับใบแจ้งหนี้แบบเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Oncare การที่ Oncare ล้มเหลวในการให้บริการบำรุงรักษาหรือการสนับสนุนรายปีอย่างต่อเนื่องไม่เป็นเหตุผลหลักในการยุติสัญญานี้ แต่จะเป็นเหตุผลในการยุติภาระผูกพันในอนาคตของฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบำรุงรักษาหรือการสนับสนุน

ข้อจำกัดในภาระผูกพันของ Oncare: ผู้ให้บริการทางการแพทย์เข้าใจและยอมรับว่า Oncare อาจพัฒนาและวางตลาดผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีของ Oncare บางส่วนหรือทั้งหมดซึ่งจะหน้าที่ของเครื่องมือ myoncare บางส่วนหรือทั้งหมด ไม่มีส่วนใดในข้อตกลงนี้ที่ให้สิทธิ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่หรือผลิตภัณฑ์อื่นแก่ผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพ

ภาระผูกพันของผู้ให้บริการทางการแพทย์: ผู้ให้บริการทางการแพทย์ต้อง:

(i) ดำเนินการบำรุงรักษาเป็นประจำตามที่เอกสารเครื่องมือ myoncare กำหนด

(ii) ตรวจดให้สภาพแวดล้อมในตำแหน่งที่มีการใช้งานเป็นไปตามเอกสาร

(iii) อนุญาตให้ Oncare ติดตั้งการอัปเดตใหม่ให้กับผลิตภัณฑ์เครื่องมือ myoncare ทันทีที่ได้รับการร้องขอจาก Oncare

(iv) ให้เวลาในช่วงเวลาทำการปกติที่เพียงพอในการการติดตั้งและการฝึกอบรมที่จำเป็นในสถานที่

(v) ดำเนินการตามขั้นตอนบำรุงรักษาที่ทำเป็นประจำอื่น ๆ ตามที่ Oncare อาจร้องขอตามสมควรเป็นครั้งคราว;

(vi) ดูให้แน่ใจว่าข้อมูลทั้งหมดที่คุณให้ไว้ทางพอร์ทัลแม่นยำ สมบูรณ์ และถูกต้อง;

(vii) รักษาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหรือเอกสารรับรองอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องมีภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ในการให้การดูแลทางการแพทย์ การรักษา และบริการอื่น ๆ ที่ให้ทางพอร์ทัลในเขตอำนาจตามกฎหมายที่เหมาะสม

(viii) ใช้พอร์ทัลในกรณีที่เป็นประโยชน์ต่อคุณและต่อผู้ป่วยของคุณเท่านั้น;

(ix) อย่าใช้พอร์ทัลเพื่อจุดประสงค์ที่ผิดกฎหมายหรือไม่ได้รับอนุญาต; และ

(x) ได้รับและรักษาอำนาจและความความยินยอมที่จำเป็นของผู้ป่วยในการอัปโหลดข้อมูลใด ๆ ไปยังพอร์ทัล และหยุดใช้พอร์ทัลในการติดต่อสื่อสารกับผู้ป่วยที่เพิกถอนความยินยอมที่เคยให้คุณไว้ในทันที

Oncare ไม่รับผิดชอบหรือรับผิดตามกฎหมายถ้าผู้ให้บริการที่สามไม่สามารถให้หรือรักษาการให้บริการผลิตภัณฑ์จากบุคคลที่สามได้

วิธีการลงทะเบียนในพอร์ทัล myoncare

คุณจำเป็นต้องลงทะเบียนก่อนจึงจะสามารถใช้พอร์ทัล myoncare ได้ คุณจะได้รับรายละเอียดการลงทะเบียนจาก Oncare หลังจากที่ติดตั้งพอร์ทัล myoncare สำเร็จและหลังการผ่านการฝึกอบรมการใช้งานผลิตภัณฑ์แล้ว

การเห็นชอบในสัญญา

เมื่อคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วและได้ให้ความยินยอมกับข้อกำหนดมาตรฐานและคำประกาศความเป็นส่วนตัวแล้ว ถือว่าข้อเสนอนั้นมีผลผูกพันกับ Oncare ในการใช้งานพอร์ทัล myoncare โปรดทราบว่าเราไม่จำเป็นต้องอนุมัติการลงทะเบียนหรือรับข้อเสนอสัญญาของคุณ เราจะยอมรับข้อเสนอของคุณโดยการอนุมัติข้อมูลการลงทะเบียนและโดยการเปิดใช้งานการเข้าถึงพอร์ทัล myoncare ครั้งแรกของคุณ

วิธีการใช้พอร์ทัล myoncare

หลังจากลงทะเบียนและเปิดใช้งานบัญชีในพอร์ทัล myoncare สำเร็จคุณจะสามารถเข้าถึงและเริ่มใช้พอร์ทัลได้
การใช้พอร์ทัล myoncare ถือเป็นความเสี่ยงของคุณเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณคือผู้รับผิดชอบเต็มที่ต่อกิจกรรมทุกอย่างที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีของคุณ

เนื้อหาส่วนบุคคล เช่น ข้อมูลสุขภาพ รูปภาพ รูป รูปถ่าย ข้อความตัวอักษร เป็นต้น ต้องได้รับการจัดเก็บ ประกาศ ถ่ายโอน หรือกระจายในเครื่องมือ myoncare ถ้าผู้ให้บริการทางการแพทย์มีสิทธิ์ในการดำเนินการนั้น

วิธีลงทะเบียนในแอป myoncare ของผู้ป่วย

ก่อนที่ผู้ป่วยจะใช้แอป myoncare จำเป็นจะต้องมีสมาร์ทโฟน การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต และระบบปฏิบัติการ iOS (เวอร์ชัน 12 หรือใหม่กว่า) หรือ Android (เวอร์ชัน 8 หรือใหม่กว่า) เพื่อดาวน์โหลดแอปผู้ป่วยต้องเข้าไปที่ App Store (Apple) หรือ Google Play Store (Android) และค้นหาแอป “myoncare” แล้วพวกเขาต้องติดตั้งแอปลงในสมาร์ทโฟน

ผู้ป่วยจะสามารถลงทะเบียนใน myoncare ด้วยตนเองหรือคุณในฐานะผู้ให้บริการทางการแพทยอาจให้รายละเอียดการลงทะเบียนแก่ผู้ป่วย (QR โค้ด เช่น ในจดหมายเชิญ หรือผ่านทางพอร์ทัล myoncare)

 • การสร้าง QR โค้ด: ในการสร้างรายละเอียดการลงทะเบียน คุณจำเป็นต้องสร้างโพรไฟล์ผู้ป่วยใหม่ในพอร์ทัล myoncare (“เพิ่มผู้ป่วย”) หรือมีการถ่ายโอนข้อมูลผู้ป่วยทางรูปแบบ HL7 เมื่อคุณกรอกข้อมูลที่จำเป็นแล้ว คุณจำเป็นต้องคลิกที่ “สร้างจดหมายที่ใช้ลงทะเบียน” แล้ว พอร์ทัล myoncare จะสร้าง QR โค้ด
 • สแกน QR โค้ด: ผู้ป่วยของคุณจำเป็นต้องอนุญาตให้เข้าถึงกล้องในสมาร์ทโฟนของพวกเขา และสแกน QR โค้ดโดยการเอามือถือส่องไปที่โค้ดผ่านหน้าต่างบนหน้าจอ
 • การลงทะเบียนด้วยตนเองของผู้ป่วย: ผู้ป่วยที่ลงทะเบียนแอป myoncare ด้วยตนเองสามารถเชื่อมต่อกับพอร์ทัล myoncare ได้โดยการสแกน QR โค้ดที่คุณสร้างขึ้นหลังจากเพิ่มผู้ป่วยเข้าในพอร์ทัล myoncare (ดูด้านบน)

ด้วยการลงทะเบียนคุณได้ยืนยันว่าข้อมูลที่อยู่ในกระบวนการลงทะเบียนเป็นความจริง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน และสมบูรณ์ คุณมีภาระผูกพันที่จะต้องปรับปรุงข้อมูลส่วนตัวของคุณและข้อมูลไซตในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง

บัญชีของคุณ

ในฐานะผู้ใช้ที่ลงทะเบียนของพอร์ทัล myoncare คุณจะมีข้อมูลเข้าสู่ระบบ ซึ่งประกอบด้วยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน

คุณต้องปกป้องข้อมูลการลงทะเบียนของคุณและต้องไม่แบ่งปันบัญชีและข้อมูลเข้าสู่ระบบกับบุคคลที่สาม นอกจากนั้นคุณจะต้องไม่อนุญาตให้บุคคลที่สามใช้บัญชีของคุณเข้าถึงพอร์ทัล myoncare ยกเว้นแต่จะจำเป็นต้องทำตามกฎหมายหรือได้รับการยืนยันโดยชัดแจ้งในข้อกำหนดมาตรฐานเหล่านี้ Oncare ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อผลสืบเนื่องจากการใช้บัญชีของคุณโดยบุคคลที่สาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณมีความรับผิดชอบเต็มที่ในกิจกรรมทุกอย่างภายใต้บัญชีของคุณที่เกิดจากการการเข้าถึงหรือใช้พอร์ทัล myoncare โดยมิชอบด้วยกฎหมายโดยบุคคลที่คุณให้ข้อมูลเพื่อเข้าสู่ระบบ

คุณจะต้องแจ้งเราทันทีที่มีการละเมิดความเป็นส่วนตัวของข้อมูลเข้าสู่ระบบของคุณ หรือถ้าหากคุณมีเหตุผลให้เชื่อว่ามีการเข้าถึงบัญชีของคุณโดยบุคคลอื่น โดยการส่งอีเมลถึงเราที่ privacy@myoncare.com

ด้วยเงื่อนไขในการลงทะเบียนและการสร้างบัญชี คุณรับทราบ ณ ที่นี้ว่า คุณแสดงให้เห็นและรับรองว่า:

คุณมีคุณสมบัติเหมาะสมอย่างสมบูรณ์ภายใต้กฎหมายของประเทศที่คุณประกอบเวชปฏิบัติและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยไม่มีข้อสงวนหรือข้อจำกัดอื่น ๆ นอกเหนือจากที่มีผลบังคับใช้โดยทั่วไปกับแพทย์เวชปฎิบัติทั้งหมด ต่อการประกอบเวชปฏิบัติและการให้บริการชนิดที่คุณเสนอให้กับผู้ป่วยทางพอร์ทัล;

คุณเป็นผู้รับผิดชอบต่อการดำเนินการผ่านทางพอร์ทัลแต่เพียงผู้เดียว และต่อเนื้อหาใด ๆ ซึ่งจะมีการเผยแพร่ ส่งต่อ และ/หรือ ถ่ายโอน โดยคุณหรือในนามของคุณ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียง เนื้อหาใด ๆ ที่คุณส่งต่อให้กับผู้ป่วยทุกคน คุณรับทราบและเห็นด้วยว่าทั้ง ONCARE และบริษัทในเครือ ไม่ถือเป็นผู้ให้บริการหรือผู้รับบริการใด ๆที่คุณให้กับผู้ป่วยของคุณทุกคน

นอกจากนี้ คุณยังทราบว่าเวลาเป็นสิ่งที่มีความสำคัญในการสื่อสารกับผู้ป่วยซึ่งอาจติดต่อกับคุณเพื่อขอคำแนะนำ และ/หรือ บริการให้คำปรึกษาจากคุณในฐานะที่เป็นแพทย์ เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย ONCARE ไม่ตรวจสอบเนื้อหาในการสื่อสารใด ๆ ระหว่างคุณ (ในฐานะที่เป็นแพทย์) กับผู้ป่วยซึ่งคุณสื่อสารด้วยผ่านทาง พอร์ทัล/แอป และ/หรือ กับบุคคลที่คุณให้บริการ หรือคิดว่าจะสื่อสารด้วย ยกเว้นในการตรวจสอบและติดตามเนื้อหาของการสื่อสารดังกล่าวเพื่อให้การสนับสนุนด้านเทคนิค

คุณจะให้บริการของคุณอย่างมืออาชีพและให้การดูแลด้วยมาตรฐานสูงสุดในการให้บริการของคุณ และ/หรือ สาขาที่คุณประกอบเวชปฏิบัติ หรือโดยทั่วไป คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจเสมอว่าข้อเสนอและการให้บริการใด ๆ ของคุณแก่ผู้ป่วยนั้นสอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับ ซึ่งรวมถึงกฎและจรรยาบรรณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพของคุณและในขอบเขตอำนาจตามกฎหมายในพื้นที่ที่คุณประกอบเวชปฏิบัติ

การเป็นตัวแทนของคุณ

เราขอสงวนสิทธิในการล็อกชั่วคราวหรือเพิกถอนสิทธิ์การเข้าถึงพอร์ทัล myoncare เป็นการถาวร โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและยุติสัญญารวมทั้งดำเนินการตามกฎหมายกับคุณทันทีในกรณีที่คุณละเมิดข้อกำหนดมาตรฐานอย่างร้ายแรง การละเมิดร้ายแรงนั้น ได้แก่

 • การให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง ล้าสมัย หรือไม่สมบูรณ์ในระหว่างขั้นตอนการลงทะเบียน
 • การละเมิดกรรมสิทธิ์ หรือทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ (เช่น การถ่ายโอน การทำซ้ำ การเผยแพร่ หรือการขายข้อมูลที่มีบนพอร์ทัล myoncare)
 • ความพยายามที่จะถอดรหัส ลบออก ปิดใช้งาน ทำให้ชำรุด หลีกเลี่ยงหรือแทรกแซงความปลอดภัยของพอร์ทัล myoncare
 • ทำให้หยุดชะงัก ทำลาย หรือจำกัดการทำงานที่เหมาะสมของพอร์ทัล myoncare
 • ดำเนินการใด ๆ ที่บังคับให้มีการโหลดข้อมูลในปริมาณมากอย่างไม่สมเหตุสมผลหรือไม่ได้สัดส่วนบนโครงสร้างพื้นฐานของพอร์ทัล myoncare
 • ใช้พอร์ทัล myoncare ในลักษณะที่จะส่งผลหรืออาจจะส่งผลให้เกิดความขัดแย้ง การเรียกร้อง ค่าปรับ การลงโทษ หรือความรับผิดชอบอื่นต่อ Oncare หรือบุคคลอื่น
 • กระทำการในลักษณะที่ผิดกฎหมายอื่นใด

คุณมีหน้าที่ในการใช้พอร์ทัล myoncare เฉพาะตามกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ (ซึ่งประกอบด้วย กฎหมายแรงงานและการคุ้มครองข้อมูล) เท่านั้น

คุณจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อเรียกร้อง ค่าบริการ ค่าปรับ และความรับผิดชอบอื่นซึ่งเกิดขึ้นแล้วจากเราหรือผู้อื่นที่เป็นผลจากการที่คุณละเมิดข้อกำหนดมาตรฐานเหล่านี้รวมทั้งการใช้พอร์ทัล myoncare ของคุณแต่เพียงผู้เดียว

หน้าที่ในการให้ข้อมูล

คุณมีหน้าที่ที่จะแจ้งให้ Oncare ทราบถึง “อุบัติการณ์” ใด ๆ หรือ “อุบัติการณ์ร้ายแรง” ภายใน 48 ชั่วโมงหลังจากรับรู้ว่ามีอุบัติการณ์นั้น คุณต้องแจ้งอุบัติการณ์ดังกล่าวที่คุณประเมินแล้วว่าเกี่ยวข้องกับเครื่องมือ myoncare ต่อ Oncare เท่านั้น ‘อุบัติการณ์’ หมายถึงการทำงานผิดพลาดหรือความเสื่อมสภาพของคุณลักษณะเฉพาะหรือประสิทธิภาพของเครื่องมือที่วางจำหน่ายในท้องตลาด ซึ่งรวมถึงการใช้งานผิดพลาดจาำคุณสมบัติตามหลักสรีรศาสตร์ รวมทั้งความบกพร่องของข้อมูลที่ผู้ผลิตจัดหาให้ และผลข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์ใด ๆ และ ‘อุบัติการณ์ร้ายแรง’ หมายถึงอุบัติการณ์ใด ๆ และ ‘อุบัติการณ์ร้ายแรง’ มายถึงอุบัติการณ์ใด ๆ ที่นำไปสู่หรืออาจนำไปสู่เหตุการณ์ต่อไปนี้ทั้งทางตรงและทางอ้อม: (i) การเสียชีวิตของผู้ป่วย ผู้ใช้ หรือบุคคลอื่น (ii) การเสื่อมสภาพอย่างร้ายแรงชั่วคราวหรือถาวรของสถานะสุขภาพของผู้ป่วย ผู้ใช ้หรือบุคคลอื่น (iii) การคุกคามต่อสาธารณสุขอย่างร้ายแรง

คุณยังต้องให้บันทึกนิรนามที่มีข้อมูลซึ่งไม่สามารถระบุตัวตนได้ตามที่จำเป็นและมีความสำคัญในการที่ Oncare จะปฏิบัติตามภาระหน้าที่ในการรายงานตามภาระผูกพันภายใต้กฎหมายเครื่องมือแพทย์ได้ ให้แก่ Oncare ในทันที

การให้ความร่วมมือ

Oncare และผู้ให้บริการทางการแพทย์มีหน้าที่ที่จะต้องปฎิบัติตามตัวบทกฎหมายต่อต้านการทุจริตที่มีผลบังคับใช้ทั้งหมด เมื่อให้บริการหรือใช้งานเครื่องมือ myoncare และบริการ myoncare โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาระผูกพันนี้รวมถึง ข้อห้ามในการชำระเงินที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือการเอื้อประโยชน์อื่น ๆ ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐ พันธมิตรทางธุรกิจ พนักงาน สมาชิกในครอบครัว หรือพันธมิตรอื่น ๆ และข้อห้ามในการชำระเงินแบบเร่งด่วนให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐหรือบุคคลอื่น

Oncare และผู้ให้บริการทางการแพทย์ต้องให้การสนับสนุนซึ่งกันและกันในการใช้มาตรการต่าง ๆ เพื่อป้องกันการทุจริตและโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องแจ้งอีกฝ่ายหนึ่งทันทีที่ทราบหรือมีข้อสงสัยที่เป็นรูปธรรมว่ามีการทุจริตซึ่งสัมพันธ์กับข้อกำหนดมาตรฐานเหล่านี้ ข้อตกลงทางการค้า หรือการปฏิบัติภารกิจเหล่านี้ที่เป็นรูปธรรม

Oncare จะเป็น “ผู้ร่วมงานด้านธุรกิจ” ของคุณ (ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายควบคุมและส่งผ่านข้อมูลทางด้านการประกันสุขภาพปี 1996 ที่แก้ไขเพิ่มเติม (เรียกรวมว่า “HIPAA”) เพื่อวัตถุประสงค์ของ HIPAA

การเชื่อมโยงกับบุคคลที่สามและบริการ

เครื่องมือ myoncare อาจรวมซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สาม และ/หรือ บริการด้วย ในกรณีนี้การใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการดังกล่าวต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของบุคคลที่สามเหล่านั้น ซึ่งคุณต้องอ่านอย่างรอบคอบก่อนยอมรับ

การรับประกันแบบจำกัด

Oncare รับประกันว่าเครื่องมือ myoncare จะปฏิบัติงานได้ตามเอกสารล่าสุดเป็นเวลาหนึ่ง (1) ปี นับจากวันที่มีการติดตั้งหรือที่กำหนดไว้ในบันทึกการติดตั้งที่ให้ไว้เพื่อระบุว่ามีการติดตั้งและการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง

ในกรณีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการแก้ไขเพื่อความปลอดภัย Oncare (หรือผู้ให้บริการทางการแพทย์ในนามของ Oncare) มีสิทธิ์ที่จะจำกัดการเข้าถึงเครื่องมือ myoncare อัปเดตเครื่องมือ โดยการแจ้งในเวลาอันสั้นหรือดำเนินการอื่นตามที่จำเป็น

ผู้ให้บริการทางการแพทย์มีภาระผูกพันที่จะแจ้งให้ ONCARE ทราบทันทีและอธิบายถึงข้อผิดพลาดอย่างเพียงพอ
หากเครื่องมือ myoncare ดังกล่าวทำงานผิดพลาดในช่วงระยะเวลาหนึ่ง (1) ปี คำอธิบายที่เพียงพอยังรวมถึงคำอธิบายเกี่ยวกับพฤติการณ์เมื่อเกิดข้อผิดพลาดนั้นขึ้น ภาระผูกพันเพียงอย่างเดียวของ Oncare และผู้ให้บริการทางการแพทย์ในกรณีนี้คือให ้Oncare ดำเนินการแก้ไขเพื่อความปลอดภัยโดยไม่มีค่าใช้จ่ายตามภาระผูกพันในการบำรุงรักษาและการสนับสนุนของ Oncare ที่ให้ไว้ข้างต้น Oncare ไม้รับประกันว่าเครื่องมือ myoncare ี้ปราศจากข้อบกพร่องหรือการใช้งานจะไม่มีการขัดข้อง Oncare ไม่จำเป็นต้องแก้ไขข้อบกพร่องใด ๆ ของเครื่องมือ myoncare ซึ่งไม่สามารถผลิตซ้ำได้ การรับประกันในหัวข้อนี้ไม่มีผลใช้กับเครื่องมือ myoncare ซึ่ง:

(i) ได้รับการดัดแปลง; ยกเว้นโดย Oncare หรือตามคำแนะนำเป็นลายลักษณ์อักษรของ Oncare

(ii) ใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์อื่นนอกเหนือจากอุปกรณ์ที่กำหนดหรือผลิตภัณฑ์อื่น

(iii) ปฏิบัติงานโดยใช้ขั้นตอน/กระบวนการที่ผิดปกติหรือไม่ถูกต้อง หรือไม่ตรงกับบันทึกคำแนะนำและคำเตือนที่กำหนดไว้ในคำแนะนำในการใช้งาน หรือ

(iv) ได้รับความเสียหายจากการจ่ายพลังงานไฟฟ้าที่ไม่เหมาะสมหรืออยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม ใช้งานในทางที่ผิด อุบัติเหตุ หรือการละเลย

การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

คุณเห็นด้วยที่จะคุ้มครอง ชดเชยสินไหมทดแทน และไม่ทำให้เกิดอันตรายใด ๆ ต่อเราหรือบริษัทในเครือของเรา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ผู้จัดการ ลูกจ้าง ผู้ถือหุ้น และผู้แทนของเรา จากและต่อการกล่าวอ้าง ความเสียหาย การฟ้องร้อง การตัดสิน ข้อผูกมัด ความสูญเสีย ความรับผิดชอบ รายจ่าย หนี้สิน และค่าใช้จ่าย (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียงค่าทนาย) ที่เกิดจาก:

(i) การใช้งานพอร์ทัลของคุณ;

(ii) การที่คุณละเมิดข้อกำหนดใดข้อกำหนดหนึ่งหรือข้อกำหนดหลายข้อเหล่านี้;

(iii) การที่คุณละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สาม ซึ่งรวมถึงโดยจำกัดเพียงสิทธิ์ต่อทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิส่วนตัว

(iv) ความเสียหายชนิดใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นทางตรง ทางอ้อม ความเสียหายเฉพาะหรือเป็นผลตามมาซึ่งคุณอาจทำให้เกิดขึ้นกับบุคคลทีสามโดยการใช้พอร์ทัล;

(v) การกล่าวอ้างใด ๆ การกระทำ หรือการเรียกร้องใด ๆ ที่ทำขึ้นระหว่างการเชื่อมต่อทางบริการที่คุณเสนอ/ให้แก่ผู้ป่วย หรือเนื้อหาหรือเอกสารใด ๆ ที่คุณให้แก่ผู้ป่วย;

(vi) การพิจารณาโดยศาลหรือหน่วยงานว่าคุณไม่ใช่ผู้ทำสัญญาอิสระ

(vii) คุณไม่สามารถให้บริการของคุณตามที่กฎหมายและข้อกำหนดบังคับใช้ได้ ซึ่งรวมถึงกฎของผู้ประกอบวิชาชีพและจรรยาบรรณที่มีผลบังคับใช้กับคุณ

ความคุ้มครองและภาระผูกพันในการชดเชยสินไหมทดแทนนี้มีผลยาวนานกว่าข้อกำหนดเหล่านี้ โดยในที่นี ้คุณตกลงที่จะทำประกันที่จำเป็นภายใต้กฎหมายและข้อกำหนดที่บังคับใช้กับการกำหนดการให้บริการของคุณ อย่างเพียงพอและต่อเนื่องโดยเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง

การปฏิเสธความรับผิดชอบ

คุณรับทราบและเห็นด้วยว่าเครื่องมือ myoncare ให้บริการ “ตามสภาพที่เป็น” และ “ตามที่มีอยู่” การใช้งานเครื่องมือ myoncare เป็นความเสี่ยงของคุณแต่เพียงผู้เดียว ONCARE และบริษัทในเครือ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง กรรมการบริหาร ผู้จัดการ หุ้นส่วน สมาชิก ลูกจ้าง และตัวแทนของบริษัท (เรียกรวมกันว่า “บุคคลที่เกี่ยวข้อง”) ปฏิเสธความรับผิดชอบในการเป็นตัวแทน การรับประกันใด ๆ ก็ตามที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์ม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียง การรับประกันคุณภาพที่ยอมรับได้ในเชิงพาณิชย์ ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ ชื่อโดยนัยยะใด ๆ การไม่ละเมิดสิทธิ์ ความพร้อมใช้งาน ความปลอดภัย ความแม่นยำ การปราศจากไวรัสหรือมัลแวร์ ความสมบูรณ์ การจัดตารางเวลา การทำงาน ความน่าเชื่อถือ การจัดลำดับ ความเร็วในการจ่าย หรือที่เกิดจากช่วงเวลาปฏิบัติการ ช่วงเวลาจัดการ หรือการใช้เพื่อแลกเปลี่ยน

คุณยังรับทราบและเห็นด้วยว่าเครื่องมือ myoncare ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนหรือโทรหาเบอร์ฉุกเฉิน (เช่น 911) โดยการใช้เสียงหรือการส่งข้อความไปยังบริการฉุกเฉินใด ๆ Oncare และบุคคลที่เกี่ยวข้องจะไม่รับผิดชอบภายใต้กฎหมายใด ๆ หรือสมมติฐานที่เที่ยงตรงใด ๆ เกี่ยวกับการกล่าวอ้าง ความเสียหาย หรือความสูญเสียใด ๆ (และคุณไม่ควรทำให้ Oncare และบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นอันตรายต่อการกล่าวอ้างใด ๆ หรือการกล่าวอ้างเหล่านั้นทั้งหมด

โดยไม่คำนึงถึงสิ่งอื่นใดในข้อตกลงนี้และในขอบเขตสุงสุดซึ่งกฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาตไว้ Oncare และผู้บุคคลที่เกี่ยวข้องจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการที่คุณเชื่อถือข้อมูลที่ได้จากเครื่องมือ myoncare เป็นุความรับผิดชอบของคุณที่จะประเมินความแม่นยำ ความสมบูรณ์ การจัดตารางเวลา ความน่าเชื่อถือ หรือความมีประโยชน์ของเครื่องมือ myoncare ยิ่งไปกว่านั้น Oncare ไม่รับประกันว่าเครื่องมือ myoncare จะไม่ขัดข้องหรือปราศจากข้อผิดพลาด ข้อบกพร่อง ความสูญเสีย ความล่าช้าในการปฏิบัติงาน การเสียหาย การโจมตีทางไซเบอร์ ไวรํส การรบกวน การแฮ็ก มัลแวร์ หรือการรุกรานความปลอดภัยอื่น หรือว่าการใช้เครื่องมือ myoncare และ/หรือ ข้อมูลที่ได้จากเครื่องมือ myoncare จะไม่เป็นสาเหตุของความเสียหายใด ๆ ต่อโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณหรือคอมพิวเตอร์หรือสูญเสียข้อมูล

การจำกัดความรับผิดชอบ

Oncare จะรับผิดชอบเฉพาะความสูญเสีย ความเสียหาย หรืออันตรายที่เกิดจากความผิดพลาดหรือเลินเล่ออย่างร้ายแรงในส่วนของ Oncare เท่านั้น ในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต Oncare จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายจากการลงโทษหรือที่เป็นผลตามมาทั้งในทางตรงและทางอ้อม ในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต ไม่ว่าจะในเหตุการณ์ใด Oncare จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย การกล่าวอ้าง หรือความรับผิดใด ๆ ที่เกิดภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้ในจำนวนที่เกินกว่าค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่คุณจ่ายให้กับเราจริงภายในสิบสอง (12) เดือนที่ก่อนหน้าจากวันที่มีความรับผิดเกิดขึ้น

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Oncare ไม่รับผิดชอบใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความซื่อสัตย์ ความถูกต้อง (ด้านการแพทย์) หรือความน่าเชื่อถือในเนื้อหาที่เผยแพร่ เปิดเผย หรือแนะนำโดยผู้ใช้พอร์ทัล หรือบุคคลที่สามอื่นใด (เช่น ผู้ให้บริการเกี่ยวกับยาหรือเครื่องมือแพทย์) ผู้ให้บริการทางการแพทย์ยอมรับว่าจะรับผิดชอบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากความเชื่อถือสาระสำคัญที่เผยแพร่โดยผู้ใช้พอร์ทัลหรือบุคคลที่สามด้วยตัวผู้ให้บริการทางการแพทย์เอง

ผู้ให้บริการทางการแพทย์ทราบดีว่า พวกเขา/องค์กร มีความเหมาะสมมากกว่า Oncare ในการที่จะใช้ความระมัดระวังตามสมควรเพื่อป้องกันผู้ให้บริการทางการแพทย์ต่อความสูญเสียหรือความเสียหายของซอฟต์แวร์หรือข้อมูล หรือความสูญเสียที่เป็นผลมาจากความล้มเหลวของระบบคอมพิวเตอร์ ผู้ให้บริการทางการแพทย์ตกลงว่าในช่วงเวลาที่เหมาะสม พวกเขา/องค์กร จะ:

 • จะทำสำเนาของ (i) เครื่องมือและบริการ myoncare และข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด; และ (ii) ซอฟต์แวร์หรือข้อมูลอื่นใดที่ติดตั้งในระบบ ในช่วงเวลาที่เหมาะสมตามปกติ (ขึ้นอยู่กับความสำคัญของซอฟต์แวร์หรือข้อมูลที่กล่าวถึงและความเร็วที่เปลี่ยนแปลงระหว่างการใช้งาน)
 • นำระบบสำรองข้อมูลมาใช้งาน (ทั้งแบบคอมพิวเตอร์และทำด้วยตนเอง) เพื่อเปิดใช้งานในกรณีที่การทำงานของส่วนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ในเหตุการณ์ทีมีเครื่องมือ myoncare ที่ใช้งานทำงานผิดพลาด

ภายใต้ข้อจำกัดที่กำหนดไว้ข้างต้น และโดยปราศจากขีดจำกัดของการปฎิเสธความรับผิดชอบก่อนหน้า Oncare จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียที่เกิดขึ้นแล้วจากผู้ให้บริการทางการแพทย์ในขอบเขตที่ความสูญเสียดังกล่าวสามารถป้องกันได้โดยการใช้ความระมัดระวังตามสมควรตามหัวข้อนี้

ความพร้อมในการใช้งานและเหตุสุดวิสัย

บริการ myoncare และเครื่องมือ myoncare ได้รับการออกแบบมาให้พร้อมใช้งาน 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์ เราได้จัดตั้งและจะทำให้บริการ myoncare รวมทั้งเครื่องมือ myoncare มีพร้อมใช้งาน โดยสอดคล้องกับขีดความสามารถด้านเทคนิค การดำเนินการ และความสามารถที่มีขององค์กรในปัจจุบัน อนึ่ง เราขอสงวนสิทธิ์โดยไม่มีภาระผูกพันที่จะเฝ้าระวังและอัปเดตการตั้งค่าเป็นประจำเพื่อให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานที่แท้จริง อย่างไรก็ตาม เราไม่สามารถขจัดการขัดข้อง รบกวน ล่าช้า การส่งไม่ถูกต้อง หรือการจัดเก็บล้มเหลว ที่เกี่ยวกับกับการใช้บริการ myoncare หรือเครื่องมือ myoncare (เช่น ในระหว่างขั้นตอนการอัปเดต) และจะไม่รับผิดชอบหรือยอมรับการประกันหรือความรับผิดชอบใด ๆ จากการขัดข้องดังกล่าว ซึ่งอาจจำกัดหรือทำให้ไม่มีความพร้อมใช้งานในช่วงเวลาหนึ่ง เช่นเดียวกับข้อจำกัดในการเข้าถึงหรือการยกเลิกการวางตลาดทั้งแบบชั่วคราวและสุดท้ายหรือถอนการวางตลาดเนื่องจากความจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติการแก้ไขเพื่อความปลอดภัย เราไม่รับผิดชอบหรือยอมรับการประกันหรือความรับผิดชอบใด ๆ จากการจำกัด ขีดจำกัด หรือการขัดข้องที่เกิดจากผู้ให้บริการเว็บของคุณ

ไม่มีบุคคลใดในข้อกำหนดนี้ที่จะรับผิดชอบต่อบุคคลอื่นใด ในกรณีที่มีความล้มเหลวในการทำตามภาระผูกพันใด ๆ ก็ตามภายใต้ข้อกำหนดใด ๆ ซึ่งเกิดจากเหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือความควบคุมของบุคคลดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียง เหตุสุดวิสัย การก่อการร้าย สงคราม การก่อจราจลทางการเมือง การกบฏ การก่อความไม่สงบ การต่อต้าน แผ่นดินไหว น้ำท่วม โรคระบาด โรคระบาดใหญ่ หรือเหตุการณ์ธรรมชาติหรือที่มนุษย์กระทำให้เกิดขึ้นนอกเหนือการควบคุมของเรา ซึ่งทำให้สิ้นสุดข้อตกลงหรือสัญญาที่ทำไว้ หรือเหตุการณ์ที่มิอาจคาดเดาได้ บุคคลใดในข้อกำหนดนี้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวต้องแจ้งบุคคลอื่นให้ทราบโดยไม่รีรอ และต้องใช้ความพยายามตามสมควรที่จะปฏิบัติให้สอดคล้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อกำหนดใด ๆ ที่มีในที่นี้

การแก้ไขข้อกำหนดมาตรฐาน

เราขอสงวนสิทธิอย่างชัดเจนในการแก้ไขข้อกำหนดมาตรฐานนี้ในอนาคตตามดุลยพินิจของเรา ตัวอย่างของการแก้ไขหรือเพิ่มเติมอาจเป็นเพื่อให้ตรงตามข้อบังคับของกฎหมายตามความจำเป็น เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาด้านเทคนิคและเศรษฐกิจ หรือเพื่อให้ได้ประโยชน์กับผู้ใช้แอปหรือพอร์ทัล

การแก้ไขใด ๆ อาจเกิดขึ้นเมื่อใดก็ได้และจะได้รับการเผยแพร่ด้วยวิธีการและกรอบเวลาที่เหมาะสมแก่คุณก่อนที่จะมีผล (เช่น โดยการประกาศข้อกำหนดมาตรฐานฉบับปรับปรุงเมื่อเข้าสู่ระบบ หรือโดยการแจ้งเตือนให้ทราบล่วงหน้าว่ามีการเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญ)

เราอาจขอร้องให้คุณตรวจสอบและตอบรับหรือปฏิเสธการแก้ไขข้อกำหนดมาตรฐานนี้ให้ชัดเจน ในกรณีนี้ การแก้ไขจะมีผลเมื่อคุณให้ความยินยอมต่อเวอร์ชันแก้ไขนั้น ถ้าคุณไม่ให้ความยินยอมต่อข้อกำหนดมาตรฐานที่ได้รับการแก้ไขนั้น คุณจะไม่สามารถใช้พอร์ทัล myoncare และบริการ myoncare ได้

การยุติการใช้งาน

การยุติการใช้งานโดย Oncare: Oncare มีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาฉบับนี้ได้โดยการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าสาม (3) เดือนให้แก่ผู้ให้บริการทางการแพทย์

Oncare มีสิทธิที่จะยุติสัญญานี้ทันทีโดยการให้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้แก่ผู้ให้บริการทางการแพทย์ และไม่มีภาระผูกพันหรือหน้าที่เพิ่มเติมต่อผู้ให้บริการทางการแพทย์

 • ถ้าผู้ให้บริการทางการแพทย์ผิดนัดการชำระเงินจำนวนใด ๆ ที่ต้องชำระภายใต้สัญญานี้ และการละเมิดนี้ไม่ได้รับการแก้ไขภายในสามสิบ (30) วันนับจากการเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Oncare หรือ
 • ถ้าผู้ให้บริการทางการแพทย์กระทำการละเมิดอื่นในข้อตกลงนี้

การยุติการใช้งานโดยผู้ให้บริการทางการแพทย์: ผู้ให้บริการทางการแพทย์มีสิทธิที่จะยุติสัญญานี้โดยการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้แก่ Oncare ถึงผลดังกล่าว โดยไม่มีภาระผูกพันหรือหน้าที่เพิ่มเติมต่อ Oncare ถ้า Oncare ละเมิดภาระผูกพันภายใต้สัญญานี้และไม่แก้ไขการละเมิดสัญญาภายในสามสิบ (30) วันของการแจ้งเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร์ซึ่งอธิบายถึงการละเมิดโดยละเอียดตามสมควรโดยผู้ให้บริการทางการแพทย์

ผลสืบเนื่องจากการยุติการใช้งาน: ถ้าสัญญานี้ยุติลงไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม ใบอนุญาตและสิทธิ์อื่น ๆ ที่อนุญาตให้ผู้ให้บริการทางการแพทย์ใช้เครื่องมือ myoncare และบริการ myoncare จะหมดอายุทันทีและผู้ให้บริการทางการแพทย์ต้องหยุดใช้เครื่องมือ myoncare ทันที นอกจากนี้ ผู้ให้บริการทางการแพทย์ต้องดำเนินการต่อไปนี้ในทันที:

(i) คืนพอร์ทัล myoncare ให้กับ Oncare พร้อมกับการผลิตซ้ำและการแก้ไข myoncare พอร์ทัลและสำเนาเอกสาร บันทึก และสาระสำคัญอื่น ๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับพอร์ทัล Oncare

(ii) ลบสำเนาพอร์ทัล Oncare หรือส่วนใด ๆ ของ Oncare พอร์ทัล ออกจากเครื่องมือที่ใช้งานทั้งหมดและอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลของคอมพิวเตอร์ หรือสื่อเก็บข้อมูลซึ่งผู้ให้บริการทางการแพทย์ใช้โดยบุคคลอื่น และ

(iii) ให้การรับรองเป็นลายลักษณ์อักษรว่าผู้ให้บริการทางการแพทย์ได้ปฏิบัติตามภาระผูกพันทั้งหมดภายใต้หัวข้อนี้แล้ว

Oncare จะให้ไฟล์สำรองของข้อมูลปัจจุบันในรูปแบบที่อ่านได้ซึ่งเป็นที่นิยม

แบบฟอร์มเป็นลายลักษณ์อักษร

ในข้อกำหนดมาตรฐานเหล่านี้ ถ้ามีการใช้คำศัพท์ “เป็นลายลักษณ์อักษร” หมายรวมถึงการสื่อสารทางอีเมลหรือแฟกซ์

การเป็นโมฆะบางส่วน

ในเหตุการณ์ที่ข้อกำหนดหรือเงื่อนไขในข้อกำหนดมาตรฐานเหล่านี้ได้รับการประกาศว่าเป็นโมฆะหรือไม่สามารถบังคับใช้เนื่องจากคำตัดสินตามขอบเขตอำนาจของศาล โดยส่วนที่เหลือของเงื่อนไขจะยังคงมีผลบังคับใช้อย่างเต็มที่และมีผลบังคับใช้ในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่บังคับใช้อนุญาต เมื่อมีเงื่อนไขที่ไม่สมบูรณ์หรือไม่มีผลบังคับใช้หรือเพื่อเติมเต็มช่องว่างของสัญญา เงื่อนไขที่สมบูรณ์หรือที่มีผลบังคับใช้ต้องนำมาใช้เพื่อให้แสดงผลที่ใกล้เคียงกับผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจของทั้งสองฝ่ายให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

ติดต่อเรา

ในกรณีที่คุณต้องการติดต่อเราเกี่ยวกับคำถามทั่วไปเรื่องบริการ myoncare หรือเรื่องข้อกำหนดมาตรฐานโดยเฉพาะ โปรดส่งอีเมลมาให้เราที่ info@myoncare.com

การเลือกกฎหมายและเขตอำนาจตามกฎหมาย

ข้อตกลงนี้และสิทธิของบุคคลภายใต้ข้อตกลงนี้ได้รับการควบคุมโดยและได้รับการตีความให้สอดคล้องกับกฎหมายของรัฐเดลาแวร์ ซึ่งรวมถึงสิ่งที่ตีความทั้งหมด ความถูกต้อง ประสิทธิภาพ และการบังคับใช้ โดยไม่ส่งผลต่อหลักการขัดกันของกฎหมาย การกระทำใด ๆ ที่เกิดขึ้นโดยบุคคลใดก็ตามที่เกี่ยวกับประเด็นนี้ต้องดำเนินการภายใต้รัฐนิวยอร์ก เมืองนิวยอร์ก

ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันที่ 21 สิงหาคม 2023

* * * *

ยินดีต้อนรับสู่ myoncare พอร์ทัลสุขภาพแบบดิจิทัลที่ให้การคุ้มครองสุขภาพความต้องการอย่างมีประสิทธิภาพและสนับสนุนโปรแกรมการจัดการด้านสุขภาพระดับองค์กร ข้อกำหนดและเงื่อนไขมาตรฐานนี้ (“ข้อกำหนดมาตรฐาน”) สร้างข้อตกลงพื้นฐานระหว่างคุณและ Oncare GmbH ในฐานะที่เป็นผู้ให้บริการแอป myoncare และอธิบายข้อกำหนดเมื่อสามารถใช้งานแอปได้

ต้องมีการยอมรับข้อกำหนดมาตรฐานเหล่านี้เมื่อลงทะเบียน ติดตั้งและใช้แอป myoncare ถ้าคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดมาตรฐานนี้ คุณจะไม่สามารถใช้บริการ myoncare ได้

คำนิยาม

ผู้ใช้แอป” หมายถึง ผู้ใช้แอป myoncare

“บล็อกเชนเทคโนโลยี” เป็นบริการทางเลือกที่มีให้ไม่ใช่บริการจำเป็น ผู้ให้บริการทางการแพทย์ของคุณสามารถเลือกที่จะเพิ่มบริการบล็อกเชนตัวเลือกได้ตามข้อกำหนดของข้อตกลงนี้

ผู้ให้บริการทางการแพทย์” หมายถึง คุณหรือแพทย์ท่านอื่น คลินิก สถาบันดูแลสุขภาพ หรือบุคลากรทางการแพทย์อื่น ๆ ที่กระทำการด้วยตัวเองหรือในนามของคุณหรือแพทย์ท่านอื่น คลินิก หรือสถาบันดูแลสุขภาพ (ผู้ใช้ที่กำหนด)

แอป myoncare” หมายถึง แอปพลิเคชัน myoncare สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ซึ่งมีวัตถุประสงค์สำหรับให้ใช้งานโดยผู้ป่วยที่ต้องการใช้บริการของ Oncare

พอร์ทัล myoncare” หมายถึง เว็บพอร์ทัล myoncare ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการใช้งานทางวิชาชีพโดยผู้ใช้พอร์ทัล และทำงานในฐานะอินเตอร์เฟซระหว่างผู้ใช้พอร์ทัลดังกล่าวกับผู้ป่วยในฐานะผู้ใช้แอป

บริการ myoncare” หมายถึง บริการ ประโยชน์ใช้งาน และสิ่งอื่น ๆ ที่มี ซึ่งเป็นหรืออาจเสนอให้แก่ผู้ใช้พอร์ทัลทางพอร์ทัล myoncare และ/หรือ ให้แก่ผู้ใช้แอป myoncare หากเกี่ยวข้อง

เครื่องมือ myoncare” หมายถึง ทั้งแอป myoncare และพอร์ทัล myoncare

คำประกาศความเป็นส่วนตัว” หมายถึง คำแถลงของเราต่อคุณในฐานะผู้ใช้ที่กำหนดของแอป myoncare ซึ่งจะอธิบายถึงวิธีการที่เราเก็บรวบรวมใช้และเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคลของคุณรวมทั้งการให้ข้อมูลแก่คุณเกี่ยวกับสิทธิ์ของคุณอย่างครอบคลุม

“myoncare PWA” หมายถึงแอปพลิเคชัน myoncare Progressive Web App สำหรับผู้ป่วยที่ต้องการใช้บริการที่ Oncare จัดให้ด้วย PWA ไม่ใช่แอป myoncare

ข้อกำหนดมาตรฐาน” หมายถึง ข้อกำหนดและเงื่อนไขมาตรฐานเหล่านี้สำหรับการใช้งานพอร์ทัล myoncare

Oncare” หมายถึง ONCARE GmbH ประเทศเยอรมนี

ผู้ใช้พอร์ทัล” หมายถึง ผู้ให้บริการทางการแพทย์ที่ใช้พอร์ทัล myoncare บนเว็บ

ข้อมูลทั่วไป

Oncare GmbH เป็นบริษัทจดทะเบียนกับศาลท้องถิ่นเมืองมิวนิก หมายเลขจดทะเบียน 219909 โดยมีสำนักงานตั้งอยู่ที่ Balanstrasse 71a, 81541 Munich, Germany (“Oncare” หรือ “เรา” “ของเรา”) ให้บริการและปฏิบัติงานเกี่ยวกับพอร์ทัลแบบโต้ตอบ (พอร์ทัล myoncare) และแอปพลิชันสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ (แอป myoncare) ซึ่งทำให้เข้าถึงบริการ myoncare ได้ โดยที่ myoncare ก็คือพอร์ทัลและแพลตฟอร์มข้อมูลแบบดิจิทัลซึ่งช่วยในการคุ้มครองสุขภาพตามความต้องการอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสนับสนุนโปรแกรมการจัดการด้านสุขภาพระดับองค์กร

ด้วย myoncare คุณจะสามารถโต้ตอบกับผู้ให้บริการทางการแพทย์ของคุณได้ คุณในฐานะผู้ให้บริการทางการแพทย์จะสามารถเข้าถึง myoncare ได้ทางพอร์ทัล myoncare ผู้ป่วยจะสามารถใช้ myoncare ได้ทางแอป myoncare ในฐานะผู้ใช้แอป จุดประสงค์ของ myoncare คือการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้ป่วยให้แก่ผู้ให้บริการทางการแพทย์ – เป้าหมายของ myoncare คือเพื่อรวบรวมข้อมูลสุขภาพของคุณและนำข้อมูลการรักษาและข้อคิดเห็นทางการแพทย์ไว้ในโซลูชันเดียว

เพื่อลงทะเบียนแอป myoncare คุณจำเป็นต้องได้รับการเชิญจากผู้ให้บริการทางการแพทย์พร้อมด้วยข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้เพื่อทำการลงทะเบียนที่ครบถ้วน หรืออีกทางหนึ่งคือคุณสามารถลงทะเบียนด้วยตนเองและใช้การทำงานบางอย่างที่กำหนดด้วยตนเองได้โดยไม่เกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการทางการแพทย์

ขอบเขต

การใช้แอป myoncare จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดมาตรฐานเหล่านี้เสมอโดยไม่มีข้อโต้แย้งหรือบิดเบือนไปจากข้อกำหนดและเงื่อนไขมาตรฐาน

ก่อนใช้บริการ myoncare ครั้งแรก คุณต้องยอมรับข้อกำหนดมาตรฐานเหล่านี้ก่อน กระบวนการลงทะเบียนจะไม่เสร็จสมบูรณ์ถ้าไม่มีความยินยอมต่อข้อกำหนดมาตรฐานนี้

ผลิตภัณฑ์ของเรา

แอป myoncare เป็นแอปพลิเคชันอุปกรณ์เคลื่อนที่สำหรับคุณ

(i) ในฐานะผู้ป่วย แอปช่วยให้คุณจัดการข้อมูลสุขภาพของคุณด้วยการเข้าถึงจากสมาร์ทโฟนได้ในแอปเดียว

(ii) ในฐานะพนักงานเพื่อมีส่วนร่วมในระบบจัดการสุขภาพของบริษัท

(หากเกี่ยวข้อง)

คุณมีข้อมูลของคุณเช่น การวินิฉัยโรค ยา ข้อมูลชีพ การรักษา และแคร์แพลนอยู่ที่ปลายนิ้ว และ/หรือ แอปสนับสนุน

มาตรการป้องกันสุขภาพของบริษัท

ตลอดชีวิตของคุณ คุณจำเป็นจะต้องไปพบผู้ให้บริการทางการแพทย์มากมาย การตรวจพบ ผลการตรวจ และแผนการรักษาที่เพิ่มพูนขึ้น โดยเฉพาะถ้าคุณป่วยเรื้อรังหรือเจ็บป่วยจากหลายโรค โดยการจัดเก็บข้อมูลของคุณบนแอป myoncare ไม่ว่าจะด้วยตัวคุณเองหรือโดยผู้ให้บริการทางการแพทย์ คุณจะสามารถสร้างโพรไฟล์สุขภาพแบบดิจิทัลด้วยข้อมูลด้านการแพทย์ของคุณเองได้

นอกจากนี้ผู้ให้บริการทางการแพทย์ของคุณยังมีตัวเลือกที่จะให้ข้อมูลการรักษาและแคร์แพลน ฯลฯ หรือการจัดการออกใบเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากบริษัทประกันสุขภาพของคุณโดยการใช้พอร์ทัล myoncare ซึ่งเชื่อมต่ออยู่กับแอป myoncare

เครื่องมือแพทย์

แอป myoncare จัดเป็นเครื่องมือแพทย์ตามข้อกำหนดเครื่องมือแพทย์ของยุโรปและได้รับการติดฉลากด้วยเครื่องหมาย CE

ซึ่งหมายความว่าเราได้ดำเนินการประเมินตามขั้นตอนที่สอดคล้องกับที่กฎหมายกำหนดไว้เรียบร้อยแล้ว เพื่อยืนยันการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่จำเป็นของแอป ในบางกรณี myoncare ยังสามารถใช้งานแบบไม่ใช่เครื่องมือแพทย์ ซึ่งจะไม่ได้ให้บริการทุกอย่างแต่จะให้บริการเฉพาะการทำงานที่มีการดัดแปลงแล้วเท่านั้น การทำงานบางอย่างของพอร์ทัล myoncare ไม่จัดว่าเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องมือแพทย์

โปรดอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ในคำแนะนำการใช้งาน

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สำหรับเราการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องหลักและมีความสำคัญ เราตระหนักถึงความรับผิดชอบที่เกิดจากความไว้วางใจผู้ป่วยมีให้เราเพื่อให้และเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลในเครื่องมือ myoncare ดังนั้นระบบเทคโนโลยีของเราในการให้บริการ myoncare จึงได้รับการจัดตั้งด้วยมาตรฐานที่นำสมัย

โปรดอ่านคำประกาศความเป็นส่วนตัวของเราอย่างถี่ถ้วน เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับจุดประสงค์และวิธีการที่เราเก็บ ประมวลผล ใช้ และคุ้มครองข้อมูล (สุขภาพ) ของคุณ หลังจากอ่านคำประกาศความเป็นส่วนตัวแล้ว คุณมีโอกาสที่จะให้ความยินยอมในคำประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ หากคุณให้ความยินยอม นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาระหว่างคุณและ Oncare ถ้าคุณไม่ให้ความยินยอม คุณจะไม่สามารถใช้แอป myoncare ได้

myoncare PWA

Progressive Web App (PWA) คือเว็บไซต์ที่มีลักษณะและการทำงานเหมือนแอปเคลื่อนที่ PWA สร้างขึ้นเพื่อนำข้อดีของคุณสมบัติพื้นฐานที่อุปกรณ์เคลื่อนที่มีมาใช้ให้เป็นประโยชน์ โดยผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องไปที่แอปสโตร์ เป้าหมายของ PWA คือเพื่อรวมข้อแตกต่างระหว่างแอปและเว็บทั่วไปไว้ด้วยกัน โดยการนำประโยชน์จากคุณสมบัติพื้นฐานที่แอปเคลื่อนที่มีมาใช้ให้เป็นประโยชน์มากที่สุดบนเบราว์เซอร์ของอุปกรณ์เคลื่อนที่ PWA ทำงานโดยใช้เทคโนโลยี “React Native for Web” เป็นหลัก “React Native for Web” เป็นซอฟต์แวร์แบบโอเพนซอร์สสำหรับแอปพลิเคชัน progressive PWA

ผู้ป่วยจำเป็นต้องมีคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟนและการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ใช้งานได้ จึงจะสามารถใช้ myoncare PWA ได้ โดยไม่จำเป็นต้องดาวน์โหลดแอป

บริการแอป myoncare บางบริการไม่สามารถใช้ใน myoncare PWA ได้ ตามคำอธิบายด้านล่างนี้ บริการหรือข้อกำหนดมีดังต่อไปนี้:

– การสนทนากับแคร์ทีม

– การสนทนาทางวิดีโอ

– การรักษาความปลอดภัยด้วย PIN โค้ด

– การติดตามข้อมูลกิจกรรม (เช่น AppleHealth, GoogleFit, Withings)

ข้อมูลเกี่ยวกับแอป myoncare ต่อไปนี้ใช้กับ myoncare PWA ด้วยเช่นเดียวกัน ยกเว้นมีการระบุไว้เป็นอย่างอื่นในหัวข้อนี้

พอร์ทัล myoncare ให้บริการอะไรบ้าง

ข้อความต่อไปนี้ใช้กับผู้ใช้แอปทั้งที่เป็นผู้ป่วยและผู้ให้บริการทางการแพทย์ของผู้ป่วย แอป myoncare ช่วยให้คุณรวมข้อมูลสุขภาพและผู้ดูแลทางการแพทย์ที่มีมากมายเข้าด้วยกันในแพลตฟอร์มเดียว

แอป myoncare ให้บริการดังต่อไปนี้:

 • การสื่อสารโดยตรงกับผู้ให้บริการทางการแพทย์ของคุณ เช่น ทางสัญญาณวิดีโอ และการสนทนา: คุณและผู้ให้บริการทางการแพทย์ของคุณสามารถโต้ตอบกันได้ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย เพื่อแบ่งปันคำถาม ผลลัพธ์ แคร์แพลน และข้อมูลอื่น ๆ ที่ไม่จำเป็นต้องไปพบด้วยตนเอง ผู้ให้บริการทางการแพทย์ของคุณสามารถเข้าถึงพอร์ทัล myoncare ได้ด้วยบัญชีในการทำงานของตนเอง ผู้ให้บริการทางการแพทย์สามารถสื่อสารกับคุณผ่านทางแอป myoncare คุณตัดสินใจได้ว่าคุณต้องการแบ่งปันข้อมูลใดกับผู้ให้บริการทางการแพทย์รวมทั้งการเข้าถึงและสิทธิในการสื่อสารใดที่คุณต้องการอนุญาต

ด้วยการอนุญาตให้มีสิทธินี้ ผู้ให้บริการทางการแพทย์ของคุณจะสามารถให้ข้อมูลเฉพาะตัว แผนการรักษา แคร์แพลน ฯลฯ ซึ่งจะช่วยให้คุณได้รับประโยชน์จากแพลตฟอร์มสุขภาพซึ่งสามารถที่จะประสานระหว่างคุณและผู้ให้บริการทางการแพทย์อื่น ๆ ของคุณได้

 • ตัวเตือนยาประจำ: ผู้ให้บริการทางการแพทย์อาจตั้งค่าตัวเตือนยาเพื่อเตือนให้คุณรับประทานยาที่ได้รับการสั่งให้ครบถ้วนตรงเวลา
 • การตรวจสุขภาพผ่านทางการสำรวจในแอปโดยตรง: ผู้ให้บริการทางการแพทย์ของคุณสามารถร้องขอพารามิเตอร์สุขภาพบางอย่าง (เช่น การวัดความดันของคุณ) หรืองานและคำถามอื่น ๆ ที่คุณสามารถตอบสนองได้ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ให้บริการทางการแพทย์ของคุณสามารถประเมินสถานะสุขภาพของคุณได้
 • การจัดการกระบวนการชดเชยของคุณกับศูนย์ค่าใช้จ่ายทางการแพทย์

ข้อความต่อไปนี้สำหรับผู้ใช้แอปที่ใช้แอปในฐานะพนักงานที่เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมการจัดการสุขภาพของบริษัท: แอป myoncare ยังช่วยให้คุณมีส่วนร่วมกับโปรแกรมการจัดการสุขภาพของบริษัทถ้าหากผู้ว่าจ้างมีโปรแกรมและโปรแกรมนั้นมีบริการ myoncare รวมอยู่ด้วย

ข้อความต่อไปนี้ใช้กับผู้ใช้แอปทุกคน

 • เปิดใช้งานการถ่ายโอนข้อมูลกิจกรรมของค่าที่เลือกจากอุปกรณ์ที่คุณใช้งานไปยังพอร์ทัล myoncare เพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเสริมเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมของคุณแก่ผู้ให้บริการทางการแพทย์ของคุณ (ถ่ายโอนจากอุปกรณ์ Android เช่น GoogleFit, Withings หรือจากอุปกรณ์ Apple เช่น AppleHealth, Withings)

เรากำลังทำงานเกี่ยวกับบริการ myoncare ใหม่ ๆ และการปรับปรุงบริการอย่างต่อเนื่อง จะมีการปรับปรุงและเพิ่มเติมบริการของ myoncare เมื่อมีการอัปเดตแอป myoncare ในอนาคต

ไม่มีคำแนะนำทางการแพทย์

เครื่องมือ myoncare ดังกล่าวไม่ให้คำแนะนำทางการแพทย์หรือการวินิจฉัยทางการแพทย์ใด ๆ แต่จะให้บริการแพลตฟอร์มให้มีการโต้ตอบแบบดิจิทัลกับพนักงานที่ลงทะเบียนไว้ โดยเป็นส่วนหนึ่งระบบจัดจากสุขภาพขององค์กร

แอป myoncare สามารถให้การสนับสนุนผู้ให้บริการทางการแพทย์ของคุณโดยการให้ข้อมูลที่ช่วยในการตัดสินใจทางการแพทย์และการรักษา รวมทั้งให้การสนับสนุนผู้ว่าจ้างในเรื่องที่เกี่ยวกับมาตรการการคุ้มครองสุขภาพทั่วไปในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการสุขภาพ

แอป myoncare ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลที่แตกต่างกันสองชนิด:

(i) ข้อมูลที่ผู้ใช้ทุกคนสามารถใช้ได้อย่างอิสระ (ซึ่งรวมถึงผู้ใช้ที่ลงทะเบียนด้วยตนเอง) และ

(ii) ข้อมูลที่ผู้ให้บริการทางการแพทย์ของคุณให้แก่คุณ

 • ข้อมูลและสาระสำคัญบนแอป myoncare มีจุดประสงค์เพื่อให้ข้อมูลและความรู้เท่านั้น ไม่ใช่เพื่อทดแทนคำแนะนำทางการแพทย์ การวินิจฉัย หรือการรักษา ถ้าคุณคิดว่าคุณอาจมีภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ ให้โทรหาแพทย์หรือ 911 ทันที
 • ข้อมูลและเอกสารที่ผู้บริการทางการแพทย์หรือผู้ว่าจ้างบนแอป myoncare (เช่น แคร์แพลน) ให้แก่คุณ ได้รับการตรวจสอบและเลือกโดยผู้ให้บริการทางการแพทย์ของคุณตามการวินิจฉัยของเขาหรือเธอ และให้คำแนะนำที่เหมาะกับคุณและสถานการณ์ของคุณ หรือเลือกโดยผู้ว่าจ้างของคุณ Oncare จึงไม่ได้ตรวจสอบเนื้อหาด้านการแพทย์ใด ๆ และไม่มีความรับผิดชอบต่อเนื้อหาด้านการแพทย์ที่มีอยู่บนเครื่องมือ myoncare ผู้ให้บริการทางการแพทย์ของคุณที่ใช้ myoncare โต้ตอบกับคุณเป็นผู้รับผิดชอบต่อคำแนะนำที่ให้แก่คุณทาง myoncare แต่เพียงผู้เดียว

Oncare ไม่ให้สัญญาหรือรับประกันผลลัพธ์ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถานะสุขภาพ และ/หรือ การป้องกันสุขภาพทั่วไปของคุณในการติดต่อกันโดยการใช้บริการ myoncare เราไม่ได้แนะนำผู้ให้บริการทางการแพทย์คนใดโดยเฉพาะ การใช้แอป myoncare ไม่สามารถทดแทนการปรึกษาหรือการวินิจฉัยโดยแพทย์ได้

ห้ามใช้แอป myoncare เพื่อแจ้งภาวะฉุกเฉิน (ทางการแพทย์)

ใครบ้างที่สามารถใช้แอป myoncare ได้

ข้อห้ามใช้: แอป myoncare ห้ามใช้กับผู้ป่วยที่ระบบประสาทส่วนกลางบกพร่องจากโรคหรือสภาวะที่คล้ายคลึงกัน ไม่สามารถใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ได้โดยไม่ต้องมีการดูแลควบคุมเนื่องจากความบกพร่องทางจิตหรือกาย นอกจากนี้ไม่ควรใช้ myoncare ถ้าหากมีโรคอื่นหรือสภาวะอื่นที่เป็นสาเหตุของความบกพร่องทางจิตหรือกาย ซึ่งทำให้ผู้ป่วยไม่สามารถใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ได้โดยไม่ต้องมีการดูแลควบคุม

โดยการลงทะเบียนคุณยืนยันว่าคุณ

 • มีอายุอย่างน้อย 18 ปี
 • ได้รับอนุญาตให้ติดต่อกับ Oncare และ
 • ไม่ได้รับผลกระทบจากข้อห้ามใช้ข้างต้นและคุณสามารถใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ได้

วิธีลงทะเบียนด้วยแอป myoncare

ก่อนใช้แอป myoncare คุณจำเป็นจะต้องมีสมาร์ทโฟน การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและระบบปฏิบัติการ iOS (เวอร์ชัน 13 หรือใหม่กว่า) หรือ Android (เวอร์ชัน 8 หรือใหม่กว่า) เพื่อดาวน์โหลดแอป ให้ไปที่ App Store (Apple) หรือ Google Play Store (Android) และค้นหาแอป “myoncare” แล้วติดตั้งแอปลงในสมาร์ทโฟน

ผู้ให้บริการทางการแพทย์หรือผู้ว่าจ้างจะให้รายละเอียดในการลงทะเบียนแก่คุณ (QR โค้ด เช่น ในจดหมายเชิญ หรือผ่านทางพอร์ทัล myoncare)

เมื่อคุณดาวน์โหลดแอปแล้ว คุณจะสามารถลงทะเบียนได้:

 • สำรวจ myoncare: เมื่อเริ่มต้นกระบวนการลงทะเบียน แอปจะแสดงคำอธิบายสั้น ๆ เกี่ยวกับการทำงานของบริการ
 • สแกน QR โค้ด: ถ้าคุณได้รับรายละเอียดการลงทะเบียน (QR โค้ด) จากผู้ให้บริการทางการแพทย์ของคุณแล้ว คุณจำเป็นต้องอนุญาตให้เข้าถึงกล้องและสแกน QR โค้ด
 • รหัสผ่านในการลงทะเบียนรหัสเดียว: การใช้แอปนี้ได้รักษาความปลอดภัยด้วย “รหัสผ่านในการลงทะเบียนรหัสเดียว” (ORP – รหัสผ่านในการลงทะเบียนรหัสเดียว) ORP ให้บริการโดยตรงผ่านแอป myoncare พร้อมด้วย QR โค้ด ในระหว่างขั้นตอนการลงทะเบียน
 • การตรวจสอบข้อมูล: ตรวจสอบชื่อและวันเกิดที่คุณให้ไว้ขณะลงทะเบียน ถ้าคุณลงทะเบียนในฐานะพนักงาน การลงทะเบียนจะเป็นแบบนิรนาม (นั่นคือชื่อและวันเกิดจะได้รับการตั้งค่าโดยค่าเริ่มต้น)
 • คำยินยอมในเงื่อนไขการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัว: โปรดอ่านและตรวจสอบเงื่อนไขการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัว ถ้าคุณเห็นด้วยกับเนื้อหา แสดงว่าคุณให้ความยินยอมว่ายอมรับเอกสารทั้งสองอย่าง
 • อนุญาตให้มีการแจ้งเตือนแบบพุช: อนุญาตให้ myoncare ส่งการแจ้งเตือนแบบพุช มิฉะนั้นคุณจะไม่สามารถใช้งานการทำงานบางอย่างในแอปได้ (เช่น ตัวเตือนการรับประทานยา)
 • เข้าสู่ระบบ: ขณะนี้คุณได้เข้าสู่ระบบและสามารถใช้งานแอปได้แล้ว

ด้วยการลงทะเบียนคุณได้ยืนยันว่าข้อมูลที่ให้ระหว่างการลงทะเบียนเป็นความจริง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน และสมบูรณ์ คุณมีข้อผูกพันที่จะต้องอัปเดตข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นประจำเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง

ข้อสรุปของสัญญา

เมื่อคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วและได้ให้ความยินยอมในเงื่อนไขการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัวแล้ว จะถือว่าข้อเสนอนั้นมีผลผูกพันที่จะตกลงในการใช้งานแอป myoncare กับ Oncare โปรดทราบว่าเราไม่จำเป็นต้องอนุมัติการลงทะเบียนหรือรับข้อเสนอสัญญาของคุณ เราจะยอมรับข้อเสนอของคุณโดยการอนุมัติข้อมูลการลงทะเบียนโดยละเอียดและโดยการเปิดใช้งานการเข้าถึงแอป myoncare ครั้งแรกของคุณ

บล็อกเชน

Oncare ให้บริการเสริมด้วยบล็อกเชนเทคโนโลยีจากพอร์ตโครงการบริการ Oncare แก่ผู้ให้บริการทางการแพทย์ของคุณ

บล็อกเชนเทคโนโลยี (สิทธิบัตรยุโรปหมายเลข 4 002 787) เป็นบริการทางเลือกไม่ใช่บริการจำเป็น ผู้ให้บริการทางการแพทย์ของคุณสามารถเลือกที่จะเพิ่มบริการบล็อกเชนตัวเลือกได้ตามข้อกำหนดของข้อตกลงนี้ บล็อกเชนในระบบ myoncare เป็นฐานข้อมูลเพิ่มเติมที่เก็บรักษาข้อมูลจากการติดตั้งทั้งหมด และเป็นโซลูชันบล็อกเชนส่วนตัว (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในคำประกาศความเป็นส่วนตัว) สามารถเพิ่มบริการนี้ได้ทุกเมื่อในระหว่างระยะเวลาของสัญญา บล็อกเชนมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการที่ช่วยพิสูจน์ความสมบูรณ์ของข้อมูลที่เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว โพรไฟล์ผู้ป่วย สินทรัพย์ รวมทั้งแคร์ทาสก์และยาที่มอบหมาย ตรงกันข้ามกับบล็อกเชนสาธารณะที่เปิดให้ใช้ได้ทุกคน บล็อกเชนส่วนตัวจำเป็นต้องได้รับการอนุญาตบางอย่าง ซึ่งจะทำให้ได้ประโยชน์ในด้านการรักษาความปลอดภัยและความมั่นคงของบล็อกเชนเทคโนโลยี ขณะเดียวกันก็ยังเป็นไปตามระเบียบด้านความเป็นส่วนตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (General Data Protection Regulation, GDPR) บันทึกบล็อกเชนส่วนตัวสามารถที่จะแก้ไข เขียนทับ หรือลบได้

ในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาต:

– เราไม่รับรองหรือรับประกันว่าบล็อกเชนเทคโนโลยีจะเชื่อถือได้ เป็นปัจจุบัน หรือปราศจากข้อผิดพลาด หรือข้อผิดพลาดใด ๆ จะได้รับการแก้ไข และ

– เราไม่รับผิดชอบต่อความแม่นยำของข้อมูล และการใช้บล็อกเชนเทคโนโลยีนั้นเป็นดุลยพินิจและความเสี่ยงของคุณเอง

วิธีการใช้แอป myoncare

หลังจากลงทะเบียนและเปิดใช้งานบัญชีของคุณสำเร็จแล้วคุณสามารถเข้าถึงและใช้งานแอปได้การใช้แอปมีความเสี่ยงและค่าใช้จ่ายที่คุณต้องรับผิดชอบด้วยตนเองคุณคือผู้รับผิดชอบเต็มที่ต่อกิจกรรมทุกอย่างที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีของคุณ

แอป myoncare ไม่มีค่าใช้จ่าย (ยกเว้นค่าใช้จ่ายจากบุคคลที่สามและค่าใช้จ่ายของอินเทอร์เน็ตและผู้ให้บริการการสื่อสารทางไกลแบบมาตรฐาน) และคุณสามารถใช้แอปได้ช่วงที่ทำสัญญากับ Oncare สามารถคิดค่าใช้จ่ายสำหรับบริการเพิ่มเติมเฉพาะเมื่อคุณได้ให้ความยินยอมเท่านั้น

เนื้อหาส่วนบุคคล เช่น ข้อมูลสุขภาพ รูปภาพ รูปถ่าย ข้อความตัวอักษร เป็นต้น ต้องได้รับการจัดเก็บ ประกาศ ส่งต่อ หรือกระจายในแอป myoncare ถ้าผู้ใช้มีสิทธิ์ในการดำเนินการนั้น

สิทธิการใช้งานและสิทธิ์

สิทธิ์ กรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์ ในและต่อเครื่องมือ myoncare บริการ myoncare ซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รหัส วิธีการ ระบบ สาระสำคัญอื่น ๆ ทั้งหมดรวมทั้งเนื้อหาที่อาจแสดงหรือเข้าถึงได้ผ่านทางอแอป myoncare และค่าความนิยมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ได้กล่าวมาก่อนหน้า (“สาระสำคัญ”) เป็นกรรมสิทธิ์ของ Oncare บุคคลภายนอกที่ให้ข้อมูลสำคัญนั้นแก่เครื่องมือ myoncare และให้สิทธิการใช้งานแก่ Oncare หรือผู้ให้บริการภายนอกเท่านั้น (เช่น ซอฟต์แวร์จากบุคคลที่สามหรือแคร์แพลนจากบุคคลที่สาม) ยกเว้นสาระสำคัญที่มีในแคร์แพลนสโตร์และจำกัดเฉพาะการใช้งานในบริการ myoncare ผ่านทางเครื่องมือ myoncare เท่านั้น สาระสำคัญดังกล่าวจะได้รับความคุ้มครองโดยกฎหมายลิขสิทธิ์และกฎหมายการแข่งขันทางการค้า และห้ามทำซ้ำ คัดลอก ดัดแปลง ผลิตซ้ำ ตีพิมพ์ซ้ำ ประกาศ ถ่ายโอน ใบอนุญาต แปล ขาย หรือจัดทำขึ้นเป็นอย่างอื่น ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ให้แก่บุคคลที่สาม หากไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดแจ้งหรือชอบด้วยกฎหมาย นอกจากนั้นคุณยังไม่ได้รับอนุญาตให้กระทำการใด ๆ เพื่อหลีกเลี่ยงหรือทำลายความปลอดภัยหรือกฎในการใช้งานเนื้อหาที่มีหรือพยายามให้ได้มาซึ่งรหัสต้นทางจากแอป myoncare

ด้วยการลงทะเบียนและการเปิดใช้งานบัญชีในแอป myoncare เราอนุญาตให้คุณมีสิทธิ์ที่จำกัด เพิกถอนได้ ไม่ผูกขาด ถ่ายโอนไม่ได้ และไม่อนุญาตให้ใช้สิทธิ์ช่วง ในการบันทึกและใช้สำเนาของแอป myoncare และบริการ myoncare บนฐานของข้อกำหนดมาตรฐานเหล่านี้และในระหว่างช่วงเวลาตามสัญญาของเรากับคุณคุณต้องไม่ขายหรือถ่ายโอนบัญชีใดๆให้กับให้กับบุคคลที่สาม

Oncare เป็นเจ้าของข้อมูลความลับ การใช้งาน การใช้เพื่อหาผลประโยชน์ และสิทธิในการกู้คืนเครื่องมือ myoncare และสาระสำคัญใดๆที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือ

คุณไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้โลโก้ เครื่องหมายการค้าใด ชื่อโดเมน หรือสิทธิในทรัพย์สินทางการค้าอื่น ๆ ของ Oncare

บัญชีของคุณ

ในฐานะผู้ใช้ที่ลงทะเบียนของแอป myoncare คุณได้รับข้อมูลเข้าสู่ระบบซึ่งประกอบด้วยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน

คุณต้องปกป้องดูให้แน่ใจว่ามีการป้องกันข้อมูลการลงทะเบียนและต้องไม่แบ่งปันบัญชีและข้อมูลเข้าสู่ระบบกับบุคคลภายนอก นอกจากนั้นคุณจะต้องไม่อนุญาตให้บุคคลที่สามเข้าถึงแอป myoncare โดยการใช้บัญชี ยกเว้นแต่จะจำเป็นต้องทำตามกฎหมายหรือได้รับการยืนยันโดยชัดแจ้งในข้อกำหนดมาตรฐานเหล่านี้ Oncare ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อผลสืบเนื่องจากการใช้บัญชีโดยบุคคลที่สาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณมีความรับผิดชอบเต็มที่ในกิจกรรมทุกอย่างในบัญชีตามที่มีการเข้าถึงหรือใช้แอป myoncare โดยมิชอบด้วยกฎหมายโดยบุคคลที่คุณให้ข้อมูลเพื่อเข้าสู่ระบบไป

คุณจะต้องแจ้งเราทันทีที่มีการละเมิดความเป็นส่วนตัวของข้อมูลเข้าสู่ระบบ หรือถ้าหากคุณมีเหตุผลให้เชื่อว่ามีการเข้าถึงบัญชโดยบุคคลอื่น โดยการส่งอีเมลถึงเราที่ privacy@myoncare.com

ภาระผูกพันของผู้ใช้

เราขอสงวนสิทธิในการล็อกชั่วคราวหรือเพิกถอนสิทธิ์การเข้าถึงแอป myoncare เป็นการถาวร โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และยุติสัญญารวมทั้งดำเนินการตามกฎหมายกับคุณทันทีในกรณีที่มีการละเมิดข้อกำหนดมาตรฐานอย่างร้ายแรง การละเมิดร้ายแรงนั้น ได้แก่

 • การให้ข้อมูลอันเป็นเท็จไม่ถูกต้องล้าสมัยหรือไม่สมบูรณ์ในระหว่างขั้นตอนการลงทะเบียน
 • การละเมิดกรรมสิทธิ์ หรือทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ (เช่น การถ่ายโอน การทำซ้ำ การเผยแพร่ หรือการขายข้อมูลที่มีในแอป myoncare)
 • ความพยายามที่จะถอดรหัส ลบออก ปิดใช้งาน ทำให้ชำรุด หลีกเลี่ยงหรือแทรกแซงความปลอดภัยของแอป myoncare
 • ทำให้หยุดชะงัก ทำลาย หรือจำกัดการทำงานที่เหมาะสมของแอป myoncare
 • ดำเนินการใด ๆ ที่บังคับให้มีการโหลดข้อมูลในปริมาณมากอย่างไม่สมเหตุสมผลหรือไม่ได้สัดส่วนบนโครงสร้างพื้นฐานของแอป myoncare
 • ใช้แอป myoncare ในลักษณะที่จะส่งผลหรืออาจจะส่งผลให้เกิดความขัดแย้ง ข้อเรียกร้อง ค่าปรับ การลงโทษ หรือความรับผิดชอบอื่นต่อ Oncare หรือบุคคลอื่น
 • กระทำการในลักษณะที่ผิดกฎหมายอื่นใด

คุณจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อเรียกร้อง ค่าบริการ ค่าปรับ และความรับผิดชอบอื่นซึ่งเกิดขึ้นแล้วจากเราหรือผู้อื่นที่เป็นผลจากการละเมิดใด ๆ ต่อข้อกำหนดมาตรฐานเหล่านี้รวมทั้งการใช้แอป myoncare ของคุณแต่เพียงผู้เดียว

การเชื่อมโยงกับบุคคลที่สามและบริการ

คุณจะสามารถค้นหาแอป myoncare ได้ในแอปสโตร์ (เช่น Apple App Store หรือ Google Play Store) โดยทั่วไปข้อกำหนดทางธุรกิจของสโตร์จะมีผลบังคับใช้ในสโตร์ เราไม่มีส่วนในข้อกำหนดเหล่านั้น และข้อกำหนดเหล่านั้นไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดมาตรฐานของเราหรือความสัมพันธ์ตามสัญญากับคุณในฐานะผู้ใช้แอป

เครื่องมือ myoncare อาจรวมซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สาม และ/หรือ บริการด้วย ในกรณีนี้การใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการดังกล่าวต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของบุคคลที่สามและบริษัทเหล่านั้น ซึ่งคุณต้องอ่านอย่างรอบคอบก่อนยอมรับ

การจำกัดความรับผิดชอบ

Oncare จะรับผิดชอบเฉพาะความสูญเสีย ความเสียหาย หรืออันตรายที่เกิดจากความผิดพลาดหรือเลินเล่ออย่างร้ายแรงในส่วนของ Oncare เท่านั้น Oncare ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงและที่เป็นผลสืบเนื่อง ยกเว้นในกรณีที่กระทำโดยตั้งใจหรือละเมิดภาระผูกพันตามสัญญาพื้นฐานหรือมีอันตรายต่อชีวิตหรือสุขภาพรวมทั้งความรับผิดชอบตามกฎหมายความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยของประเทศเยอรมัน

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Oncare ไม่รับผิดชอบใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความซื่อสัตย์ ความถูกต้อง (ด้านการแพทย์) หรือความน่าเชื่อถือในเนื้อหาที่เผยแพร่ เปิดเผย หรือแนะนำโดยพอร์ทัล หรือบุคคลที่สามอื่นใด (เช่น ผู้ให้บริการเกี่ยวกับยาหรือเครื่องมือแพทย์) คุณยอมรับว่าจะรับผิดชอบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากความเชื่อถือสาระสำคัญที่เผยแพร่โดยผู้ใช้พอร์ทัลหรือบุคคลที่สามนี้ด้วยตนเอง

ความพร้อมในการใช้งานและเหตุสุดวิสัย

บริการ myoncare และเครื่องมือ myoncare ได้รับการออกแบบมาให้พร้อมใช้งาน 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์ เราได้จัดตั้งและจะทำให้บริการ myoncare รวมทั้งเครื่องมือ myoncare มีพร้อมใช้งาน โดยสอดคล้องกับขีดความสามารถด้านเทคนิค การดำเนินการ และความสามารถที่มีขององค์กรในปัจจุบัน อนึ่ง เราขอสงวนสิทธิ์โดยไม่มีภาระผูกพันที่จะเฝ้าระวังและอัปเดตการตั้งค่าเป็นประจำเพื่อให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานที่แท้จริง อย่างไรก็ตาม เราไม่สามารถขจัดการขัดข้อง รบกวน ล่าช้า การส่งไม่ถูกต้อง หรือการจัดเก็บล้มเหลว ที่เกี่ยวกับกับการใช้บริการ myoncare หรือเครื่องมือ myoncare (เช่น ในระหว่างขั้นตอนการอัปเดต) และจะไม่รับผิดชอบหรือยอมรับการประกันหรือความรับผิดชอบใดๆจากการขัดข้องดังกล่าวซึ่งอาจจำกัดหรือทำให้ไม่มีความพร้อมใช้งานในช่วงเวลาหนึ่งเช่นเดียวกับการจำกัดการเข้าถึงหรือถอนจากตลาดชั่วคราวหรือตลอดไปเนื่องจากมีความจำเป็นต้องดำเนินการแก้ไขด้านความปลอดภัยในพื้นที่

เช่นเดียวกับการขัดข้อง หรือการจำกัดใด ๆ ในขอบเขตของแอป myoncare ของ Oncare ที่เป็นผลมาจากเหตุสุดวิสัย (เช่น สงคราม ภัยธรรมชาติ การประท้วง เป็นต้น) ในกรณีนี้ Oncare จะได้รับปลดเปลื้องจากภาระผูกพันตามสัญญาใด ๆ ตราบเท่าที่เหตุสุดวิสัยนั้นยังดำเนินอยู่ ในเหตุการณ์เช่นนี้ คุณอาจยกเลิกการใช้แอป myoncare ในบางส่วนหรือทั้งหมดได้

การแก้ไขข้อกำหนดมาตรฐาน

เราขอสงวนสิทธิอย่างชัดเจนในการแก้ไขข้อกำหนดมาตรฐานนี้ในอนาคตตามดุลยพินิจของเราตัวอย่างของการแก้ไขหรือเพิ่มเติมอาจเป็นเพื่อให้ตรงตามข้อบังคับของกฎหมายตามความจำเป็นเพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาด้านเทคนิคและเศรษฐกิจหรือเพื่อให้ได้ประโยชน์กับผู้ใช้แอปหรือพอร์ทัล

การแก้ไขใด ๆ อาจเกิดขึ้นเมื่อใดก็ได้และจะได้รับการเผยแพร่ด้วยวิธีการและกรอบเวลาที่เหมาะสมก่อนที่จะมีผล (เช่น โดยการประกาศข้อกำหนดมาตรฐานฉบับปรับปรุงเมื่อเข้าสู่ระบบ หรือโดยการแจ้งเตือนให้ทราบล่วงหน้าว่ามีการเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญ)

เราอาจขอร้องให้คุณตรวจสอบและตอบรับหรือปฏิเสธการแก้ไขข้อกำหนดมาตรฐานนี้ให้ชัดเจน ในกรณีนี้ การแก้ไขจะมีผลเมื่อมีการให้ความยินยอมต่อเวอร์ชันแก้ไขนั้น ถ้าคุณไม่ให้ความยินยอมต่อข้อกำหนดมาตรฐานที่ได้รับการแก้ไขนั้น คุณจะไม่สามารถใชแอป myoncare และบริการ myoncare ได้

การยุติการใช้งาน

คุณสามารถยกเลิกบัญชีได้ทุกเมื่อโดยการถอนสิทธิ์ในการเข้าถึงของผู้ให้บริการทางการแพทย์ และสมาชิกในครอบครัวหรือเพื่อน รวมทั้งถอนการติดตั้งและลบแอป myoncare ออกจากสมาร์ทโฟนหรืออุปกรณ์อื่นๆของคุณ

ทันทีที่บัญชีของคุณถูกยกเลิกคุณจะสูญเสียการเข้าถึงแอป myoncare ทั้งหมด โปรดทราบว่าเราในทางเทคนิคแล้วเราจะไม่สามารถคืนค่าข้อมูลของคุณจากเหตุการณ์ดังกล่าวได้ (ไม่มีผลต่อข้อมูลที่จัดเก็บที่ผู้ให้บริการทางการแพทย์)

แบบฟอร์มเป็นลายลักษณ์อักษร

ในข้อกำหนดมาตรฐานเหล่านี้ ถ้ามีการใช้คำศัพท์ “เป็นลายลักษณ์อักษร” หมายรวมถึงการสื่อสารทางอีเมลหรือแฟกซ์

การเป็นโมฆะบางส่วน

ในเหตุการณ์ที่ข้อกำหนดหรือเงื่อนไขในข้อกำหนดมาตรฐานเหล่านี้ได้รับการประกาศว่าเป็นโมฆะหรือไม่สามารถบังคับใช้เนื่องจากคำตัดสินตามขอบเขตอำนาจของศาล โดยส่วนที่เหลือของเงื่อนไขจะยังคงมีผลบังคับใช้อย่างเต็มที่และมีผลบังคับใช้ในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่บังคับใช้อนุญาต เมื่อมีเงื่อนไขที่ไม่สมบูรณ์หรือไม่มีผลบังคับใช้หรือเพื่อเติมเต็มช่องว่างของสัญญา เงื่อนไขที่สมบูรณ์หรือที่มีผลบังคับใช้ต้องนำมาใช้เพื่อให้แสดงผลที่ใกล้เคียงกับผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจของทั้งสองฝ่ายให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

ติดต่อเรา

ในกรณีที่คุณต้องการติดต่อเราเกี่ยวกับคำถามทั่วไปเรื่องบริการ myoncare หรือเรื่องข้อกำหนดมาตรฐานโดยเฉพาะ โปรดส่งอีเมลมาให้เราที่ info@myoncare.com

การเลือกกฎหมายและเขตอำนาจตามกฎหมาย

กฎหมายที่บังคับใช้ต้องเป็นกฎหมายของเยอรมนี โดยไม่คำนึงถึงหลักการขัดกันแห่งกฎหมายและไม่รวมการบังคับใช้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสัญญาซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ (1980) เขตอำนาจตามกฎหมายคือเมืองมิวนิก ประเทศเยอรมนี

ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันที่ 21 สิงหาคม 2023

สหรัฐอเมริกา ข้อกำหนดและเงื่อนไขมาตรฐาน

โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขข้อตกลงนี้อย่างรอบคอบก่อนใช้บริการ การใช้บริการนี้บ่งชี้ว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ แอปไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้งนในภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์หรือในกรณีต้องการการดูแลเร่งด่วน

ถ้าคุณมีภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ โปรดโทร 9-1-1 ทันที

เราอาจเปลี่ยนแปลงข้อหนดเหล่านี้หรือปรับปรุงคุณสมบัติการให้บริการเมื่อใดก็ได้

ยินดีต้อนรับสู่ myoncare พอร์ทัลสุขภาพแบบดิจิทัลที่ให้การคุ้มครองสุขภาพความต้องการอย่างมีประสิทธิภาพและสนับสนุนโปรแกรมการจัดการด้านสุขภาพระดับองค์กร ข้อกำหนดและเงื่อนไขมาตรฐานนี้ (“ข้อกำหนดมาตรฐาน”) สร้างข้อตกลงพื้นฐานระหว่างคุณและ Oncare GmbH ในฐานะที่เป็นผู้ให้บริการแอป myoncare และอธิบายข้อกำหนดเมื่อสามารถใช้งานแอปได้

ต้องมีการยอมรับข้อกำหนดมาตรฐานเหล่านี้เมื่อลงทะเบียน ติดตั้งและใช้แอป myoncare ถ้าคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดมาตรฐานนี้ คุณจะไม่สามารถใช้บริการ myoncare ได้

บริการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้งานโดยผู้ที่พักอาศัยอยู่ในประเทศสหรัฐ ข้อมูลและบริการของเราไม่ได้มุ่งเน้นที่และไม่ให้ใช้หรือเผยแพร่แก่บุคคลที่พักอาศัยหรือปรากฏตัวในรัฐต่อไปนี้ของประเทศสหรัฐอเมริกา: รัฐแคลิฟอร์เนีย โคโลราโด ฮาวาย ลุยเซียนา โอไฮโอ แมรีแลนด์ มอนทานา เนบราสกา เนวาดา นิวยอร์ก เทนเนสซี เท็กซัส ยูทาห์ เวอร์จิเนีย วอชิงตัน ไวโอมิง

คำนิยาม

ผู้ใช้แอป” หมายถึง ผู้ใช้แอป myoncare

“ผู้ให้บริการทางการแพทย์” หมายถึง คุณหรือแพทย์ท่านอื่น คลินิก สถาบันดูแลสุขภาพ หรือบุคลากรทางการแพทย์อื่น ๆ ที่กระทำการด้วยตัวเองหรือในนามของคุณหรือแพทย์ท่านอื่น คลินิก หรือสถาบันดูแลสุขภาพ (ผู้ใช้ที่กำหนด)

แอป myoncare” หมายถึง แอปพลิเคชัน myoncare สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ซึ่งมีวัตถุประสงค์สำหรับให้ใช้งานโดยผู้ป่วยที่ต้องการใช้บริการของ Oncare

พอร์ทัล myoncare” หมายถึง เว็บพอร์ทัล myoncare ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการใช้งานทางวิชาชีพโดยผู้ใช้พอร์ทัล และทำงานในฐานะอินเตอร์เฟซระหว่างผู้ใช้พอร์ทัลดังกล่าวกับผู้ป่วยในฐานะผู้ใช้แอป

“myoncare PWA” หมายถึงแอปพลิเคชัน myoncare Progressive Web App สำหรับผู้ป่วยที่ต้องการใช้บริการที่ Oncare จัดให้ด้วย PWA ไม่ใช่แอป myoncare

บริการ myoncare หรือ บริการ” หมายถึง บริการ ประโยชน์ใช้งาน และสิ่งอื่น ๆ ที่มี ซึ่งเป็นหรืออาจเสนอให้แก่ผู้ใช้พอร์ทัลทางพอร์ทัล myoncare และ/หรือ ให้แก่ผู้ใช้แอป myoncare หากเกี่ยวข้อง

เครื่องมือ myoncare” หมายถึง ทั้งแอป myoncare และพอร์ทัล myoncare

คำประกาศความเป็นส่วนตัว” หมายถึง คำแถลงของเราต่อคุณในฐานะผู้ใช้ที่กำหนดของแอป myoncare ซึ่งจะอธิบายถึงวิธีการที่เราเก็บรวบรวมใช้และเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคลของคุณรวมทั้งการให้ข้อมูลแก่คุณเกี่ยวกับสิทธิ์ของคุณอย่างครอบคลุม

ข้อกำหนดมาตรฐาน” หมายถึง ข้อกำหนดและเงื่อนไขมาตรฐานเหล่านี้สำหรับการใช้งานพอร์ทัล myoncare

Oncare” หมายถึง ONCARE GmbH ประเทศเยอรมนี

ผู้ใช้พอร์ทัล” หมายถึง ผู้ให้บริการทางการแพทย์ที่ใช้พอร์ทัล myoncare บนเว็บ

ข้อมูลทั่วไป

Oncare GmbH เป็นบริษัทจดทะเบียนกับศาลท้องถิ่นเมืองมิวนิก หมายเลขจดทะเบียน 219909 โดยมีสำนักงานตั้งอยู่ที่ Balanstrasse 71a, 81541 Munich, Germany (“Oncare” หรือ “เรา” “ของเรา”) ให้บริการและปฏิบัติงานเกี่ยวกับพอร์ทัลแบบโต้ตอบ (พอร์ทัล myoncare) และแอปพลิชันสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ (แอป myoncare) ซึ่งทำให้เข้าถึงบริการ myoncare ได้ โดยที่ myoncare ก็คือพอร์ทัลและแพลตฟอร์มข้อมูลแบบดิจิทัลซึ่งช่วยในการคุ้มครองสุขภาพตามความต้องการอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสนับสนุนโปรแกรมการจัดการด้านสุขภาพระดับองค์กร

ด้วย myoncare คุณจะสามารถโต้ตอบกับผู้ให้บริการทางการแพทย์ของคุณได้ คุณในฐานะผู้ให้บริการทางการแพทย์จะสามารถเข้าถึง myoncare ได้ทางพอร์ทัล myoncare ผู้ป่วยจะสามารถใช้ myoncare ได้ทางแอป myoncare ในฐานะผู้ใช้แอป จุดประสงค์ของ myoncare คือการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้ป่วยให้แก่ผู้ให้บริการทางการแพทย์ – เป้าหมายของ myoncare คือเพื่อรวบรวมข้อมูลสุขภาพของคุณและนำข้อมูลการรักษาและข้อคิดเห็นทางการแพทย์ไว้ในโซลูชันเดียว

ONCARE ไม่ได้ให้บริการแก่แพทย์หรือผู้ให้บริการทางการแพทย์อื่น ๆ (เรียกรวมว่า “ผู้ให้บริการทางการแพทย์”) ด้วยตนเอง ผู้ให้บริการทางการแพทย์ทั้งหมดไม่ขึ้นกับ Oncare และแทบไม่ได้บริการนี้สื่อสารกับคุณ ข้อมูลใดหรือคำแนะนำใด ๆ ที่ได้รับจากผู้ให้บริการทางการแพทย์มาจากผู้ให้บริการทางการแพทย์ไม่ใช่ ONCARE การโต้ตอบกับผู้ให้บริการทางการแพทย์ของคุณทางบริการนี้ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อแทนที่ความสัมพันธ์ที่คุณมีกับแพทย์ประจำของคุณ

เพื่อลงทะเบียนแอป myoncare คุณจำเป็นต้องได้รับการเชิญจากผู้ให้บริการทางการแพทย์พร้อมด้วยข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้เพื่อทำการลงทะเบียนที่ครบถ้วน หรืออีกทางหนึ่งคือคุณสามารถลงทะเบียนด้วยตนเองและใช้การทำงานบางอย่างที่กำหนดด้วยตนเองได้โดยไม่เกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการทางการแพทย์

เช่นเดียวกับขั้นตอนทางการแพทย์ทุกอย่าง การใช้แอปมีโอกาสเกิดความเสี่ยงได้ ความเสี่ยงเหล่านี้อาจรวมถึง ไม่จำกัดอยู่เพียง ความเสี่ยงต่อไปนี้:

–ความล่าช้าในการประเมินและการปรึกษาทางการแพทย์หรือการรักษาที่อาจเกิดขึ้น เนื่องจากข้อบกพร่องหรือความล้มเหลวของแอป

–ขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยอาจล้มเหลว และเป็นสาเหตุของการละเมิดความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลทางการแพทย์

–การเข้าถึงเวชระเบียนการแพทย์ที่ไม่สมบูรณ์อาจส่งผลให้เกิดปฏิกิริยาหรือการตอบสนองทางการแพทยที่์ไม่พึงประสงค์หรือผลลัพธ์ไม่ดีอื่น ๆ

คุณเป็นผู้รับผิดชอบความเสี่ยงในการใช้บริการ บริการที่ให้ “ตามสภาพที่เป็น” โดยไม่มีการรับประกันใด ๆ ทั้งสิ้นไม่ว่าจะโดยการแสดงออกอย่างชัดแจ้งหรือโดยนัย ซึ่งรวมถึงโดยไม่มีข้อจำกัด การรับประกันชื่อ คุณภาพที่ยอมรับได้ในเชิงพาณิชย์ ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ การไม่ละเมิดสิทธิ หรือการฝ่าฝืนสิทธิอื่น ๆ เราไม่รับประกัน ความเพียงพอ การใช้งานที่แพร่หลาย ความเที่ยงตรง ผลลัพธ์ที่อาจจะเป็น หรือความสมบูรณ์ของบริการ หรือไซต์ของบุคคลที่สามทุกไซต์ที่เชื่อมโยงไปยังหรือจากบริการนี้ หรือไม่รับประกันว่าการทำงานนี้จะไม่มีการหยุดชะงัก ไม่มีไวรัส หรือไม่มีข้อผิดพลาด

ไม่ว่าด้วยกรณีใด ๆ เรา หรือสาขาย่อย หรือบริษัทในเครือ ผู้ออกใบอนุญาต ผู้จัดจำหน่าย ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่ บริษัทในเครือ ผู้ทำสัญญาช่วง พนักงาน ตัวแทน และผู้ได้รับมอบหมายจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทั้งทางตรง หรือทางอ้อม โดยตั้งใจ โดยไม่ตั้งใจ เป็นผลต่อเนื่อง หรือบทลงโทษใด ๆ ก็ตามที่เกิดจากการเชื่อมต่อในการใช้งานของบริการนี้ การหยุดชะงักของการให้บริการ การล่าช้าในการปฏิบัติการหรือการส่ง ไวรัสคอมพิวเตอร์ การสูญเสียข้อมูล หรือการใช้ การใช้ในการที่ผิด การเชื่อถือ การตรวจสอบ การจัดการ หรือการนำไปใช้ประโยชน์อื่น ๆ ในลักษณะใดก็ตามของบริการหรือข้อมูลที่ได้รับการเก็บรวบรวมผ่านทางบริการนี้ แม้ว่าจะได้รับคำแนะนำหนึ่งประการหรือมากกว่าว่ามีโอกาสที่จะเกิดความเสียหายหรือการสูญเสียดังกล่าวก็ตาม

คุณรับทราบและเห็นด้วยว่า ONCARE ไม่ได้มีส่วนร่วมในการประกอบเวชปฏิบัติ และ ONCARE ไม่ได้กำหนดความเหมาะสมทางการแพทย์ในการใช้งานบริการนี้

ขอบเขต

การใช้แอป myoncare จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดมาตรฐานเหล่านี้เสมอโดยไม่มีข้อโต้แย้งหรือบิดเบือนไปจากข้อกำหนดและเงื่อนไขมาตรฐาน

ก่อนใช้บริการ myoncare ครั้งแรก คุณต้องยอมรับข้อกำหนดมาตรฐานเหล่านี้ก่อน กระบวนการลงทะเบียนจะไม่เสร็จสมบูรณ์ถ้าไม่มีความยินยอมต่อข้อกำหนดมาตรฐานนี้

บริการนี้เคารพส่งเสริมการรักษาความลับของผู้ป่วยด้วยความเคารพต่อข้อมูลด้านสุขภาพที่ได้รับการคุ้มครองตามที่สรุปไว้โดยกฎหมายควบคุมและส่งผ่านข้อมูลทางด้านการประกันสุขภาพ (“HIPAA”) และอยู่ภายใต้การควบคุมของ HIPAA จะรับคำยินยอมโดยชัดแจ้งจากผู้ป่วยก่อนแบ่งปันข้อมูลใด ๆ ที่สามารถระบุตัวตนได้ของผู้ป่วยให้กับบุคคลที่สามเพื่อจุดประสงค์นอกเหนือจากการรักษา ค่าใช้จ่าย หรือการดำเนินการดูแลสุขภาพ

โดยการยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้ คุณรับทราบว่าคุณเข้าใจและเห็นด้วยกับข้อความต่อไปนี้:

–ว่ากฎหมายที่คุ้มครองความเป็นส่วนตัวและความลับเกี่ยวกับข้อมูลทางการแพทย์มีผลบังคับใช้กับแอปนี้ด้วย

–คุณเข้าใจว่าแอปอาจเกี่ยวข้องกับการสื่อสารแบบอิเล็กทรอนิกส์ของข้อมูลทางการแพทย์ส่วนบุคคลของคุณกับแพทย์ซึ่งอาจอยู่ในพื้นที่อื่น รวมถึงนอกรัฐ

–คุณเข้าใจว่าอาจคาดหวังผลประโยชน์จากการใช้งานแอปในการดูแลคุณ แต่ไม่สามารถรับประกันหรือรับรองผลได้

–คุณเข้าใจว่าอาจมีการแบ่งปันข้อมูลสุขภาพของคุณกับผู้อื่น (เช่น ผู้ให้บริการทางการแพทย์ เพื่อวัตถุประสงค์ในการรักษา การชำระค่าใช้จ่าย และการดำเนินการเพื่อสุขภาพ)

–คุณเข้าใจอีกด้วยว่าอาจมีการแบ่งปันข้อมูลสุขภาพของคุณในสถานการณ์ต่อไปนี้:

(i) เมื่อมีคำสั่งศาลที่ถูกต้องขอเวชระเบียน

(ii) การรายงานเมื่อสงสัยว่ามีการทำร้าย ละเลย หรือความรุนแรงในครอบครัว

(iii) การป้องกันและการลดการคุกคามต่อสุขภาพหรือความปลอดภัยของบุคคลใดก็ตาม

ผลิตภัณฑ์ของเรา

แอป myoncare เป็นแอปพลิเคชันอุปกรณ์เคลื่อนที่สำหรับคุณ

(i) ในฐานะผู้ป่วย แอปช่วยให้คุณจัดการข้อมูลสุขภาพของคุณด้วยการเข้าถึงจากสมาร์ทโฟนได้ในแอปเดียว

(ii) ในฐานะพนักงานเพื่อมีส่วนร่วมในระบบจัดการสุขภาพของบริษัท

(หากเกี่ยวข้อง)

คุณมีข้อมูลของคุณเช่น การวินิฉัยโรค ยา ข้อมูลชีพ การรักษา และแคร์แพลนอยู่ที่ปลายนิ้ว และ/หรือ แอปสนับสนุน

มาตรการป้องกันสุขภาพของบริษัท

ตลอดชีวิตของคุณ คุณจำเป็นจะต้องไปพบผู้ให้บริการทางการแพทย์มากมาย การตรวจพบ ผลการตรวจ และแผนการรักษาที่เพิ่มพูนขึ้น โดยเฉพาะถ้าคุณป่วยเรื้อรังหรือเจ็บป่วยจากหลายโรค โดยการจัดเก็บข้อมูลของคุณบนแอป myoncare ไม่ว่าจะด้วยตัวคุณเองหรือโดยผู้ให้บริการทางการแพทย์ คุณจะสามารถสร้างโพรไฟล์สุขภาพแบบดิจิทัลด้วยข้อมูลด้านการแพทย์ของคุณเองได้

นอกจากนี้ผู้ให้บริการทางการแพทย์ของคุณยังมีตัวเลือกที่จะให้ข้อมูลการรักษาและแคร์แพลน ฯลฯ หรือการจัดการออกใบเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากบริษัทประกันสุขภาพของคุณโดยการใช้พอร์ทัล myoncare ซึ่งเชื่อมต่ออยู่กับแอป myoncare

เครื่องมือแพทย์

แอป myoncare จัดเป็นเครื่องมือแพทย์ตามข้อกำหนดเครื่องมือแพทย์ของยุโรปและได้รับการติดฉลากด้วยเครื่องหมาย CE

ซึ่งหมายความว่าเราได้ดำเนินการประเมินตามขั้นตอนที่สอดคล้องกับที่กฎหมายกำหนดไว้เรียบร้อยแล้ว เพื่อยืนยันการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่จำเป็นของแอป ในตลาดสหรัฐอเมริกา FDA แนะนำให้ใช้ดุลยพินิจในการบังคับใช้ myoncare และ myoncare ได้รับการยกเว้น 510(k) myoncare ไม่มีจำหน่ายทุกรัฐในสหรัฐอเมริกา ในบางกรณี myoncare ยังสามารถใช้งานแบบไม่ใช่เครื่องมือแพทย์ ซึ่งจะไม่ได้ให้บริการทุกอย่างแต่จะให้บริการเฉพาะการทำงานที่มีการดัดแปลงแล้วเท่านั้น การทำงานบางอย่างของพอร์ทัล myoncare ไม่จัดว่าเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องมือแพทย์

โปรดอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ในคำแนะนำการใช้งาน

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สำหรับเราการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องหลักและมีความสำคัญ เราตระหนักถึงความรับผิดชอบที่เกิดจากความไว้วางใจผู้ป่วยมีให้เราเพื่อให้และเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลในเครื่องมือ myoncare ดังนั้นระบบเทคโนโลยีของเราในการให้บริการ myoncare จึงได้รับการจัดตั้งด้วยมาตรฐานที่นำสมัย

โปรดอ่านคำประกาศความเป็นส่วนตัวของเราอย่างถี่ถ้วน เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับจุดประสงค์และวิธีการที่เราเก็บ ประมวลผล ใช้ และคุ้มครองข้อมูล (สุขภาพ) ของคุณ หลังจากอ่านคำประกาศความเป็นส่วนตัวแล้ว คุณมีโอกาสที่จะให้ความยินยอมในคำประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ หากคุณให้ความยินยอม นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาระหว่างคุณและ Oncare ถ้าคุณไม่ให้ความยินยอม คุณจะไม่สามารถใช้แอป myoncare ได้

myoncare PWA

Progressive Web App (PWA) คือเว็บไซต์ที่มีลักษณะและการทำงานเหมือนแอปเคลื่อนที่ PWA สร้างขึ้นเพื่อนำข้อดีของคุณสมบัติพื้นฐานที่อุปกรณ์เคลื่อนที่มีมาใช้ให้เป็นประโยชน์ โดยผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องไปที่แอปสโตร์ เป้าหมายของ PWA คือเพื่อรวมข้อแตกต่างระหว่างแอปและเว็บทั่วไปไว้ด้วยกัน โดยการนำประโยชน์จากแอปที่แอปเคลื่อนที่มีมาใช้ให้เป็นประโยชน์มากที่สุดบนเบราว์เซอร์ของอุปกรณ์เคลื่อนที่ PWA ทำงานโดยใช้เทคโนโลยี “React Native for Web” เป็นหลัก “React Native for Web” เป็นซอฟต์แวร์แบบโอเพนซอร์สสำหรับแอปพลิเคชัน PWA

ผู้ป่วยจำเป็นต้องมีคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟนและการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ใช้งานได้ จึงจะสามารถใช้ myoncare PWA ได้ โดยไม่จำเป็นต้องดาวน์โหลดแอป

บริการแอป myoncare บางบริการไม่สามารถใช้ใน myoncare PWA ได้ ตามคำอธิบายด้านล่างนี้ บริการหรือข้อกำหนดมีดังต่อไปนี้:

– การสนทนากับแคร์ทีม

– การสนทนาทางวิดีโอ

– การรักษาความปลอดภัยด้วย PIN โค้ด

– การติดตามข้อมูลกิจกรรม (เช่น AppleHealth, GoogleFit, Withings)

ข้อมูลเกี่ยวกับแอป myoncare ต่อไปนี้ใช้กับ myoncare PWA ด้วยเช่นเดียวกัน ยกเว้นมีการระบุไว้เป็นอย่างอื่นในหัวข้อนี้

พอร์ทัล myoncare ให้บริการอะไรบ้าง

ข้อความต่อไปนี้ใช้กับผู้ใช้แอปทั้งที่เป็นผู้ป่วยและผู้ให้บริการทางการแพทย์ของผู้ป่วย แอป myoncare ช่วยให้คุณรวมข้อมูลสุขภาพและผู้ดูแลทางการแพทย์ที่มีมากมายเข้าด้วยกันในแพลตฟอร์มเดียว

แอป myoncare ให้บริการดังต่อไปนี้:

• การสื่อสารโดยตรงกับผู้ให้บริการทางการแพทย์ของคุณ เช่น ทางสัญญาณวิดีโอ และการสนทนา: คุณและผู้ให้บริการทางการแพทย์ของคุณสามารถโต้ตอบกันได้ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย เพื่อแบ่งปันคำถาม ผลลัพธ์ แคร์แพลน และข้อมูลอื่น ๆ ที่ไม่จำเป็นต้องไปพบด้วยตนเอง ผู้ให้บริการทางการแพทย์ของคุณสามารถเข้าถึงพอร์ทัล myoncare ได้ด้วยบัญชีในการทำงานของตนเอง ผู้ให้บริการทางการแพทย์สามารถสื่อสารกับคุณผ่านทางแอป myoncare คุณตัดสินใจได้ว่าคุณต้องการแบ่งปันข้อมูลใดกับผู้ให้บริการทางการแพทย์รวมทั้งการเข้าถึงและสิทธิในการสื่อสารใดที่คุณต้องการอนุญาต

ด้วยการอนุญาตให้มีสิทธินี้ ผู้ให้บริการทางการแพทย์ของคุณจะสามารถให้ข้อมูลเฉพาะตัว แผนการรักษา แคร์แพลน ฯลฯ ซึ่งจะช่วยให้คุณได้รับประโยชน์จากแพลตฟอร์มสุขภาพซึ่งสามารถที่จะประสานระหว่างคุณและผู้ให้บริการทางการแพทย์อื่น ๆ ของคุณได้

• ตัวเตือนยาประจำ: ผู้ให้บริการทางการแพทย์อาจตั้งค่าตัวเตือนยาเพื่อเตือนให้คุณรับประทานยาที่ได้รับการสั่งให้ครบถ้วนตรงเวลา

• การตรวจสุขภาพผ่านทางการสำรวจในแอปโดยตรง: ผู้ให้บริการทางการแพทย์ของคุณสามารถร้องขอพารามิเตอร์สุขภาพบางอย่าง (เช่น การวัดความดันของคุณ) หรืองานและคำถามอื่น ๆ ที่คุณสามารถตอบสนองได้ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ให้บริการทางการแพทย์ของคุณสามารถประเมินสถานะสุขภาพของคุณได้

• การจัดการกระบวนการชดเชยของคุณกับศูนย์ค่าใช้จ่ายทางการแพทย์

ข้อความต่อไปนี้สำหรับผู้ใช้แอปที่ใช้แอปในฐานะพนักงานที่เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมการจัดการสุขภาพของบริษัท: แอป myoncare ยังช่วยให้คุณมีส่วนร่วมกับโปรแกรมการจัดการสุขภาพของบริษัทถ้าหากผู้ว่าจ้างมีโปรแกรมและโปรแกรมนั้นมีบริการ myoncare รวมอยู่ด้วย

ข้อความต่อไปนี้ใช้กับผู้ใช้แอปทุกคน

• เปิดใช้งานการถ่ายโอนข้อมูลกิจกรรมของค่าที่เลือกจากอุปกรณ์ที่คุณใช้งานไปยังพอร์ทัล myoncare เพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเสริมเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมของคุณแก่ผู้ให้บริการทางการแพทย์ของคุณ (ถ่ายโอนจากอุปกรณ์ Android เช่น GoogleFit, Withings หรือจากอุปกรณ์ Apple เช่น AppleHealth, Withings)

เรากำลังทำงานเกี่ยวกับบริการ myoncare ใหม่ ๆ และการปรับปรุงบริการอย่างต่อเนื่อง จะมีการปรับปรุงและเพิ่มเติมบริการของ myoncare เมื่อมีการอัปเดตแอป myoncare ในอนาคต

ไม่มีคำแนะนำทางการแพทย์

เครื่องมือ myoncare ดังกล่าวไม่ให้คำแนะนำทางการแพทย์หรือการวินิจฉัยทางการแพทย์ใด ๆ แต่จะให้บริการแพลตฟอร์มให้มีการโต้ตอบแบบดิจิทัลกับพนักงานที่ลงทะเบียนไว้ โดยเป็นส่วนหนึ่งระบบจัดจากสุขภาพขององค์กร

แอป myoncare สามารถให้การสนับสนุนผู้ให้บริการทางการแพทย์ของคุณโดยการให้ข้อมูลที่ช่วยในการตัดสินใจทางการแพทย์และการรักษา รวมทั้งให้การสนับสนุนผู้ว่าจ้างในเรื่องที่เกี่ยวกับมาตรการการคุ้มครองสุขภาพทั่วไปในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการสุขภาพ

ONCARE ไม่ได้ดำเนินการในการเป็นตัวแทนหรือรับประกันเกี่ยวกับการอบรมหรือทักษะของผู้ให้บริการทางการแพทย์ใด ๆ ที่ใช้บริการนี้ สุดท้ายแล้วคุณคือผู้รับผิดชอบในการเลือกผู้ให้บริการทางการแพทย์รายนั้น ๆ ในบริการนี้

แอป myoncare ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลที่แตกต่างกันสองชนิด:

(i) ข้อมูลที่ผู้ใช้ทุกคนสามารถใช้ได้อย่างอิสระ (ซึ่งรวมถึงผู้ใช้ที่ลงทะเบียนด้วยตนเอง) และ

(ii) ข้อมูลที่ผู้ให้บริการทางการแพทย์ของคุณให้แก่คุณ

• ข้อมูลและสาระสำคัญที่มีให้ใช้แบบอิสระบนแอป myoncare มีจุดประสงค์เพื่อให้ข้อมูลและความรู้เท่านั้น ไม่ใช่เพื่อทดแทนคำแนะนำทางการแพทย์ การวินิจฉัย หรือการรักษา ถ้าคุณคิดว่าคุณอาจมีภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ ให้โทรหาแพทย์หรือ 911 ทันที

• ข้อมูลและเอกสารที่ผู้บริการทางการแพทย์หรือผู้ว่าจ้างบนแอป myoncare (เช่น แคร์แพลน) ได้รับการตรวจสอบและเลือกโดยผู้ให้บริการทางการแพทย์ของคุณตามการวินิจฉัยของเขาหรือเธอ และให้คำแนะนำที่เหมาะกับคุณและสถานการณ์ของคุณ หรือเลือกโดยผู้ว่าจ้างของคุณ Oncare จึงไม่ได้ตรวจสอบเนื้อหาด้านการแพทย์ใด ๆ และไม่มีความรับผิดชอบต่อเนื้อหาด้านการแพทย์ที่มีอยู่บนเครื่องมือ myoncare ผู้ให้บริการทางการแพทย์ของคุณที่ใช้ myoncare โต้ตอบกับคุณเป็นผู้รับผิดชอบต่อคำแนะนำที่ให้แก่คุณทาง myoncare แต่เพียงผู้เดียว

Oncare ไม่ให้สัญญาหรือรับประกันผลลัพธ์ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถานะสุขภาพ และ/หรือ การป้องกันสุขภาพทั่วไปของคุณในการติดต่อกันโดยการใช้บริการ myoncare เราไม่ได้แนะนำผู้ให้บริการทางการแพทย์คนใดโดยเฉพาะ การใช้แอป myoncare ไม่สามารถทดแทนการปรึกษาหรือการวินิจฉัยโดยแพทย์ได้

ห้ามใช้แอป myoncare เพื่อแจ้งภาวะฉุกเฉิน (ทางการแพทย์)

ใครบ้างที่สามารถใช้แอป myoncare ได้

ข้อห้ามใช้: แอป myoncare ห้ามใช้กับผู้ป่วยที่ระบบประสาทส่วนกลางบกพร่องจากโรคหรือสภาวะที่คล้ายคลึงกัน ไม่สามารถใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ได้โดยไม่ต้องมีการดูแลควบคุมเนื่องจากความบกพร่องทางจิตหรือกาย นอกจากนี้ไม่ควรใช้ myoncare ถ้าหากมีโรคอื่นหรือสภาวะอื่นที่เป็นสาเหตุของความบกพร่องทางจิตหรือกาย ซึ่งทำให้ผู้ป่วยไม่สามารถใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ได้โดยไม่ต้องมีการดูแลควบคุม

โดยการลงทะเบียน คุณยืนยันว่าคุณ

• มีอายุอย่างน้อย 18 ปี

• ได้รับอนุญาตให้ติดต่อกับ Oncare และ

• ไม่ได้รับผลกระทบจากข้อห้ามใช้ข้างต้นและคุณสามารถใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ได้

วิธีลงทะเบียนด้วยแอป myoncare

ก่อนใช้แอป myoncare คุณจำเป็นจะต้องมีสมาร์ทโฟน การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและระบบปฏิบัติการ iOS (เวอร์ชัน 13 หรือใหม่กว่า) หรือ Android (เวอร์ชัน 8 หรือใหม่กว่า) เพื่อดาวน์โหลดแอป ให้ไปที่ App Store (Apple) หรือ Google Play Store (Android) และค้นหาแอป “myoncare” แล้วติดตั้งแอปลงในสมาร์ทโฟน

ผู้ให้บริการทางการแพทย์หรือผู้ว่าจ้างจะให้รายละเอียดในการลงทะเบียนแก่คุณ (QR โค้ด เช่น ในจดหมายเชิญ หรือผ่านทางพอร์ทัล myoncare)

เมื่อคุณดาวน์โหลดแอปแล้ว คุณจะสามารถลงทะเบียนได้:

• สำรวจ myoncare: เมื่อเริ่มต้นกระบวนการลงทะเบียน แอปจะแสดงคำอธิบายสั้น ๆ เกี่ยวกับการทำงานของบริการ

• สแกน QR โค้ด: ถ้าคุณได้รับรายละเอียดการลงทะเบียน (QR โค้ด) จากผู้ให้บริการทางการแพทย์ของคุณแล้ว คุณจำเป็นต้องอนุญาตให้เข้าถึงกล้องและสแกน QR โค้ด

• รหัสผ่านในการลงทะเบียนรหัสเดียว: การใช้แอปนี้ได้รักษาความปลอดภัยด้วย “รหัสผ่านในการลงทะเบียนรหัสเดียว” (ORP – รหัสผ่านในการลงทะเบียนรหัสเดียว)

• การตรวจสอบข้อมูล: ตรวจสอบชื่อและวันเกิดที่คุณให้ไว้ขณะลงทะเบียน ถ้าคุณลงทะเบียนในฐานะพนักงาน การลงทะเบียนจะเป็นแบบนิรนาม (นั่นคือชื่อและวันเกิดจะได้รับการตั้งค่าโดยค่าเริ่มต้น)

• คำยินยอมในเงื่อนไขการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัว: โปรดอ่านและตรวจสอบเงื่อนไขการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัว ถ้าคุณเห็นด้วยกับเนื้อหา แสดงว่าคุณให้ความยินยอมว่ายอมรับเอกสารทั้งสองอย่าง

• อนุญาตให้มีการแจ้งเตือนแบบพุช: อนุญาตให้ myoncare ส่งการแจ้งเตือนแบบพุช มิฉะนั้นคุณจะไม่สามารถใช้งานการทำงานบางอย่างในแอปได้ (เช่น ตัวเตือนการรับประทานยา)

• เข้าสู่ระบบ ขณะนี้คุณได้เข้าสู่ระบบและสามารถใช้งานแอปได้แล้ว

ด้วยการลงทะเบียนคุณได้ยืนยันว่าข้อมูลที่ให้ระหว่างการลงทะเบียนเป็นความจริง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน และสมบูรณ์ คุณมีข้อผูกพันที่จะต้องอัปเดตข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นประจำเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง

ข้อสรุปของสัญญา

เมื่อคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วและได้ให้ความยินยอมในเงื่อนไขการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัวแล้ว จะถือว่าข้อเสนอนั้นมีผลผูกพันที่จะตกลงในการใช้งานแอป myoncare กับ Oncare โปรดทราบว่าเราไม่จำเป็นต้องอนุมัติการลงทะเบียนหรือรับข้อเสนอสัญญาของคุณ เราจะยอมรับข้อเสนอของคุณโดยการอนุมัติข้อมูลการลงทะเบียนโดยละเอียดและโดยการเปิดใช้งานการเข้าถึงแอป myoncare ครั้งแรกของคุณ

วิธีการใช้แอป myoncare

หลังจากลงทะเบียนและเปิดใช้งานบัญชีของคุณสำเร็จแล้วคุณสามารถเข้าถึงและใช้งานแอปได้การใช้แอปมีความเสี่ยงและค่าใช้จ่ายที่คุณต้องรับผิดชอบด้วยตนเองคุณคือผู้รับผิดชอบเต็มที่ต่อกิจกรรมทุกอย่างที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีของคุณ

แอป myoncare ไม่มีค่าใช้จ่าย (ยกเว้นค่าใช้จ่ายจากบุคคลที่สามและค่าใช้จ่ายของอินเทอร์เน็ตและผู้ให้บริการการสื่อสารทางไกลแบบมาตรฐาน) และคุณสามารถใช้แอปได้ช่วงที่ทำสัญญากับ Oncare สามารถคิดค่าใช้จ่ายสำหรับบริการเพิ่มเติมเฉพาะเมื่อคุณได้ให้ความยินยอมเท่านั้น

เนื้อหาส่วนบุคคล เช่น ข้อมูลสุขภาพ รูปภาพ รูปถ่าย ข้อความตัวอักษร เป็นต้น ต้องได้รับการจัดเก็บ ประกาศ ส่งต่อ หรือกระจายในแอป myoncare ถ้าผู้ใช้มีสิทธิ์ในการดำเนินการนั้น

สิทธิการใช้งานและสิทธิ์

บริการนี้ได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศสหรัฐและประเทศอื่น ๆ เราเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ทั้งหมดในบริการนี้ตามเขตเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ประเทศสหรัฐและกฎหมายลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศ คุณไม่สามารถเผยแพร่ ทำซ้ำ จำหน่าย แสดง กระทำ แก้ไข ปรับปรุง ดัดแปลง หรือแสวงหาประโยชน์อื่นจากส่วนใด ๆ ของบริการนี้โดยไม่มีคำยินยอมแบบเป็นลายลักษณ์อักษรของเรา

สิทธิ์ กรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์ ในและต่อเครื่องมือ myoncare บริการ myoncare ซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รหัส วิธีการ ระบบ สาระสำคัญอื่น ๆ ทั้งหมดรวมทั้งเนื้อหาที่อาจแสดงหรือเข้าถึงได้ผ่านทางอแอป myoncare และค่าความนิยมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ได้กล่าวมาก่อนหน้า (“สาระสำคัญ”) เป็นกรรมสิทธิ์ของ Oncare บุคคลภายนอกที่ให้ข้อมูลสำคัญนั้นแก่เครื่องมือ myoncare และให้สิทธิการใช้งานแก่ Oncare หรือผู้ให้บริการภายนอกเท่านั้น (เช่น ซอฟต์แวร์จากบุคคลที่สามหรือแคร์แพลนจากบุคคลที่สาม) ยกเว้นสาระสำคัญที่มีในแคร์แพลนสโตร์และจำกัดเฉพาะการใช้งานในบริการ myoncare ผ่านทางเครื่องมือ myoncare เท่านั้น สาระสำคัญดังกล่าวจะได้รับความคุ้มครองโดยกฎหมายลิขสิทธิ์และกฎหมายการแข่งขันทางการค้า และห้ามทำซ้ำ คัดลอก ดัดแปลง ผลิตซ้ำ ตีพิมพ์ซ้ำ ประกาศ ถ่ายโอน ใบอนุญาต แปล ขาย หรือจัดทำขึ้นเป็นอย่างอื่น ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ให้แก่บุคคลที่สาม หากไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดแจ้งหรือชอบด้วยกฎหมาย นอกจากนั้นคุณยังไม่ได้รับอนุญาตให้กระทำการใด ๆ เพื่อหลีกเลี่ยงหรือทำลายความปลอดภัยหรือกฎในการใช้งานเนื้อหาที่มีหรือพยายามให้ได้มาซึ่งรหัสต้นทางจากแอป myoncare

ด้วยการลงทะเบียนและการเปิดใช้งานบัญชีในแอป myoncare เราอนุญาตให้คุณมีสิทธิ์ที่จำกัด เพิกถอนได้ ไม่ผูกขาด ถ่ายโอนไม่ได้ และไม่อนุญาตให้ใช้สิทธิ์ช่วง ในการบันทึกและใช้สำเนาของแอป myoncare และบริการ myoncare บนฐานของข้อกำหนดมาตรฐานเหล่านี้และในระหว่างช่วงเวลาตามสัญญาของเรากับคุณคุณต้องไม่ขายหรือถ่ายโอนบัญชีใดๆให้กับให้กับบุคคลที่สาม

สิทธิ์ทั้งหมดในชื่อผลิตภัณฑ์ ชื่อบริษัท ชื่อการค้า โลโก้ เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรูปลักษณ์ คำโฆษณา บรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ และรูปแบบของบริการ ไม่ว่าจะปรากฎในแบบตัวอักษรใหญ่หรือมีสัญลักษณ์เครื่องหมายการค้าหรือไม่ เป็นกรรมสิทธิ์ของ ONCARE เท่านั้น และได้รับความคุ้มครองจากการทำซ้ำ เลียนแบบ ทำให้ด้อยค่า หรือสับสน หรือใช้ในทางที่ผิด ภายใต้กฎหมายเครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์ระดับชาติและระหว่างชาติ การนำเครื่องหมายการค้าเหล่านี้หรือเอกสารใด ๆ ยกเว้นที่ได้รับอนุญาตในที่นี้ไปใช้หรือใช้ในทางที่ผิด เป็นสิ่งต้องห้ามอย่างชัดแจ้ง และไม่มีการระบุหรือบอกเป็นนัยเกี่ยวกับบริการเหล่านี้ที่จะให้คุณมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ์ภายใต้สิทธิบัตรหรือเครื่องหมายการค้าของ ONCARE บริษัทในเครือ หรือบุคคลที่สามทั้งสิ้น

บัญชีของคุณ

ในฐานะผู้ใช้ที่ลงทะเบียนของแอป myoncare คุณได้รับข้อมูลเข้าสู่ระบบซึ่งประกอบด้วยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน

คุณต้องปกป้องดูให้แน่ใจว่ามีการป้องกันข้อมูลการลงทะเบียนและต้องไม่แบ่งปันบัญชีและข้อมูลเข้าสู่ระบบกับบุคคลภายนอก นอกจากนั้นคุณจะต้องไม่อนุญาตให้บุคคลที่สามเข้าถึงแอป myoncare โดยการใช้บัญชี ยกเว้นแต่จะจำเป็นต้องทำตามกฎหมายหรือได้รับการยืนยันโดยชัดแจ้งในข้อกำหนดมาตรฐานเหล่านี้ Oncare ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อผลสืบเนื่องจากการใช้บัญชีโดยบุคคลที่สาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณมีความรับผิดชอบเต็มที่ในกิจกรรมทุกอย่างในบัญชีตามที่มีการเข้าถึงหรือใช้แอป myoncare โดยมิชอบด้วยกฎหมายโดยบุคคลที่คุณให้ข้อมูลเพื่อเข้าสู่ระบบไป

คุณจะต้องแจ้งเราทันทีที่มีการละเมิดความเป็นส่วนตัวของข้อมูลเข้าสู่ระบบ หรือถ้าหากคุณมีเหตุผลให้เชื่อว่ามีการเข้าถึงบัญชโดยบุคคลอื่น โดยการส่งอีเมลถึงเราที่ privacy@myoncare.com

ภาระผูกพันของผู้ใช้

คุณต้องไม่เข้าถึงหรือใช้ หรือพยายามเข้าถึงหรือใช้บริการเพื่อกระทำการใด ๆ ที่เป็นเป็นอันตรายต่อเราหรือบุคคลที่สาม รบกวนการทำงานของบริการนี้ หรือใช้บริการนี้ในลักษณะที่ละเมิดกฎหมายใด ๆ

เราขอสงวนสิทธิ์ในการล็อกชั่วคราวหรือเพิกถอนสิทธิ์การเข้าถึงแอป myoncare เป็นการถาวร โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และยุติสัญญารวมทั้งดำเนินการตามกฎหมายกับคุณทันทีในกรณีที่มีการละเมิดข้อกำหนดมาตรฐานอย่างร้ายแรง การละเมิดร้ายแรงนั้น ได้แก่

• การให้ข้อมูลอันเป็นเท็จไม่ถูกต้องล้าสมัยหรือไม่สมบูรณ์ในระหว่างขั้นตอนการลงทะเบียน

• การละเมิดกรรมสิทธิ์ หรือทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ (เช่น การถ่ายโอน การทำซ้ำ การเผยแพร่ หรือการขายข้อมูลที่มีในแอป myoncare)

• ความพยายามที่จะถอดรหัส ลบออก ปิดใช้งาน ทำให้ชำรุด หลีกเลี่ยงหรือแทรกแซงความปลอดภัยของแอป myoncare

• ทำให้หยุดชะงัก ทำลาย หรือจำกัดการทำงานที่เหมาะสมของแอป myoncare

• ดำเนินการใด ๆ ที่บังคับให้มีการโหลดข้อมูลในปริมาณมากอย่างไม่สมเหตุสมผลหรือไม่ได้สัดส่วนบนโครงสร้างพื้นฐานของแอป myoncare

• ใช้แอป myoncare ในลักษณะที่จะส่งผลหรืออาจจะส่งผลให้เกิดความขัดแย้ง ข้อเรียกร้อง ค่าปรับ การลงโทษ หรือความรับผิดชอบอื่นต่อ Oncare หรือบุคคลอื่น

• กระทำการในลักษณะที่ผิดกฎหมายอื่นใด

คุณจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อเรียกร้อง ค่าบริการ ค่าปรับ และความรับผิดชอบอื่นซึ่งเกิดขึ้นแล้วจากเราหรือผู้อื่นที่เป็นผลจากการละเมิดใด ๆ ต่อข้อกำหนดมาตรฐานเหล่านี้รวมทั้งการใช้แอป myoncare ของคุณแต่เพียงผู้เดียว

การเชื่อมโยงกับบุคคลที่สามและบริการ

คุณจะสามารถค้นหาแอป myoncare ได้ในแอปสโตร์ (เช่น Apple App Store หรือ Google Play Store) โดยทั่วไปข้อกำหนดทางธุรกิจของสโตร์จะมีผลบังคับใช้ในสโตร์เราไม่มีส่วนในข้อกำหนดเหล่านั้นและข้อกำหนดเหล่านั้นไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดมาตรฐานของเราหรือความสัมพันธ์ตามสัญญากับคุณในฐานะผู้ใช้แอป

เครื่องมือ myoncare อาจรวมซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สาม และ/หรือ บริการด้วย ในกรณีนี้การใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการดังกล่าวต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของบุคคลที่สามและบริษัทเหล่านั้น ซึ่งคุณต้องอ่านอย่างรอบคอบก่อนยอมรับ

การจำกัดความรับผิดชอบ

Oncare จะรับผิดชอบเฉพาะความสูญเสีย ความเสียหาย หรืออันตรายที่เกิดจากความผิดพลาดหรือเลินเล่ออย่างร้ายแรงในส่วนของ Oncare เท่านั้น Oncare ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงและที่เป็นผลสืบเนื่อง ยกเว้นในกรณีที่กระทำโดยตั้งใจหรือละเมิดภาระผูกพันตามสัญญาพื้นฐานหรือมีอันตรายต่อชีวิตหรือสุขภาพรวมทั้งความรับผิดชอบตามกฎหมายความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยของประเทศเยอรมัน

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Oncare ไม่รับผิดชอบใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความซื่อสัตย์ ความถูกต้อง (ด้านการแพทย์) หรือความน่าเชื่อถือในเนื้อหาที่เผยแพร่ เปิดเผย หรือแนะนำโดยพอร์ทัล หรือบุคคลที่สามอื่นใด (เช่น ผู้ให้บริการเกี่ยวกับยาหรือเครื่องมือแพทย์) คุณยอมรับว่าจะรับผิดชอบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากความเชื่อถือสาระสำคัญที่เผยแพร่โดยผู้ใช้พอร์ทัลหรือบุคคลที่สามนี้ด้วยตนเอง

ความพร้อมในการใช้งานและเหตุสุดวิสัย

บริการ myoncare และเครื่องมือ myoncare ได้รับการออกแบบมาให้พร้อมใช้งาน 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์ เราได้จัดตั้งและจะทำให้บริการ myoncare รวมทั้งเครื่องมือ myoncare มีพร้อมใช้งาน โดยสอดคล้องกับขีดความสามารถด้านเทคนิค การดำเนินการ และความสามารถที่มีขององค์กรในปัจจุบัน อนึ่ง เราขอสงวนสิทธิ์โดยไม่มีภาระผูกพันที่จะเฝ้าระวังและอัปเดตการตั้งค่าเป็นประจำเพื่อให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานที่แท้จริง อย่างไรก็ตาม เราไม่สามารถขจัดการขัดข้อง รบกวน ล่าช้า การส่งไม่ถูกต้อง หรือการจัดเก็บล้มเหลว ที่เกี่ยวกับกับการใช้บริการ myoncare หรือเครื่องมือ myoncare (เช่น ในระหว่างขั้นตอนการอัปเดต) และจะไม่รับผิดชอบหรือยอมรับการประกันหรือความรับผิดชอบใดๆจากการขัดข้องดังกล่าวซึ่งอาจจำกัดหรือทำให้ไม่มีความพร้อมใช้งานในช่วงเวลาหนึ่งเช่นเดียวกับการจำกัดการเข้าถึงหรือถอนจากตลาดชั่วคราวหรือตลอดไปเนื่องจากมีความจำเป็นต้องดำเนินการแก้ไขด้านความปลอดภัยในพื้นที่

ไม่มีบุคคลใดในข้อกำหนดนี้ที่จะรับผิดชอบต่อบุคคลอื่นใด ในกรณีที่มีความล้มเหลวในการทำตามภาระผูกพันใด ๆ ก็ตามภายใต้ข้อกำหนดใด ๆ ซึ่งเกิดจากเหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือความควบคุมของบุคคลดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียง เหตุสุดวิสัย การก่อการร้าย สงคราม การก่อจราจลทางการเมือง การกบฏ การก่อความไม่สงบ การต่อต้าน แผ่นดินไหว น้ำท่วม โรคระบาด โรคระบาดใหญ่ หรือเหตุการณ์ธรรมชาติหรือที่มนุษย์กระทำให้เกิดขึ้นนอกเหนือการควบคุมของเรา ซึ่งทำให้สิ้นสุดข้อตกลงหรือสัญญาที่ทำไว้ หรือเหตุการณ์ที่มิอาจคาดเดาได้ บุคคลใดในข้อกำหนดนี้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวต้องแจ้งบุคคลอื่นให้ทราบโดยไม่รีรอ และต้องใช้ความพยายามตามสมควรที่จะปฏิบัติให้สอดคล้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อกำหนดใด ๆ ที่มีในที่นี้

การแก้ไขข้อกำหนดมาตรฐาน

เราขอสงวนสิทธิอย่างชัดเจนในการแก้ไขข้อกำหนดมาตรฐานนี้ในอนาคตตามดุลยพินิจของเราตัวอย่างของการแก้ไขหรือเพิ่มเติมอาจเป็นเพื่อให้ตรงตามข้อบังคับของกฎหมายตามความจำเป็นเพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาด้านเทคนิคและเศรษฐกิจหรือเพื่อให้ได้ประโยชน์กับผู้ใช้แอปหรือพอร์ทัล

การแก้ไขใด ๆ อาจเกิดขึ้นเมื่อใดก็ได้และจะได้รับการเผยแพร่ด้วยวิธีการและกรอบเวลาที่เหมาะสมก่อนที่จะมีผล (เช่น โดยการประกาศข้อกำหนดมาตรฐานฉบับปรับปรุงเมื่อเข้าสู่ระบบ หรือโดยการแจ้งเตือนให้ทราบล่วงหน้าว่ามีการเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญ)

เราอาจขอร้องให้คุณตรวจสอบและตอบรับหรือปฏิเสธการแก้ไขข้อกำหนดมาตรฐานนี้ให้ชัดเจน ในกรณีนี้ การแก้ไขจะมีผลเมื่อมีการให้ความยินยอมต่อเวอร์ชันแก้ไขนั้น ถ้าคุณไม่ให้ความยินยอมต่อข้อกำหนดมาตรฐานที่ได้รับการแก้ไขนั้น คุณจะไม่สามารถใชแอป myoncare และบริการ myoncare ได้

การยุติการใช้งาน

คุณสามารถยกเลิกบัญชีได้ทุกเมื่อโดยการถอนสิทธิ์ในการเข้าถึงของผู้ให้บริการทางการแพทย์ และสมาชิกในครอบครัวหรือเพื่อน รวมทั้งถอนการติดตั้งและลบแอป myoncare ออกจากสมาร์ทโฟนหรืออุปกรณ์อื่นๆของคุณ

ทันทีที่บัญชีของคุณถูกยกเลิกคุณจะสูญเสียการเข้าถึงแอป myoncare ทั้งหมด โปรดทราบว่าเราในทางเทคนิคแล้วเราจะไม่สามารถคืนค่าข้อมูลของคุณจากเหตุการณ์ดังกล่าวได้ (ไม่มีผลต่อข้อมูลที่จัดเก็บที่ผู้ให้บริการทางการแพทย์)

แบบฟอร์มเป็นลายลักษณ์อักษร

ในข้อกำหนดมาตรฐานเหล่านี้ ถ้ามีการใช้คำศัพท์ “เป็นลายลักษณ์อักษร” หมายรวมถึงการสื่อสารทางอีเมลหรือแฟกซ์

การเป็นโมฆะบางส่วน

ในเหตุการณ์ที่ข้อกำหนดหรือเงื่อนไขในข้อกำหนดมาตรฐานเหล่านี้ได้รับการประกาศว่าเป็นโมฆะหรือไม่สามารถบังคับใช้เนื่องจากคำตัดสินตามขอบเขตอำนาจของศาล โดยส่วนที่เหลือของเงื่อนไขจะยังคงมีผลบังคับใช้อย่างเต็มที่และมีผลบังคับใช้ในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่บังคับใช้อนุญาต เมื่อมีเงื่อนไขที่ไม่สมบูรณ์หรือไม่มีผลบังคับใช้หรือเพื่อเติมเต็มช่องว่างของสัญญา เงื่อนไขที่สมบูรณ์หรือที่มีผลบังคับใช้ต้องนำมาใช้เพื่อให้แสดงผลที่ใกล้เคียงกับผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจของทั้งสองฝ่ายให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

ติดต่อเรา

ในกรณีที่คุณต้องการติดต่อเราเกี่ยวกับคำถามทั่วไปเรื่องบริการ myoncare หรือเรื่องข้อกำหนดมาตรฐานโดยเฉพาะ โปรดส่งอีเมลมาให้เราที่ info@myoncare.com

การเลือกกฎหมายและเขตอำนาจตามกฎหมาย

ข้อตกลงนี้และสิทธิของบุคคลภายใต้ข้อตกลงนี้ได้รับการควบคุมโดยและได้รับการตีความให้สอดคล้องกับกฎหมายของรัฐเดลาแวร์ ซึ่งรวมถึงสิ่งที่ตีความทั้งหมด ความถูกต้อง ประสิทธิภาพ และการบังคับใช้ โดยไม่ส่งผลต่อหลักการขัดกันของกฎหมาย การกระทำใด ๆ ที่เกิดขึ้นโดยบุคคลใดก็ตามที่เกี่ยวกับประเด็นนี้ต้องดำเนินการภายใต้รัฐนิวยอร์ก เมืองนิวยอร์ก

ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันที่ 21 สิงหาคม 2023

* * * *

© 2024 ONCARE GmbH – all rights reserved. ​
myoncare is not available for sale or distribution in all markets. Please contact sales@myoncare.com for information regarding your market. myoncare is not intended to be used for medical emergencies. myoncare must not be used by patients under 18 years of age. We, as a service provider, assume no liability for monitoring the transmitted or stored third party information or the consequences arising thereof.​